Laatu

Meillä laatu on oikeiden asioiden tekemistä oikein ja ajallaan.

Sertifioitu johtamisjärjestelmä

Toiminnallemme on myönnetty ISO 9001:2015 sertifikaatti.

Sertifioinnin laatu- ja ympäristöjärjestelmälle on suorittanut DNV.

Tarpeiden ja odotusten tunteminen

Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen on olennainen osa liiketoimintamme perustaa. Keräämme aktiivisesti palautetta ja ylläpidämme hyviä suhteita sidosryhmiimme, jotta toimintamme kehittyminen vastaa tarpeita ja odotuksia. Nopeasti kehittyvän toimintaympäristön tunteminen luo edellytykset palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Riskit ja mahdollisuudet

Riskiperusteista ajattelua käyttäen mitoitamme varautumisen toimenpiteet ja ennaltaehkäisemme haitallisia tapahtumia mm. korkean tietoturvan takaamiseksi.

Kehityksen kärjessä pysyminen edellyttää meiltä myös rohkeaa mahdollisuuksiin tarttumista. Tunnistettujen mahdollisuuksien mukaan kehitämme toimintaamme ja laajennamme palveluita.

Prosessit

Toimintamme keskiössä on asiakas. Olemme tunnistaneet toiminnassamme pääprosessit, joilla asiakkaiden tarpeisiin vastataan ja hallitaan koko asiakkuuden elinkaari. Ydinprosessien taustalla toimivat tukiprosessit, joilla varmistetaan resurssit ja sisäinen tehokkuus. Vakioiduilla toimintatavoilla jokapäiväinen toiminta sujuu tehokkaasti, sidosryhmien tarpeet ja odotukset täyttäen.

Jatkuvuus

Takaamme liiketoiminnan jatkuvuuden hyvällä riskienhallinnalla, vastuullisella talousjohtamisella sekä jatkuvasti henkilöstömme osaamista kehittämällä. Näin pystymme aina vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja haasteisiin.

luotettava-kumppani-rejlers.jpg

Hoidamme velvoitteemme. Olemme mukana Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Palvelun kautta on saatavilla ajan tasalla olevat tilaajavastuulain edellyttämät tiedot yrityksestä.