80 VUOTTA YHTEISKUNNAN HYVÄKSI

Rejlers perustettiin vuonna 1942. Siitä lähtien olemme hyödyntäneet ja kehittäneet osaamistamme yhä toimivamman yhteiskunnan hyväksi. Nyt 80-vuotiaana olemme yhtä ketteriä ja valppaita kuin aina ennenkin. Tuomme asiakkaillemme uusinta tietoa ja teknologiaa, jota he tarvitsevat yhteiskunnan murroksessa.


Olemme säilyttäneet perheyrityksen olemuksen jo 80 vuoden ajan. Kilpailemme suurista ja merkittävistä hankkeista, mutta pystymme nopeaan päätöksentekoon ja ketterään toimintaan. Kulttuurimme keskittyy ihmisiin ja vuorovaikutukseen.


Vuosikymmenestä toiseen olemme auttaneet yhteiskuntaa aikakauden keskeisimmissä haasteissa.

  • 1940-luku

    SÄHKÖISTYMINEN

    1940-lukuårs bild

    Ensimmäisessä hankkeessamme ratkaisimme sähköomavaraisuuden Kronobergissa, Smoolannissa paikallisten turvesoiden avulla. Sähköinsinööri Gunnar Rejler onnistui tehtävässä, mikä johti uusiin sähköistyshankkeisiin Smoolannissa, Itä-Götanmaalla ja muualla Ruotsissa.

    SÄHKÖISTYMINEN
  • 1950-luku

    TEOLLISTUMINEN

    1950-lukuårs bild

    Olimme keskeisessä roolissa varmistamassa Göteborgin laivanvarustamoiden energiansaantia. Tämä johti myös merkittäviin teollisuushankkeisiin, esimerkiksi telakoilla ja paperiteollisuudessa.

    TEOLLISTUMINEN
  • 1960-luku

    RAKENNUSBUUMI

    1960-lukuårs bild

    Sähköistämisen johtavana asiantuntijana pääsimme mukaan Ruotsin Miljoonaohjelmaan, jossa ratkaistiin vaikeaa asuntopulaa kohtuuhintaisten asuntojen avulla.

    RAKENNUSBUUMI
  • 1970-luku

    YDINVOIMAN LEVIÄMINEN

    1970-lukuårs bild

    Energiajärjestelmät muuttuivat ydinvoiman käytön laajentuessa. Olimme mukana kehittämässä ydinvoimaloita.

    YDINVOIMAN LEVIÄMINEN
  • 1980-luku

    LENTOKENTTIEN LAAJENEMINEN

    1980-lukuårs bild

    Lentokenttä- ja satamaverkostot laajenivat 1970-luvun lopulta alkaen, ja pääsimme mukaan näihin kansallisen infrastruktuurin kannalta ratkaiseviin hankkeisiin. Samalla rakentamisen buumi toi suuren osan liiketoiminnastamme. 1980-luvulla laajensimme toimintaamme Suomeen. Toimintamme Suomessa alkoi Mikkelissä.

    LENTOKENTTIEN LAAJENEMINEN
  • 1990-luku

    RAUTATIEINVESTOINNIT

    1990-lukuårs bild

    Talouden lama vaikutti erityisen voimakkaasti rakennusteollisuuteen. Vastasimme tilanteeseen keskittymällä laajoihin rautatieprojekteihin. Suomessa mukaan tulivat suuret teollisuusasiakkaat.

    RAUTATIEINVESTOINNIT
  • 2000-luku

    TELECOM & IT

    2000-lukuårs bild

    Listauduimme Tukholman pörssiin vuonna 2003. Mittavat investoinnit laajakaistaverkostoon ja telekommunikaatioon kasvattivat liiketoimintaamme. Toteutimme merkittäviä projekteja useille alan suurille toimijoille.

    TELECOM & IT
  • 2010-luku

    DIGITALISAATIO

    2010-lukuårs bild

    Yhteiskunnan, liiketoiminnan ja kaupan nopea digitalisaatio käynnistyi 2010-luvulla. Asiantuntijamme auttoivat asiakkaitamme digitalisaatiomatkalla. Perustimme uuden yksikön Norjaan, ja vahvistimme digitaalista osaamistamme erityisesti energiasektorilla.

    DIGITALISAATIO
  • 2020-luku

    ILMASTONMUUTOS

    2020-lukuårs bild

    Yhteiskunnan valmistautuminen tulevaisuuteen edellyttää onnistunutta siirtymää fossiilittomaan energiantuotantoon sekä uusiin kestäviin ratkaisuihin ja liiketoimintamalleihin. Jatkuvasti uudistuvan osaamisen avulla luomme tulevaisuuden toimivaa yhteiskuntaa; me tiedämme, mitä huominen tarvitsee.

    ILMASTONMUUTOS