Code of Conduct

Code of Conduct, Rejlersin eettinen ohjeisto, on ohjenuoramme vastuulliseen liiketoiminnan harjoittamiseen eettisesti, sosiaalisesti ja ympäristöystävällisesti.

Code of Conduct, Rejlersin eettinen ohjeisto, on ohjenuoramme vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen eettisesti, sosiaalisesti ja ympäristöystävällisesti.
Vastuulliset toimintatapamme perustuvat eri liiketoimintojemme meille asettamiin vaatimuksiin. Eettinen ohjeistomme sisältää ohjeet ja suositukset Rejlersin liiketoiminnan toimintamalleista sekä yrityksen vastuusta kollegoita, asiakkaita ja eri sidosryhmiä kohtaan.

Noudatamme tarkasti ohjeiston määrittämiä toimintatapoja tehdessämme yhteistyötä alihankkijoiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Ohjeiston vaatimukset koskevat hallitusta, johtoa ja koko henkilöstöä. Edellytämme myös asiakkailtamme ja kumppaneiltamme ohjeiston kunnioittamista.

Code of Conduct