Sähköverkkojen voimajohtosuunnittelijat vahvistavat yhteiskunnan infrastruktuuria

Energia-ala puhuttaa kaikkialla ja sähköverkot ovat keskeinen osa yhteiskunnan infrastruktuuria. Merkittävä ja ajankohtainen työkenttä motivoi konsultti Ari Matilaista tehtävässään voimajohtojen parissa.

Sähköistyminen on Suomen tapa vähentää päästöjä ja vastata ilmastotavoitteisiin. Uusiutuvaa energiaa lisätään jatkuvasti, ja tämän energian siirtämiseen tarvitaan sähköverkkoja. Sähköverkkojen merkitys yhteiskunnalle sytytti Ari Matilaisen kiinnostuksen alaa kohtaan. 

Voimajohtoprojekteissa asiakkaat ovat tyypillisesti energiantuottajia, kuten tuulivoimapuistoja. Projekteissa saneerataan tai rakennetaan liityntäjohtoja, joilla energia tuodaan valtakunnalliseen sähköverkkoon. Projektien vaikutukset ovat kauaskantoisia, ja työssä saa laajan näkemyksen suomalaisista verkoista.

"Voimajohtohankkeet ovat usein osa laajempaa hankekokonaisuutta. On mielenkiintoista nähdä, kuinka yksi palanen nivoutuu tähän kokonaisuuteen", Matilainen toteaa.

Matilainen työskentelee voimajohtoprojekteissa sekä esi- että yleissuunnittelutehtävissä. Tämä pitää sisällään muun muassa lupa-asioihin ja maanomistajasopimuksiin liittyviä tehtäviä. Myös maastotöitä pääsee tekemään oman halukkuuden mukaan.

REJLERSIN TYÖKULTTUURISSA VIEHÄTTÄÄ JATKUVA KEHITTYMINEN

Matilainen arvostaa Rejlersillä mahdollisuutta vaikuttaa työnkuvaan oman kiinnostuksen mukaisesti. Hän on pohjakoulutukseltaan ympäristötekniikan insinööri. Matilainen on työskennellyt suuren osan urastaan Rejlersillä ympäristöpuolella, tehnyt myöhemmin LVI-insinöörin tutkinnon ja laajentanut tehtäviään ensin energiatehokkuuden pariin, sitten sähköverkkoihin.

"Voimajohtojen esisuunnittelussa voin hyödyntää aikaisempaa kokemustani ja osaamistani ympäristötekniikasta ja viranomaisyhteistyöstä", Matilainen kertoo.

OPPIMISTA KOROSTAVA VISIO LUNASTAA ITSENSÄ

Rejlersin visio on ”Home of the Learning Minds”. Tämä toteutuu myös työarjessa, sanoo Matilainen. Kehittymistä tukee muun muassa se, että tiimissä työskentelee ihmisiä erilaisilla koulutustaustoilla ja kokemuksilla. Ilmapiiri on avoin ja salliva, ajatuksena on oppia toisilta.

Toiminnassa tuntuvat myös Rejlersin perheyritystaustaan liittyvät arvot. Hierarkia on matala ja organisaatiorakenne joustava. Tämä tukee yhteistyötä, joka on työssä tärkeää: projektit ovat uniikkeja ja niissä korostuu monitieteisyys ja jatkuva ongelmanratkaisu.

"Voimajohtotiimissä tekemisen meininki on hyvä ja tiimi pelaa hienosti yhteen", Matilainen kiteyttää.

Lue lisää Rejlersistä työnantajana ja tutustu työmahdollisuuksiimme