Smarter-tapahtuma on Energian ja Infran kurkistus tulevaisuuteen

Rejlersin Energian ja Infran Smarter-tapahtuma on kuin kurkistus tulevaisuuteen. Erityisesti sähköverkkojen, energiahuollon ja tietoliikenteen näkymistä päästiin jälleen keskustelemaan asiatuntijoiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kesken. - Smarter-tapahtuman pääasia on herättää keskustelua, kenties löytää vastauksia, mutta myös tärkeitä kysymyksiä tulevaisuutta varten. Voimme tehdä paljon jo nyt, että meillä on parempi huominen, sanoo toimialajohtaja Timo Holmberg.

Järjestyksessään viides Smarter-tapahtuma keräsi tammikuussa joukon energia- ja infra-alan asiantuntijoita, Rejlersin asiakkaita ja sidosryhmiä keskustelemaan päivän polttavista aiheista ja alan uusimmista kehityssuunnista.

Neurologian erikoislääkäri Kiti Müller kertoi asiakkaan näkökulman digitalisaation ja kyberturvallisuuden haasteista ja mahdollisuuksista terveydenhuollossa. Hänen mukaansa tällä hetkellä suurin haaste on, kuinka digitaalisesti kerättävä tieto saadaan siirrettyä luetettavasti eri osapuolien käyttöön jopa reaaliaikaisesti.

- Uuden sukupolven verkot ovat keskeisessä roolissa, hän totesi.

- Realiteetti on, että sairaalat ovat täynnä piuhoja. Piuhoista pitäisi päästä eroon, mutta lääkäreitä huolestuttaa, voiko langattomiin järjestelmiin luottaa.

Müllerin mielestä lääkärit ja myös potilaat ja omaiset pitäisi saada enemmän mukaan miettimään palveluiden kehittämistä oikeaan suuntaan.

Yhdessä kehittämään

Sähkömarkkinalla lähivuodet tuovat mukanaan isoja koko alaa liikuttavia lainsäädännöllisiä ja markkinaehtoisia uudistuksia. Niiden taustalla ovat puhtaaseen energiajärjestelmään siirtyminen ja eurooppalainen energia- ja ilmastopolitiikka.

Energia-alan asiantuntija Aki Toivanen Vanguard Consulting Oy:stä puhui webinaarissa energiamurroksesta ja sen vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan. Hän esitti myös ajatuksiaan siitä, mitä toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta muutoksesta selvitään.

Petteri Haveri Energiateollisuus ry:stä puhui samaan aiheeseen liittyen muun muassa näkemyksiään Suomen mahdollisuuksista edistää vetytaloutta ja sähköstä tuotteiksi –ratkaisuja.

Kehitystyö on merkittävää, sillä Suomen hallitusohjelman tavoite saada Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä edellyttää fossiilisista polttoaineista luopumista.

Haveri puhui myös sektori-integraatiosta, joka tarkoittaa eri energiasektorien yhdistämistä niin, että ne tasapainottavat toistensa kulutus- ja tuotantopiikkejä.

- Saimme kuulla hyviä ja kiinnostavia puheenvuoroja. Erityisesti jäin miettimään, kuinka voisimme entistä paremmin ottaa asiakkaat ja loppukäyttäjät mukaan palveluidemme kehittämiseen, Holmberg toteaa.

- Yksi keino on ainakin syksyllä järjestettävä hackathon, johon pyysimme jo asiakkaiden kehittämistarpeita ratkottavaksi.

imageej455.png

"Realiteetti on, että sairaalat ovat täynnä piuhoja. Piuhoista pitäisi päästä eroon, mutta lääkäreitä huolestuttaa, voiko langattomiin järjestelmiin luottaa", sanoo neurologian erikoislääkäri Kiti Müller.