Kyberhyökkäys voi halvaannuttaa energiajärjestelmät – uhat tiedostettava ajoissa

Maailmanpoliittinen tilanne on lisännyt kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvia uhkia Euroopassa. Riskit on tunnistettava ajoissa, jotta niiltä voidaan suojautua tehokkaasti.

Kriittinen infrastruktuuri muodostuu rakenteista, jotka varmistavat yhteiskunnan toiminnan. Energiajärjestelmä on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Näihin rakenteisiin kohdistuu yhä enemmän riskejä ja uhkia. Tietoliikenneyhteydet katkeavat, järjestelmät eivät toimi tai energiansaanti häiriintyy.

Esimerkkejä tästä on nähty Ukrainassa, missä Venäjä pyrki heti sodan alussa tuhoamaan kyberhyökkäyksillä energiansaannin. Tämä epäonnistui, sillä Ukraina oli varautunut tilanteeseen Krimin valloituksesta lähtien. Uhat eivät kuitenkaan rajoitu Ukrainaan: esimerkiksi Saksassa kyberhyökkäys katkaisi viime vuonna tietoliikenneyhteydet 5 800 tuulivoimalaan. Tietomurrot, palvelunestohyökkäykset ja esimerkiksi GPS-signaalien häirintä ovat nousseet otsikoihin Suomessakin. Varautumisestamme etsitään heikkoja kohtia.

Kyberrikollisuus maksaa maailmantaloudelle vuosittain arviolta jo 5,5 biljoonaa euroa, ja määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2015. On tärkeää tarkastella, kuinka hyvässä kunnossa kriittisen infrastruktuurin tietojärjestelmät ovat Suomessa ja miten olemme varautuneet uhkiin. Kriisinkestävyyden lisäksi tarvitaan nopeaa kykyä toipua vaurioiden jälkeen, sillä kaikkia uhkia ei voida torjua.

Rejlers vahvistaa energiajärjestelmän kyberturvallisuutta

Kehitämme Rejlersillä ratkaisuja energiajärjestelmän ja etenkin tuulivoimatuotannon kyberturvallisuuden varmistamiseksi. Rakennamme tietoverkkoja, joissa kyberturvallisuus on huomioitu. Käyttökeskuksemme Kajaanissa tarjoaa sähköverkkoyhtiöille ja tuulivoimaloille 24/7 valvontapalveluita, jotka auttavat varautumaan uhkiin ja valvomaan mahdollisia hyökkäyksiä.

Vahvistamme edelleen osaamistamme kriittisen infran kyberturvallisuudessa. Tästä kertoo esimerkiksi tuore yrityskauppa, jossa ostimme Flamian Three Kings -liiketoiminnan. Three Kings on Suomen johtavia toimijoita etenkin tuulivoiman kyberturvallisuudessa, ja ollut ratkaisemassa esimerkiksi Saksan tuulivoimatuotantoon kohdistuneen kyberhyökkäyksen seurauksia.
Jatkossa tuemme energia-alan toimijoita yhä laajemmin kyberturvallisuudessa. Tuulivoimatuotannon ohella olemme jo auttaneet esimerkiksi verkkoyhtiöitä parantamaan valmiuksiaan kyberturvallisuusuhkien varalta.

Varaudu ajoissa

Kriittiseen infraan kohdistuneet uhat ja kyberhyökkäykset lisääntyvät kiihtyvällä tahdilla. Tämä fakta on syytä ottaa tosissaan. Me Rejlersillä olemme apuna uhkiin varautumisessa. Uhkien tunnistaminen on ensimmäinen askel – ja se kannattaa ottaa nyt.

 

***
Kirjoittaja Timo Holmberg vastaa Rejlersin Energia & Infra -yksikön toiminnasta. Tutustu Rejlersin palveluihin uhkien kartoittamisessa ja hallinnassa sekä kyberturvallisuuspalveluihimme.