Tavoite ja strategia

Kasvamme kehittymällä jatkuvasti

Rejlersin konsernistrategia tähtää vuoteen 2025. Tavoittelemme kasvua ja yhä parempaa kannattavuutta, ja kirkastamme samalla toimintamme fokusta. Käymme läpi muutosta, jonka ytimessä on jatkuva kehitys: haluamme erottua alallamme yrityksenä, joka panostaa voimakkaimmin oppimiseen. Näin voimme tuoda asiakkaillemme alati uutta tietoa ja näkökulmia, ja kehittää yhdessä heidän kanssaan tulevaisuuden toimivaa yhteiskuntaa. 

Konsernitason tavoitteemme vuoteen 2025 mennessä ovat:

  • Kasvu: keskimäärin +10 % vuodessa

  • Kannattavuus: EBITA margin +10 %

Suomessa tämä tarkoittaa, että tavoittelemme kasvua ja priorisoimme kannattavuutta. Saavutamme tämän vahvistamalla organisaatiotamme ja toimituskykyämme sekä tiivistämällä liiketoimintojemme välistä yhteistyötä entisestään. Kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti ja tuomme harkiten uusia palveluita nykyisille liiketoiminta-alueille. Tämä kaikki antaa meille valmiuksia toteuttaa yhä mittavampia hankkeita.

Näemme ihmiset – osaajamme ja asiakkaamme – sekä oppimisen tärkeimpänä voimavarana kasvussa. Tekomme erottavat meidät positiivisesti kilpailijoistamme, ja kertomalla työn tuloksista vahvistamme tätä mielikuvaa. Asetamme kehittymisen etusijalle kaikessa, mitä teemme. Näin voimme ennakoida yhteiskunnan murrosta ja auttaa asiakkaitamme menestymään muutoksessa.