Tekninen johdon konsultointi

(English version below)

Edistämme vihreää siirtymää ja energiamurrosta tarjoamalla strategista, operatiivista ja teknistä neuvonantoa ja asiantuntijapalveluita energiasektorin, prosessiteollisuuden, liikenteen ja infrakehittäjien tarpeisiin. Tuemme asiakkaitamme uusiutuvan energian, kiertotalousratkaisuiden ja uusien prosessikonseptien hankekehityksen kaikissa vaiheissa – suosittelemme teknistaloudellisesti parhaan etenemismallin ja luomme yhdessä uutta kestävää liiketoimintaa.  

Ydintarjoamaamme kuuluu: 

- ENERGIAMURROKSEN STRATEGINEN NEUVONANTO

- TEKNIS-TALOUDELLISET ESISELVITYKSET JA ANALYYSIT

- TEKNOLOGINEN NEUVONANTO JA ARVIOINNIT

- YRITYSKAUPPOJEN DUE DILIGENCE -PALVELUT

- OPERATIIVISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN


Vahva jalansijamme sähkön ja lämmön tuotannon arvoketjuissa sekä prosessiteollisuudessa luo vankan osaamispohjan palveluillemme, joilla edistämme sähköistystä ja vähähiilisiä ratkaisuja. Laaja-alaista osaamistamme hyödynnetään päätöksenteon tukena due diligence -toimeksiannoissa, joissa puolueeton neuvonantomme keskittyy teknisiin, kaupallisiin, regulatorisiin ja ympäristöllisiin kysymyksiin.

Olemme tottuneet työskentelemään niin vakiintuneiden suuryritysten ja nuorempien kasvuyritysten kuin julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on jokaisessa projektissa luoda asiakkaallemme konkreettista arvoa sekä tukea tätä vaativassa päätöksenteossa. Tutustu tarkemmin projekteihimme alla.

 


***

TECHNICAL MANAGEMENT CONSULTING

We promote the ongoing energy transition by providing strategic, operational and technical advice and expert services for energy, process industry, transportation and infrastructure sectors. We support our clients in all stages of project development in renewable energy, circular economy solutions and new process concepts. We provide recommendations for techno-economically sound way forward and create new sustainable business together with our clients.


Our core offering includes:

- STRATEGIC ADVICE ON ENERGY TRANSITION

- TECHNO-ECONOMIC PRE-STUDIES AND ANALYSES

- TECHNOLOGY ADVICE AND ASSESSMENTS

- M&A DUE DILIGENCE SERVICES

- OPERATIONAL EXCELLENCE SERVICES


Our strong foothold in the value chains of electricity and heat production as well as in the process industry creates solid foundations for us to support our clients in electrification and implementing low-carbon solutions. Our expertise is well-suited to support decision-making through due diligence assignments, where our unbiased advisory services focus on technical, commercial, regulatory and environmental questions.

We are used to working with established large corporations and smaller growth companies as well as public sector players. Our goal in every project is to create concrete value and support our clients in their decision-making. Read more about our projects below.