Tavoite ja strategia

Kasvamme kehittymällä jatkuvasti

Tavoittelemme kasvua ja yhä parempaa kannattavuutta, ja kirkastamme samalla toimintamme fokusta. Käymme läpi muutosta, jonka ytimessä on jatkuva kehitys: haluamme erottua alallamme yrityksenä, joka panostaa voimakkaimmin oppimiseen. Näin voimme tuoda asiakkaillemme alati uutta tietoa ja näkökulmia ja kehittää yhdessä tulevaisuuden toimivaa yhteiskuntaa.

Konsernitason tavoitteemme vuoteen 2025 loppuun mennessä ovat:

  • Kasvu: keskimäärin +10 % vuodessa
  • Kannattavuus: EBITA margin +10 %
  • Tyytyväiset asiakkaat ja tyytyväinen henkilöstö
  • Ilmastotavoitteemme linjassa SBT-tavoitteiden kanssa

 

Suomessa tämä tarkoittaa, että tavoittelemme kasvua ja priorisoimme kannattavuutta. Saavutamme tämän vahvistamalla organisaatiotamme ja toimituskykyämme sekä tiivistämällä liiketoimintojemme välistä yhteistyötä entisestään. Kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti ja tuomme harkiten uusia palveluita nykyisille liiketoiminta-alueille. Tämä kaikki antaa meille valmiuksia toteuttaa yhä mittavampia hankkeita. Tavoittelemme johtavaa roolia vihreän siirtymän ratkaisuissa. 

Näemme ihmiset – osaajamme ja asiakkaamme – sekä oppimisen tärkeimpänä voimavarana kasvussa. Tekomme erottavat meidät positiivisesti, ja kertomalla työn tuloksista vahvistamme tätä mielikuvaa. Asetamme kehittymisen etusijalle kaikessa, mitä teemme. Näin voimme ennakoida yhteiskunnan murrosta ja auttaa asiakkaitamme menestymään muutoksessa.