Monipuolinen työ ja kehittyvä liiketoiminta innostavat teollisuuden projektinhallinnan osaajia

Rejlers tarjoaa projektinhallinnan ammattilaisille laaja-alaisen työkentän teollisuuden eri haaroilla, vaihtelevien asiakkuuksien parissa. Työyhteisössä pääsee vaikuttamaan toiminnan kehitykseen ja kehittymään myös itse.

Projektijohtaja Veli Pelkonen, Construction Manager Riikka Lindgren ja Project Controller Maria Koivu työskentelevät Rejlersillä teollisuuden projektinhallinnan parissa. Pelkonen vetää laajaa kolmivuotista hanketta, Lindgren toimii muuntamoprojektin työmaapäällikkönä ja Koivu vastaa projektinhallinnan tehtävistä, kuten tuntikäytön ja kustannusten raportoinnista ja seurannasta.

Rejlersin asiakaskuntaan teollisuuden projekteissa kuuluu suuria ja pienempiä yrityksiä Suomessa ja ulkomailla. Osa asiakkaista tilaa monta projektia putkeen, toiset esimerkiksi ainutkertaisen tehdashankkeen.

– Rejlers hakee selvästi kasvua, monipuolisuutta ja monitaitoisuutta erilaisten toimialojen ja asiakkuuksien kautta. Tämä on vahvuus: projektiosaajille on kiinnostavaa tehdä töitä erilaisille yrityksille, Pelkonen toteaa.

– Asiakkuuksien luonteenpiirteet heijastuvat projekteihin. Monet asiat työssäni lähtevät asiakkaan toiveesta, kuten raportointia koskevista odotuksista, Koivu sanoo.

Työkenttä teollisuusprojekteissa on mielenkiintoinen, sillä se kehittyy jatkuvasti. – Kehitykseen voi Rejlersillä myös itse vaikuttaa. Organisaatiolta tulee tähän vahva taustatuki, Lindgren mainitsee.

Kuvassa Riikka Lindgren

Suuret projektit tuovat kasvua ja jatkuvuutta

Rejlers panostaa vahvasti suuriin teollisuuden projekteihin, sillä ne tuovat sekä kasvua liiketoimintaan että jatkuvuutta ja turvaa henkilöstölle. Samalla ne kartuttavat kokemusta niin organisaatiossa kuin yksilötasolla.   

– Vedän Rejlersin tähän mennessä suurinta projektia. On tärkeää osoittaa, että pystymme viemään läpi näinkin suuren projektin asiakkaan odotusten mukaisesti. Tehtävä on vastuullinen: projekti on pidettävä aikataulussa, kustannukset sovituissa rajoissa, resursointi ja raportointi kohdallaan, Pelkonen listaa.

Toisaalta työ on pohjimmiltaan samanlaista niin mittavissa hankkeissa kuin pienemmissä projekteissa.

– Molemmissa korostuu ihmisten kanssa tekeminen. Henkilökemiat on pidettävä hyvänä ja ihmiset motivoituneena. Menestys vaatii avoimuutta: tietoa pitää jakaa, sillä tämä helpottaa kaikkien tekemistä.

Kuvassa Veli Pelkonen

Ammattitaito vahvistuu projekteissa ja yhteistyössä

Omaa osaamista pääsee Rejlersillä käyttämään laaja-alaisesti. Työtehtävät ovat usein käytännönläheisiä.

– Tiimimme on tilaajan oikea käsi työmaalla: johdamme ja valvomme työmaata ja rakentamistehtäviä, joiden käytännön toteutuksesta vastaavat aliurakoitsijat. Rejlers vastaa siitä, että työmaalla on hyvät olosuhteet työn suorittamiseen laadukkaasti, turvallisesti, aikataulussa ja budjetissa, kertoo Lindgren.

Ammattitaito kehittyy vaihtelevien hankkeiden myötä. Myös projektinhallinnan työkalut ovat Rejlersillä erittäin hyvällä tasolla, ja projekteissa oppii niiden käyttöä. Lisäksi tiimi oppii toisiltaan – suunnittelijakuntaan kuuluu sopivassa suhteessa nuoria ja kokeneita osaajia. Kehittymistä tukee välitön työkulttuuri, jossa keskustelu on avointa joka suuntaan.

–  On positiivista, että työssä voi toimia vapaammin ja soveltaa ohjeistuksia tilanteen mukaan. Arvostan myös erittäin paljon tiimihenkeä Rejlersillä – apua voi aina pyytää keneltä tahansa, Koivu sanoo.

Jos tavoittelee uusia haasteita, Rejlers pystyy tarjoamaan niitä. – Suuren yrityksen etuna on, että erilaisia rooleja ja toimipaikkojakin on paljon. Ihmisille voidaan antaa haasteita heille sopivassa tahdissa, ja työuraa kehittää omien halujen ja kykyjen mukaan, Pelkonen kiteyttää.

Lue lisää Rejlersistä työnantajana ja tutustu työmahdollisuuksiimme