Toimivassa tiimissä päämäärä on yhteinen

Yksin vai yhdessä? Rejlers on organisaatio, jossa tehdään vaativaa, hyvin itsenäistäkin asiantuntijatyötä. Porukkaan kuuluminen on kuitenkin olennainen osa työyhteisöä. Mitkä ovat toimivan tiimityön avaimet?

Ilmari Valtanen ja Jukka Vahter työskentelevät Rejlersillä Procurement- eli hankintatiimissä, osana teollisuuden toimialaa. Asiantuntija-, suunnittelu- ja projektipalveluiden lisäksi Rejlers vastaa yhä useammin asiakkaiden mittavista investointiprojekteista EPC- tai EPCM (engineering, procurement, construction management) -toimittajana.

- Työpöydillämme ovat investointiprojektien hankinnat. Tiivistetysti hankimme projektitoimituksen laajuuteen kuuluvat laitteet, urakat, materiaalit ja palvelut. EPC-projekteissa hankimme ja kilpailutamme palvelut asiakkaan projektiin ns. avaimet käteen -periaatteella, EPCM-projekteissa asiakas on enemmän mukana hankintaprosessissa tekemällä varsinaiset toimitussopimukset ja tilaukset itse, Jukka Vahter kertoo.

Ilmari ja Jukka ovat osa yhdeksänjäsenistä tiimiä, joka on asettunut eri puolille Suomea. Tiimin jäseniä on Vantaalla, Tampereella, Porissa, Joensuussa, Kuopiossa, Varkaudessa ja Turussa. Jukka, titteliltään Lead Procurement Engineer, on työskennellyt Rejlersillä vuodesta 2017. Ilmari, Head of Procurement, on aloittanut toukokuussa 2023.

Ilmari Valtaselle myönnettiin Rejlersin Vuoden esihenkilö -tunnustus 2023.

- Tunnustus on työelämässä ehdottomasti parhaimmasta päästä. On hienoa, että ajoittain hieman arkiseltakin tuntuvan esihenkilötyön merkitys on fokuksessa. Vaikka esihenkilötyölle on luonnollisesti strategisia tavoitteita, toimiva kokonaisuus muodostuu lopulta lukuisista pienistä sekä vähän isommista jokapäiväisistä asioista ja haasteista, jotka kaikki aina lopulta ratkeavat.

Esihenkilö on mahdollistaja

Mikä sitten on esihenkilön rooli modernissa organisaatiossa?

Ilmari roolissaan koordinoi kokonaisuutta, tekee tarjoustyötä, vastaa tiimin resurssoinnista, osallistuu projektihankintaan, pyrkii vahvistamaan prosesseja ja käytössä olevia työkaluja, huolehtii porukan hyvinvoinnista – yhtä kaikki tekee työtä, jotta muiden olisi helpompi suoriutua omastaan.

Jukan mielestä on ehdottoman hyvä, että Ilmari saatiin remmiin.

- Sillä on suuri lisäarvo, että tiimin potentiaalia pyritään hyödyntämään laajemmin. Ratkomme usein samoja haasteita kukin tahoillamme.

Työ hankintatoimen parissa on itsenäistä asiantuntijatyötä. Projektien koosta riippuen niissä on mukana yksi tai useampi tiimiläinen. Oma porukka on kuitenkin merkityksellinen.

- Lisäarvo syntyy esimerkiksi työtehtävien sujuvasta jakamisesta: itse lomaillessa työkaveri voi ottaa koppia projektista ja projektille ei tule katkosta. Myös ruuhkahuippuja kyetään näin tasaamaan, Jukka kertoo.

Yksin vai yhdessä?

Rejlersillä osa asiantuntijoista työskentelee asiakkaan tiloissa ja välineillä ilman, että edes näkee oman organisaation väkeä pitkiin aikoihin. Mistä sitten syntyy rejlersläisyys ja yhteisöllisyys? Pienistä asioista.

- Kaikki voivat halutessaan osallistua oman työpaikan yhteisiin juttuihin ja jokaisella on käytössään samat työvälineet ja viestintäkanavat, Ilmari ja Jukka pohtivat.

Rejlersillä on siirrytty vahvemmin hybridimalliin, jossa työskennellään vaihtelevasti viikon aikana toimistolla, asiakkaalla, kotona tai muussa etätyöpaikassa.

Jukka pitää hybridityömallia hyvänä juttuna. Vaikka hän itse tulee mielellään konttorille parempien työskentelyolosuhteiden ja -välineiden perässä, osa asioista hoituu parhaiten etänä.

- Meillä on projektitiimejä, joissa ihmiset ovat eri puolilla Suomea ja myös asiakkaan projektitiimissä saattaa osa olla ulkomailla. Verkkotapaaminen on tällöin joka tapauksessa ainoa vaihtoehto.

Ilmari arvostaa avokonttoria. Omalla Tampereen toimistolla vierekkäin työskentelee eri tiimien jäseniä, joten joka päivä oppii uutta kollegoiden tekemisestä ja osaamisesta. Yhteisöllisyyttä pyritään vahvistamaan myös omassa tiimissä.

- Järjestämme kerran vuodessa yhteisen tiimipäivän ja pyrimme muutenkin tapaamaan kasvotusten mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti esihenkilöroolissani kasvokkain tapaaminen on tärkeää.

Yhteistyön avaimina avoimuus ja luottamus

Ilmarille on merkityksellistä, että sekä hyvistä että haastavista asioista voidaan keskustella työyhteisössä avoimesti. Hyvin toimivassa tiimissä erilaiset tarpeet otetaan huomioon: joku haluaa laittaa työpäivän jälkeen oven kiinni perässään ja toisella voi olla tarve käydä jokin asia läpi vielä virallisen työpäivän jälkeenkin.

- Kaikkihan olemme kovan luokan asiantuntijoita ja luottamus on kaiken a ja o, Ilmari sanoo.

Tiimin vahvuutena on hyvä yhteisymmärrys. Ilmari uskoo myötävaikutusefektiin: ihmiset tunnistavat olevansa ”samassa veneessä”, joten kynnys auttaa ja ottaa yhteyttä kollegaan on matala.

Jukka ja Ilmari pitävät Rejlersiä sopivan kokoisena, ketteränä yrityksenä. Rejlersillä hyödynnetään joustavasti ihmisten vahvuuksia. Jos mielenkiintoa riittää, voi esimerkiksi siirtyä toisen tiimin projektiin osaamisalueen vaatimusten mukaisesti.

-  Työ on vaihtelevaa ja jokainen projekti erilainen. Kulttuuri on oppimismyönteinen – jos haluat kehittyä tai kaipaat vaihtelua työhösi toisessa tiimissä tai projektissa, asiat pyritään aina järjestämään.

Rejlers palkitsee vuosittain työssään menestyneitä esihenkilöitä. Vuoden esihenkilö 2023 -tunnustuksen saivat myös Merja Hedman, Teemu Parkkonen ja Toni Virtanen.

Lue lisää Rejlersistä työnantajana