Rejlersin EHS-asiantuntijat luotsaavat teollisuutta kohti turvallisempaa toimintaa

Lisääntyvät turvallisuusvaatimukset ja kasvava tietoisuus riskeistä muokkaavat toimintatapoja teollisuuden eri aloilla. Rejlersin EHS-liiketoiminta auttaa teollisuusyrityksiä tässä kehityksessä. Työn tulokset ja tiimin ilmapiiri motivoivat asiantuntijoita tehtävissään.

EHS (environment, health, safety) tähtää riskien vähentämiseen teollisuuden eri osa-alueilla. Pelikenttä ulottuu prosessi- ja koneturvallisuudesta ympäristöasioihin ja turvallisuusjohtamiseen. EHS:n lähes 30 asiantuntijalta löytyy osaamista näistä kaikista. Työssä pääsee vaikuttamaan ihmisten ja ympäristön turvallisuuteen ja suuriin epäkohtiin, kuten ilmastonmuutokseen. Tämä innostaa koko tiimiä.

Unelmapaikka kestävän kehityksen parissa

Engineer, EHS Naheed Amiri-Moghal aloitti Rejlersillä syksyllä 2022 valmistuttuaan ympäristötekniikan AMK-insinööriksi. Työssään hän on ollut esimerkiksi kirjurina HAZOP-poikkeamatarkasteluissa sekä osallistunut ympäristöluvan muutokseen liittyvään projektiin.

Amiri-Moghalia motivoi mahdollisuus tehdä hyvää maailmalle. Erityisesti häntä kiinnostaa kiertotalous. ”Haluan muuttaa toimintaa niin, ettei tavaraa heitetä käytön jälkeen pois. Tämä on tärkeää maailmassa, jossa ympäristöasiat aiheuttavat yhä suurempia haasteita. EHS:n työpaikkailmoitus herätti heti tunteen, että kyseessä olisi unelmapaikkani kestävän kehityksen parissa. Työ sopi vastavalmistuneelle, ja tehtävät vastasivat osaamistani”, Amiri-Moghal kertoo.

Amiri-Moghal jatkaa ympäristötekniikan opintoja Tampereen yliopistossa, ja työskentelee nyt 2,5 päivää viikossa. ”On uskomatonta, miten hyvin opiskelua tuetaan ja kuinka joustavasti aikataulut järjestyvät. Meillä on muitakin opiskelijoita, ja pidämme joka kuukausi yhteisen palaverin, jossa käydään läpi opintojen sujuminen ja kysytään, tarvitsemmeko apua. Tällainen tuki tuntuu ihanalta”, Amiri-Moghal kiittelee.

Tehokkuus ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä

Senior engineer Mika Pietikäinen työskentelee EHS:ssa koneturvallisuuden parissa. Hänen tehtäviinsä kuuluu käytössä olevien koneiden riskiarviointia ja uuslaitesuunnittelua. Pietikäistä kiinnostaa toiminnallinen turvallisuus, ja hän osallistuu myös sähköautomaation turvakomponenttien valintaan.

Työhön kuuluu tehdaskäyntejä, joilla turvallistetaan käytössä olevia koneita. ”Tavoitteeni on, että kaikilla on sormet ja nivelet tallella töistä lähtiessään”, Pietikäinen naurahtaa. Karussa ilmaisussa piilee totuus: tapaturmiin on totuttu esimerkiksi metallipajoilla ja sahoilla, ja suojausten tiukentuessa saatetaan pelätä, että työ vaikeutuu. Näin ei tarvitse olla – turvallinen ja systemaattinen tekeminen on myös tehokasta.

”On palkitsevaa, kun työntekijät huomaavat, että teemme työtä heidän hyväkseen. Haemme ratkaisuja, joiden avulla koneita on turvallista ja mukavaa käyttää, ja työtä voidaan tehdä niin kuin työntekijät haluavat. Usein uusi ratkaisu on myös entistä halvempi, helpompi ja joustavampi”, Pietikäinen kertoo.

Hallittu toiminta vähentää vahinkoja ja altistumisia

EHS Lead Sirpa Möllerillä on mittava kokemus turvallisuusjohtamisesta, prosessiturvallisuudesta ja riskiarvioinneista. Hän on kemiantekniikan diplomi-insinööri, joka ymmärtää kemiallisia prosesseja, niiden riskejä ja ympäristövaikutuksia sekä lain asettamia vaatimuksia. Rejlersillä Möller on työskennellyt reilu vuoden, keskittyen riski- ja ympäristövaikutusarviointeihin.

”Teollisuudessa pitää hallita hyvin se, mitä ollaan tekemässä, jotta vältetään vahinkopäästöjä ja turhia altistumisia. Luonto ja ihmiset ovat minulle tärkeitä: haluan olla tekemässä yhteiskuntaa, jossa pyritään vähäpäästöisempään, ilmastovaikutuksia minimoivaan tekniikkaan”, Möller kertoo.

Möller johtaa projekteissaan tiimityöskentelyä, jossa sovelletaan monipuolisesti erilaisia menetelmiä. Metodiikan on oltava hallussa, ja tiimin on pelattava yhteen. Tämä on toteutunut hyvin. ”Yksiköiden operaattorit tuntevat yksikön kuin omat taskunsa ja kertovat aktiivisesti, millaisia seurauksia tapahtumilla voi olla. Tiimiltä vaaditaan kärsivällisyyttä, sillä työ kestää pitkään ja sitä on jatkettava luovuttamatta. Tiimityöhön kuuluu myös ystävällisyys – ihmisiä pitää kohdella kunnolla”, Möller kuvailee.

EHS-liiketoiminnassa kukaan ei jää yksin 

Rejlers tarjoaa EHS-asiantuntijoille ainutlaatuisen työympäristön. Siinä missä teollisuusyritysten omat EHS-asiantuntijat kantavat yksin harteillaan vaihtelevia turvallisuuskysymyksiä, Rejlersin EHS-tiimissä tukena on lähes 30 työkaveria. Hierarkia on matala ja apua on helppo pyytää.

”Ilmapiiri kannustaa oppimaan niin toisiltamme, asiakkailta kuin ympäristöstä. Kaikilla on tähän halua ja valmiutta. Rejlers on hyvä paikka myös kokeneille, sillä kokemusta arvostetaan ja siitä halutaan hyötyä. Itsekin olen saanut kouluttaa nuorempia”, Möller kertoo.

Rejlersin avoin ja ystävällinen työkulttuuri saa EHS-asiantuntijoilta kiitosta. Myös kehitysehdotukset otetaan hyvin vastaan niin tiimissä kuin koko organisaatiossa. Ehdotukset eivät jää ilmaan leijumaan, vaan niihin otetaan kantaa ja luvatut asiat etenevät nopeasti.

”Vaikeistakin asioista voi puhua niin esihenkilöiden kuin kollegoiden kanssa, ja meitä kannustetaan tähän. Johtaminen on Rejlersillä todella hyvää, ja työntekijöitä kuunnellaan”, Amiri-Moghal toteaa.

EHS-tiimin kohdatessa toimistolla tunnelma on rempseä ja naurunremakka kuuluu kauas.  ”Tämä on itselleni iso juttu. En ole edes seurannut työmahdollisuuksia muualla, sillä riski fiiliksen laskemisesta olisi liian suuri”, Pietikäinen sanoo.

Lue lisää Rejlersistä työnantajana ja tutustu työmahdollisuuksiimme