Rejlersin rakennesuunnittelijat arvostavat työyhteisössään oppimista ja osaamisen jakamista

Suunnitteluala on merkittävässä roolissa kestävämmän yhteiskunnan rakentamisessa. Rejlersin rakennesuunnittelijat pääsevät osaksi tätä muutosta monipuolisissa teollisuuden ja rakentamisen projekteissa. Kokeneenkin suunnittelijan osaaminen kehittyy vaativissa kohteissa, ja omaa tietotaitoa on hienoa siirtää eteenpäin.

Vihreä siirtymä, elinkaariajattelu ja kierrätettävyys ovat vahvasti pinnalla teollisuudessa ja rakentamisessa. Rejlersin rakennesuunnittelijat seuraavat kehitystä hyviltä pelipaikoilta. Samalla pääsee ideoimaan uusia, kestäviä ratkaisuja.  

– Uusien energiamuotojen ominaisuudet vaikuttavat rakennesuunnitteluun: on hyvin erilaista suunnitella vaikkapa maakaasuasemaa kuin perinteistä jakeluasemaa. Projektien kautta syntyy hyvä käsitys siitä, mitä kaikkea Suomeen suunnitellaan, sanoo johtava rakennesuunnittelija Riikka Kontinen Rejlersin Teollisuus-liiketoiminnasta.

Toisaalta maailman muuttuessa paljon säilyy myös entisellään, huomauttaa vanhempi neuvonantaja Pauli Oksman. Hänelle on kertynyt vuosikymmenten kokemus rakennesuunnittelusta rakentamisen alalla.

 – Perusasiat eivät muutu: maan vetovoima, kiihtyvyys ja Newtonin lait pätevät koko ajan. Samat haasteet tulevat hivenen erilaisina nuorten suunnittelijoiden eteen. Oman tietotaidon soveltaminen uusiin tilanteisiin sekä tiedon siirtäminen nuoremmille motivoi minua, Oksman sanoo.

Monipuolinen työkenttä teollisuuden eri aloilla

Teollisuuden rakennesuunnittelijat ovat -mukana eri toimialojen uudis- ja korjaushankkeissa sekä tuotantolaitosten laajennuksissa. Kontinen on suunnitellut esimerkiksi muuntamoita, sähköautojen latauspaikkoja, polttoneste- ja kaukolämpösäiliöiden perustuksia sekä tuotantorakennuksia.

Rejlersillä saa Kontisen mukaan nauttia sekä ison yrityksen eduista että pienemmän osaston tarjoamasta vaihtelusta – tehtäväkenttää ei rajoiteta tiukasti eikä samaa elementtiä tarvitse suunnitella päivästä toiseen.

– Omaa kokemuspohjaa saa käyttää laajasti ja koko ajan oppii uutta. Osaamistaan saa halutessaan kehittää silloinkin, vaikka tiimissä joku toinen jo osaisi kyseisen asian täydellisesti, Kontinen sanoo.

Oppiminen on mielekästä, mutta yhtä mukavaa on se, että apua saa tarvittaessa osaavilta kollegoilta.

– Osastollamme on monipuolista osaamista – on teräsrakennesuunnittelua, betonirakennesuunnittelua ja kokemusta puutaloelementeistä. Myös LVI on meillä samassa tiimissä. Uuden projektin tullessa on helppo kysyä, onko jollakin sopivaa tietotaitoa.

Rakentamisen vaativissa kohteissa pääsee miettimään erikoisratkaisuja

Rejlers tekee paljon toimitilahankkeita ja kokonaisvastuurakentamisen (KVR) projekteja. Usein niihin liittyy esimerkiksi esi- ja jälkijännitettyjen rakenteiden suunnittelua.

– Toimin rakennesuunnittelijana KVR-projekteissa ja poikkeuksellisen vaativissa kohteissa. Työssäni tuen suunnittelijoita ja esimerkiksi iteroin vaihtoehtoja erilaisille runkoratkaisuille. Vaativien erikoisratkaisujen miettiminen on innostavaa, Oksman sanoo.

Projektien vaihteleva luonne edellyttää suunnittelijoilta vahvaa ammattitaitoa. Samalla se tarjoaa runsaasti kehitysmahdollisuuksia.

– Osaamista ajatellaan meillä riittävän laajasti. Otamme huomioon ihmisten henkilökohtaiset ominaisuudet ja toiveet: jokainen pääsee toteuttamaan sitä, missä on hyvä tai missä on edellytykset olla hyvä.

Työkulttuuri joustava, keskiössä asiakas

Rejlersin työkulttuuri on Kontisen ja Oksmanin mielestä joustava ja ottaa ihmisten erilaiset elämäntilanteet huomioon. Töitä tehdään toimistolla moderneissa, projektityöskentelyyn sopivissa tiloissa, mutta etätyöskentely onnistuu yhtä lailla. Työkulttuuria leimaa asiakaslähtöisyys – olemme palveluyritys, joka tekee tulosta yhdessä asiakkaidensa kanssa.

– Yhteistyö sekä asiakkaan kanssa että tiimin kesken perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Suunnittelu on meillä keskustelevaa ja joskus jopa savolaisen letkeää, Oksman naurahtaa.

Lue lisää Rejlersistä työnantajana ja tutustu työmahdollisuuksiimme