Rejlersin käyttökeskuspalveluilla säästöä, laatua ja luotettavuutta

Sähköverkkoyhtiön tai tuulipuiston sähköjakeluverkon operointi- ja valvontapalvelut, eli käyttökeskuspalvelut voi ulkoistaa. Rejlersin 24/7 valvomo huolehtii niin kriittisen energiainfran hälytyksistä, kytkennöistä, kytkentäsuunnitelmista kuin sähköturvallisuudesta. Palvelun taustalla on Rejlersin vahva toimialaosaaminen, kohdennetut resurssit ja sitoutuminen kriittisen toiminnan kehittämiseen.

Sähköverkkojen toimintaa operoivan ja valvovan käyttökeskuksen rooli ja tarve kehittyä korostuu energiamurroksen edetessä ja yhteiskunnan muuttuessa sähkökriittisemmäksi.

Rejlers vahvistaa palveluitaan sähköyhtiöille tulevaisuuden sähköverkon tarpeisiin käyttökeskuspalveluilla, joka on luonteva jatkumo Rejlersin sähköverkkojen palvelutarjoaman kehittämisessä. Rejlers on markkinajohtaja sähköverkkojen asiantuntijapalveluiden tuottajana ja sen lähes sata alan asiantuntijaa työskentelee Suomessa yli 20 paikkakunnalla. Jopa yli 60 yhtiötä Suomen noin 80 sähköverkkoyhtiöstä on ollut Rejlersin asiakkaana vuosien varrella.

Käyttökeskuspalveluihin kuuluu ennen kaikkea vaihtoehto keskittää käyttökeskuspalvelut yhteen valvomoon. Verkon 24/7 -valvontapalveluihin kuuluvat valvonnan lisäksi kytkentäsuunnittelu ja raportointi. Suurhäiriötehtävät kattavat poikkeustilanteiden resurssoinnin. Sähkökäytön johtajuuspalvelut perustuvat lainsäädännön vaatimuksiin. Kunnossapitopalvelut sisältävät korjaavan ja ehkäisevän kunnossapidon, asiantuntijapalvelut ja raportoinnin. Lisäpalveluina Rejlers tarjoaa energianmittaukset, avainten ja kulkuyhteyksien valvonnan, tietoliikenneyhteydet ja niiden valvonnan.

7 SYYTÄ VALITA REJLERSIN KÄYTTÖKESKUSPALVELUT 

  1. Vankka osaamispohja ja teknisesti laadukas käyttökeskuspalvelu
  2. Henkilöt koulutettuja, perehdytettyjä ja kokeneita käyttökeskustoiminnan asiantuntijoita
  3. Käytöntukijärjestelmä DMS parantaa merkittävästi valvonnan laatua käyttökeskuksessa hajautetun energiantuotannon asiakkaille
  4. Laadukkaat kytkentäohjelmat, dokumentointi ja reaaliaikatiedot tapahtumista kentällä
  5. Valvomon tietojärjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat varmennettuja (NCER ja KRIVAT yhteensopiva)
  6. Ulkoinen palveluntuottaja on ketterä toimija ja kuuntelee asiakkaan kehitystarpeita herkällä korvalla
  7. Kaikki sähköverkon, tietoliikenteen ja energiatoimialan asiantuntijapalvelut saman katon alta