Turvallisuus

Olemme mukana ja kannamme vastuuta turvallisen tulevaisuuden rakentamisessa. Tekniikan asiantuntijana voimme oikealla toiminnalla ja teknisillä ratkaisuilla vaikuttaa elinympäristön turvallisuuteen laaja-alaisesti ja pitkäkestoisesti.

Rejlersin toiminnassa turvallisuusnäkökohdat huomioidaan sekä omassa työympäristössä että asiakkaiden kanssa toimittaessa. Kyse ei ole pelkästään lainsäädännön edellyttämistä perusasioista, vaan koemme turvallisuusasioiden huomioonottamisen olevan olennainen osa palvelujamme.

Osallistumme tuottamiemme palvelujen kautta asiakkaiden toiminnan turvallisuustason parantamiseen ja näin vaikutamme laajalti turvallisuustason kohenemiseen elinympäristössämme. Toimimme useissa vaativissa kohteissa turvallisuuskoordinaattorina ja suoritamme projektivalvontaa. Suunnittelemme ratkaisuja, joiden vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen. 

Sertifioidut järjestelmät

Rejlers Finlandilla on ISO 45001:2018 -sertifikaatti työturvallisuuden ja työterveyden johtamisesta kaikilla paikkakunnilla. Rejlers Finlandille on myönnetty myös ISO 27001 -sertifikaatti yhtiön tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästä. Haluamme olla asiakkaille ja sidosryhmillemme luotettava kumppani ja Rejlersillä näemme, että tietoturva on tässä keskeisessä roolissa. Rejlers-konsernilla on lisäksi sertifikaatit ISO 9001:2015 laatujohtamisesta ja ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmästä. 

Panostamme turvallisuusosaamiseen

Työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus- ja ensiapukoulutus ovat suurelle osalle henkilöstöämme ammatillisia pätevyysvaatimuksia. Varmistamme henkilöstön pätevyyden korkean tason jatkuvalla kouluttautumisella ja koulutusten voimassaolon seurannalla.

Tavoitteena nolla

Asiantuntijaorganisaationa tapaturmataajuutemme ei ole korkea, mutta jokainen, pienikin tapaturma on liikaa. Nolla tapaturmaa -ajattelua halutaan laajentaa myös työuupumukseen. Olemme panostaneet esimiesten koulutukseen, jotta työhyvinvointi säilyy vastuullisten ja tunnollisten asiantuntijoiden muodostamassa työyhteisössä. Lue lisää panostuksistamme terveyteen tästä linkistä.

Lue turvallisuuspalveluistamme tästä linkistä.