Rejlersille Hyvän mielen työpaikka -tunnustus

Rejlers on saanut Hyvän mielen työpaikka® -merkin tunnustuksena sitoutumisestamme mielenterveyden edistämiseen. Merkki voidaan myöntää yrityksille, jotka kehittävät aktiivisesti uusia keinoja tukea mielen hyvinvointia työyhteisössään.

Mielen hyvinvointi on tärkeää vaativassa asiantuntijatyössä, ja toisaalta työllä on suuri vaikutus mielenterveyteen. Rejlers on tunnistanut teeman merkityksen ja käynnisti viime keväänä I Mind -kehitysohjelman mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

– Rejlersillä vallitsee vahva välittämisen kulttuuri: haluamme, että jokaisella meistä on mahdollisimman hyvä olla työpaikalla. Työkulttuurissamme tämä näkyy esimerkiksi panostuksina hyvään johtamiseen, joustavina toimintamalleina sekä henkilöstön kehitys- ja vaikutusmahdollisuuksina. Laajat henkilöstöedut ja kattavat työterveyspalvelut tukevat myös hyvinvointia työyhteisössämme, kuvailee Rejlersin henkilöstöjohtaja Corinna Vahtera.

Rejlersillä mielen hyvinvointia tukevaa kokonaisuutta kehitetään systemaattisesti.  I Mind -ohjelmassa haetaan sekä keinoja tukea hyvinvointia työarjessa että välineitä tarttua nopeasti yksilöllisiin haasteisiin. Uusia työkaluja kokeillaan myös tiimien ja koko työyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen.

Mieliystävällistä työpaikkaa rakennetaan yhdessä

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on tärkeä tunnustus Rejlersin panostuksista mieliystävällisen työpaikan rakentamiseen. Rejlers sai kiitosta muun muassa siitä, että työyhteisössä kannustetaan puhumaan avoimesti mielen hyvinvoinnista. Henkilöstölle tarjotaan varhaista tukea erilaisissa elämäntilanteissa, ja heitä rohkaistaan hyvinvointia vahvistavien palveluiden käyttöön.

– Erityisen merkittävänä nähtiin se, että mielen hyvinvointi on Rejlersillä johtoryhmän agendalla, ja vahvistamme välittämisen kulttuuria koko organisaatiossa. Tähän työhön osallistuu meistä jokainen, ja Hyvän mielen työpaikka® -merkki kannustaa meitä yhdessä eteenpäin, iloitsee HR Business Partner Heidi Koistinen Rejlersiltä.

Hyvän mielen työpaikka® -merkki myönnetään vuodeksi kerrallaan. Merkin myöntää MIELI Suomen Mielenterveys ry, joka on mielenterveyden edistämiseen ja kriisiauttamiseen keskittynyt asiantuntija- ja kansalaisjärjestö.


Lue lisää Rejlersistä työnantajana