Rejlersin rakennesuunnittelijat ymmärtävät teollisuuden rakentamista kokonaisvaltaisesti

Rakennesuunnittelijat suunnittelevat rakennetekniikkaa monenlaisiin teollisuuden kiinteistöihin. Rejlersillä tavoite on, että he ymmärtävät rakentamista kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että olisivat vain kapean alan spesialisteja.

Rejlers Teollisuuden toimialan Civil -suunnitteluosasto jakaantuu kahteen osioon. Rakennesuunnittelun alla tehdään mm. maa-, betoni- ja teräsrakenteiden suunnittelua sekä niiden rakennelaskelmia prosessiyksiköihin, teollisuushalleihin, toimistoihin, laboratorioihin, sähkötiloihin ja muihin vastaaviin tehdastiloihin. Toisena osiona Civil-suunnittelussa on teollisuuden LVI-suunnittelu. Arkkitehtisuunnittelua saa Rejlersiltä myös.

Tavoitteena on kasvaa voimakkaasti lähitulevaisuudessa, sillä meidän palvelujen kysyntä on tosi kovaa ja töitä riittää, kertoo Business Line Director Arto Rastas

Artolla on takanaan 25 vuoden työura rakennesuunnittelijana sen jälkeen, kun hän vuonna 1996 valmistui ensimmäiseltä rakennuspuolen ammattikorkeakoululinjalta, Turun AMK:sta, yhdyskuntatekniikan rakennusinsinööriksi. Hän sai suoraan rakennesuunnittelijan paikan Nesteeltä ja eteni urallaan vanhemmaksi suunnittelijaksi, johtavaksi suunnittelijaksi, pääsuunnittelijaksi, sitten suunnitteluryhmää vetäväksi esimieheksi ja nykyiseen työhönsä Rejlersille liiketoimintajohtajaksi. Arto tuntee siis teollisuuden projektit erinomaisesti ja tietää, mikä niissä viehättää.

Yleisesti kaikki teollisuuden projektit on omanlaisiaan. Jos verrataan vaikka asuntorakentemiseen, niin kerrostalot ovat kaikki keskenään aika samanlaisia, samoin rivitalot keskenään. Vain pienet yksityiskohdat muuttuvat. Teollisuuspuolella tuotannot ovat hyvin erilaisia. Vaikka samoja periaateratkaisuja pyritään käyttämään teollisuudessakin, asiakkaiden erilaiset tuotannot ja tarpeet joudutaan aina erikseen huomioimaan suunnittelussa. Hallit saattavat esimerkiksi olla valtavia ja jännevälit pitkiä. Omasta mielestäni teollisuuden rakennesuunnittelu on aika paljon mielenkiintoisempaa, Arto kuvailee.

Kokeneempien tuella monialaosaajaksi

Yksi mielenkiintoinen vaihe Arton työuralla oli, kun hän vastasi Naantalin jalostamon rakennesuunnittelusta. Silloin oli pakkokin kehittyä monialainsinööriksi, sillä kaikki maarakenteita myöten oli pakko osata ja LVI-suunnitteluakin piti vähintään ymmärtää. Hän pyrkii tarjoamaan Rejlersin rakennesuunnittelijoille saman mahdollisuuden vaihtuviin tehtäviin projekteissa.

Rejlersillä rakennesuunnittelijoita ei haluta kategorisoida liian voimakkaasti. Tavoite on ymmärtää rakentamista kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että olisi vain tietyn alan spesialisti. Niinpä suunnittelijat eivät keskity vain esimerkiksi teräs- tai betonirakenteiden suunnitteluun. 

Jokaisesta pyritään kuitenkin löytämään omat vahvuudet ja tuomaan ne esille. Tukea on myös aina tarjolla, ja etenkin uransa alkuvaiheissa olevilla on aina joku kokeneempi mukana – kokeneempi suunnittelija, lähin esimies tai Arto itse.

Pienemmissä projekteissa suunnittelua pääsee tekemään hyvinkin itsenäisesti, mutta kukaan ei kuitenkaan koskaan ole täysin yksin, ja joku kokeneempi käy aina esimerkiksi rakennelaskelmat läpi.

Uudet haasteet vaativat rohkeutta

Monipuolisuutta rakennesuunnittelijan työhön tuo sekin, että Rejlers ei pelkää haasteita vaan lähtee rohkeasti mukaan uusiin projekteihin. Rejlers on mukana esimerkiksi Suomessa kovassa nousussa olevissa vetyprojekteissa. Kun ala on uusi, ei ratkaisujakaan aina löydy perinteisesti työpakista. Rakennesuunnittelijan tehtävänä on löytää oikeat ratkaisut oman ammattialansa haasteisiin. Uuden tekeminen vaatii rohkeutta ja meillä suunnittelijoita kuunnellaan. Vaikka rakentamisessa usein mennään perinteisiin ratkaisuihin turvautuen, innovaatioille on sijaa ja suunnittelijaa kuunnellaan niissä. 

Työnteon tavat ovat kokeneet suuren mullistuksen, mutta etätyöt osattiin Rejlersillä onneksi jo ennen kuin oli pakko. Osa rakennesuunnittelun tiimiläisistä tekee tälläkin hetkellä pelkästään etätöitä, ja pysyvästi kotitoimistolle jääviä tullaan tukemaan esimerkiksi kalustehankinnoissa.

Pelikenttä on muuttunut täysin, eikä enää ole pakko tavata kasvokkain. Työskentelytavat ovat ihan sovittavissa, Arto kertoo.

Jos rakennesuunnittelija on valmis ja halukas, hän voi nopeastikin saada haasteellisia tehtäviä ja itsenäistä vastuuta. Kokeneempien tuen lisäksi apua löytyy kolmansien osapuolien järjestämistä koulutuksista ja webinaareista, joihin kannustetaan osallistumaan. Esimerkiksi suunnitteluohjelmistoille on nimetty omat koordinaattorinsa, jotka huolehtivat, että niitä käyttävät kollegat huomaavat uudet koulutukset.

Viimeksi suunnittelijat osallistuivat koulutukseen, jossa käytiin lävitse rakennelaskentaa maanjäristysalueilla. Niitä ei täällä Suomessa yleensä tarvitse huomioida, mutta ulkomaisissa kohteissamme tieto on tarpeen. Tälläkin hetkellä useampi henkilö tekee projektia tuollaiselle alueelle. Kuten tuolla alussa mainitsin, osaston kasvattaminen on prioriteetti numero yksi, joten nyt olisi todella hyvä ja kiinnostava vaihe hypätä mukaan kasvavaan tiimiimme, Arto vinkkaa.

Lue lisää Rejlersistä työnantajana ja tutustu teollisuuden avoimiin työpaikkoihin.