Samuli Kyttälä luotsaamaan Rejlersin Teollisuus-liiketoimintaa alan murroksessa

Rejlersin Teollisuus-divisioonan uusi johtaja Samuli Kyttälä aloitti tehtävässään 14.8.2023. Kyttälä johtaa Rejlersin Teollisuus-liiketoimintaa ja jatkaa sen kehittämistä. Rejlers tavoittelee yhä vahvempaa asemaa teollisuuden ratkaisutoimittajana ja asiakkaidensa tärkeänä strategisena kumppanina toimialan murroksessa ja vihreässä siirtymässä.

Teollisuus uudistuu voimakkaasti uusien teknologioiden myötä. Rejlers auttaa teollisuusyrityksiä menestymään tässä murroksessa kehittämällä ja toimittamalla niille kestäviä ratkaisuja hyödyntäen tehokkaita prosesseja ja työtapoja, laajaa ja kansainvälistä asiantuntemusta sekä uusia teknologioita. Asiantuntija-, suunnittelu- ja projektipalveluiden lisäksi Rejlers vastaa yhä useammin asiakkaiden mittavista selvitys- ja investointiprojekteista EPC- tai EPCM-toimittajan roolissa.

Kyttälä siirtyi Rejlersille teknisen johtajan tehtävästä BioEnergolta, missä hän vastasi yhtiön suunnittelu- ja teknologiatyöstä sekä mittavan biokonversiolaitoshankkeen toteutusedellytyksistä ja läpiviennistä. Tämä laajensi ja vahvisti ymmärrystä teollisuuden asiantuntija- ja palvelutarpeista hankkeen koko elinkaaren aikana. Aikaisemmin Kyttälä on tehnyt pitkän, kansainvälisen uran Neste Jacobsilla, Wärtsilällä ja Prohocilla.

– Neste Jacobsilla sain olla mukana valmistelemassa ja toteuttamassa yhtiön uudistumista suunnittelu- ja projektitoimistosta kansainväliseksi teknologia- ja ratkaisutoimittajaksi. Rejlersin Teollisuus-liiketoiminta on nyt vastaavan muutoksen kynnyksellä. Juuri mahdollisuus päästä mukaan kehittämään kasvavaa yritystä tässä muutosvaiheessa houkutteli minua Rejlersille. Uskon, että pystyn hyödyntämään kokemustani monipuolisesti ja viemään Teollisuus-liiketoimintaa haluttuun suuntaan, Kyttälä sanoo.

Teollisuuden murroksessa tarvitaan vahvaa kumppanuutta

Teollisuuden murros ja vihreä siirtymä koskettavat koko Rejlersin Teollisuus-liiketoiminnan asiakaskuntaa, ja edellyttävät uudenlaista lähestymistä. Tuekseen yritykset tarvitsevat vahvoja ja sitoutuneita kumppaneita.

– Rejlersin tärkeiden ja pitkäaikaisten teollisuusasiakkaiden rinnalla toimialalla on aloittanut uusia yrityksiä, jotka ovat herkässä alkuvaiheessa tai jo vahvassa kasvussa. Näiden yritysten ydinliiketoimintaa ei ole tekninen suunnittelu tai selvitys- ja projektitoteutus, mutta Rejlersistä ne saavat kokeneen ja luotettavan asiantuntija- ja projektikumppanin. Globaalin partneriverkostomme myötä olemme kansainvälisestikin kilpailukykyisiä. Haluan nähdä Rejlersin tässä roolissa ja meillä on siihen kaikki edellytykset. Tuomme jo nyt paikallisesti asiakkaidemme käyttöön laajaa ja monipuolista globaalia osaamista, varmistaen tarvittavan kapasiteetin ja kyvykkyydet. Kehitämme tarjoamaamme jatkuvasti, yhdistämme osaamisiamme joustavasti ja haluamme näin tukea asiakkaitamme menestymään, Kyttälä luonnehtii.

Ensisijainen vaihtoehto osaajille

Rejlersin liiketoiminta perustuu osaamiseen ja osaajiin. Kyttälä haluaakin nostaa yhdeksi tavoitteekseen sen, että Rejlers on ensisijainen valinta niin kokeneille asiantuntijoille ja projektiosaajille, vaativia kansainvälisiä tehtäviä tavoitteleville haluaville kuin alalla vasta aloittaville.

– Rejlers haluaa mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen sekä tukea jokaisen työntekijän menestystä. Meidän on pystyttävä tarjoamaan rejlersläisille aidosti houkuttelevia kasvu- ja kehityspolkuja, sillä osaavat ihmiset mahdollistavat Rejlersin kasvun ja kehittymisen alan arvostetuimmaksi toimijaksi.

Kyttälä luottaa Rejlersin mahdollisuuksiin saavuttaa nämä tavoitteet. – Tunnen Rejlersiä pitkältä ajalta, olen työskennellyt rejlersläisten kanssa ja tiedän, että meillä on tarvittavaa kyvykkyyttä. Meidän on lisättävä tunnettuuttamme, osoitettava osaamisemme asiakkaille sekä kerrottava osaajille mahdollisuuksista Rejlersillä. Oma roolini on tuoda osaamiseni, kokemukseni ja verkostoni Rejlersin käyttöön sekä noudattaa Teollisuus-divisioonassa toimintatapaa, joka antaa ihmisille mahdollisuuksia ja tilaa onnistua, Kyttälä lopettaa.