Mallinnus tuo uusia mahdollisuuksia investointihankkeiden kustannusarvioiden laadintaan

Investointihankkeen suunnittelun ja päätösten tueksi tarvitaan luotettavia kustannusarvioita. Erityisesti projektien varhaisessa vaiheessa niitä on hankala tuottaa, koska lähtötiedot ovat puutteellisia tai ne tarkentuvat vasta myöhemmässä vaiheessa. Haaste voidaan ratkaista työkalulla, joka määrittelee projektin kustannuksia toteutuneisiin projekteihin perustuvien kustannusindeksien avulla ja täydentää näin keskeneräistä suunnittelua.

Investointihankkeen kustannusarviot perustuvat lähtötietoihin, jotka sisältävät muun muassa erilaista teknistä dataa, kuten laite- ja prosessivaatimuksia. Jos lähtötiedot ovat riittävät, hankkeen kustannukset voidaan arvioida niiden perusteella. Usein näin ei ole. Rejlersillä voimme tällöin käyttää Aspen Capital Cost Estimator (ACCE) -työkalua kustannusten arviointiin ja myös tarvittaessa täydentämään puutteellisia lähtötietoja.

AspenTech kerää yrityksiltä saatavaa hintadataa vuosittain päivittyvään globaaliin kustannustietokantaan, jota ACCE hyödyntää uusien projektien investointikustannusten arvioinnissa. Näin saadaan laskelmia, joiden perusteet ovat tiedossa ja kustannustieto on luotettavaa. Hintayllätyksiä tulee vähemmän, ja oleelliset seikat huomioidaan arviossa kattavasti. Tämä kaikki tarjoaa tukevan selkänojan tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa.

Monikäyttöinen työkalu teollisuuden hankkeisiin

ACCE soveltuu eri kokoisten projektien kustannusarviointiin erityisesti prosessiteollisuudessa, mutta myös muissa projekteissa. Se on käyttökelpoinen varsinkin projektien alkuvaiheessa, kun kaikki hankkeeseen vaikuttavat asiat eivät ole tiedossa.

ACCEn kustannustietokanta päivitetään vuosittain. Tätä kustannusdataa täydennetään tarvittaessa Rejlersin ja asiakkaan antamilla tiedoilla, jolloin kustannusarvio saadaan paremmin vastaamaan vallitsevaa tilannetta.

Työkalu nopeuttaa ja helpottaa kustannusten arviointia. Lisäksi ACCE toimii ketterästi: työkalulla voidaan arvioida esimerkiksi erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen kustannusvaikutuksia, suunnittelutyön määrää tai laitevalintojen vaikutusta. ACCEa voidaan käyttää myös tarjousten arviointiin ja tarkistaa, onko niiden suuruusluokka kohdallaan.

Paras kustannusarvio syntyy vuorovaikutuksessa

Mikä tahansa mallinnustyökalu on ainoastaan niin fiksu kuin lähtötiedot sen taustalla. Kustannusarviota varten tarvitaan tietoa esimerkiksi nykyisestä infrastruktuurista ja projektin laitevalinnoista. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse määritellä yksityiskohtaisesti, vaan esimerkiksi tietyn rakennelman perustus-, suunnittelu- ja materiaalikustannukset voidaan arvioida itse rakennelmaa koskevan tiedon perusteella.

Luotettava arvio vaatii aina myös asiakkaalta aikaa keskusteluun sekä ennen kustannusarvion tekemistä että sen jälkeen. Mallinnuksen lähtökohtia on tarkasteltava yhdessä ja pyrittävä ymmärtämään niitä. Kun asiakas osallistuu tähän aktiivisesti, laskelmat perustuvat mahdollisimman realistisiin oletuksiin. Rejlersin asiantuntijoiden ja asiakkaan edustajien on hyvä analysoida myös saatua tulosta yhdessä. Tietoja voidaan tarvittaessa hienosäätää, ja laskelma päivittää nopeasti.

Paikallinen kumppani suomalaisille yrityksille

ACCE on käytössä ympäri maailmaa, ja sen kustannustiedot kerätään viideltä maantieteelliseltä alueelta. Suomalaisten yritysten hankkeissa kannattaa hyödyntää suomalaista kumppania, jolla on ymmärrystä esimerkiksi materiaali- ja työvoimakustannusten käyttäytymisestä Suomessa, paikallisista viranomaisvaatimuksista tai talviolosuhteiden vaikutuksesta. Työkalun hintadataa voidaan säätää tämän näkemyksen pohjalta.

Meillä Rejlersillä ACCEa on hyödynnetty jo yli vuoden ajan. Ymmärryksemme työkalun käytöstä on lisääntynyt koulutuksen ja tekemisen kautta. Tehokkaan työkalun, päivittyvän kustannustiedon ja oman näkemyksemme avulla voimme tuottaa asiakkaillemme luotettavia kustannusarvioita tukemaan hankkeiden suunnittelua ja helpottamaan päätöksentekoa.

***

Kirjoittaja Tero Saavinen vastaa kustannusarvioista Rejlersin teollisuusprojekteissa. Kirjoitus on osa Rejlers Way -blogisarjaa, jossa annetaan avaimia onnistuneen teollisuuden investointiprojektin toteuttamiseen. Lue blogisarjan edellinen kirjoitus