Rejlersin Etelä-Suomen rakentamistoimialan uusi liiketoimintajohtaja Topi Tissari: ”Asiakaslähtöisyys, osaaminen ja tehokkuus korostuvat kilpailukyvyssä”

Liiketoimintajohtaja Topi Tissari aloitti Rejlersillä 5.9.2022. Tissarilla on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus rakennusalan taloteknisistä tehtävistä, viimeisimpänä Lehto Group Oyj:n Toimitilat -palvelualueen talotekniikkajohtajana. Rejlersillä Tissari vastaa Etelä-Suomen talotekniikan suunnittelu- ja konsultointipalveluista ja luotsaa 60 talotekniikan rautaista ammattilaista Vantaan sähkö- ja LVIA -suunnitteluyksiköissä.

- Rejlers on minulle entuudestaan tuttu asiakkaan ominaisuudessa, jossa roolissa olen ollut erittäin tyytyväinen Rejlersin palveluihin sekä henkilöstön asiakaslähtöisyyteen ja osaamiseen. Yhtiö on hyvämainen ja tunnettu vahvasta osaamisestaan, sanoo Topi Tissari.

Tissari sanoo tulevansa kehittämään Rejlersillä asiakkuuksia ja vahvistamaan hankekehityksen palveluita. Hän uskoo kokemuksensa lisäävän entisestään asiakasymmärrystä ja asiakaslähtöistä palvelua.

- Rejlersillä haluan olla tekemässä asiakaslähtöistä ja kannattavaa liiketoimintaa yhdessä mahtavan porukan kanssa. Uskon pitkäaikaisiin kumppanuuksiin, joissa molemmat osapuolet hyötyvät ja kehittävät toimintaa yhdessä. Ympäristö- ja energia-asiat ovat olleet vahvasti mukana työtehtävissäni jo pidempään ja tulemme kehittämään palveluitamme asiakkaidemme tarpeisiin.

Rejlersiltä löytyy kompetenssia vaihtelevissa suhdannetilanteissa

Pitkä ura talotekniikan parissa on kartuttanut Tissarille kattavaa työkokemusta ja perspektiiviä sekä korvaamatonta hiljaista tietoa, jota ei koulun penkiltä opi.

- Olen saanut työskennellä upeissa tiimeissä monipuolisissa tehtävissä ja toimenkuvissa, mikä on mahdollistanut paljon uusien asioiden oppimista päivittäisessä työssä ja tarjonnut laaja-alaista näkökulmaa asioihin. Rakennus- ja kiinteistöala on yhteiskunnallisesti merkittävä toimiala kansantalouden ja erityisesti kansallisvarallisuutemme osalta. Lisäksi ilmastomuutoksen torjunnassa rakennus- ja kiinteistöalalla on aivan keskeinen tehtävä, joka osaltaan tuo merkitystä työhön paremman yhteiskunnan rakentamisessa.

Tissarilla on selkeä näkemys tulevaisuuden Suomesta rakentamisen alalla, ja hän uskoo investointien kohdistuvan rakentamiseen myös tulevaisuudessakin.

- Kaupungistuminen, ilmastomuutoksen torjunta, digitalisaatio ja teollinen esivalmistus ovat megatrendejä, jotka vaikuttavat vahvasti rakentamiseen. Investoinneista merkittävä osa kohdistuu Suomessa rakentamiseen ja uskon tämän jatkuvan myös tulevaisuudessa. Globaali talous vaikuttaa vahvasti Suomen talouteen, jonka kehittymisestä rakentaminen on suhdanneherkkänä alana voimakkaasti riippuvainen. Rakennuslupien kokonaisvolyymi on jo kääntynyt laskuun. Heikommassa suhdannetilanteessa asiakaslähtöisyys, osaaminen ja tehokkuus korostuvat kilpailukyvyssä, joihin uskon Rejlersillä olevan erinomaista kykyä vastata. Markkinassa toimimisessa vaaditaan myös erityistä aktivisuutta, Tissari sanoo.


Avoin vuorovaikutus ja työntekijöiden välittäminen ovat avaimet onnistumiseen

Tissari pitää ihmislähtöisyyttä ja vuorovaikutteisuutta esihenkilön tärkeimpinä ominaisuuksina, jotka ovat osaltaan luomassa edellytyksiä henkilöille onnistua työssään. Tissari kuvailee itseään rauhallisena ja ulospäin suuntautuneena esihenkilönä, jolle on helppo tulla keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista.

- Arvostan hyvää yhteistoimintaa ja avointa vuorovaikutusta sekä työyhteisön sisällä että asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, johon haluan osaltani kannustaa.

- Konsernilla on pitkä ja upea historia, jossa on vastattu yhteiskunnan kulloisiin haasteisiin. Rejlersin kasvu on ollut vahvaa ja uskon sen jatkuvan. Lisäksi minulle on välittynyt Rejlersistä kuva työnantajana, joka todella välittää ja huolehtii työntekijöistään, sanoo Tissari.

 

"Arvostan hyvää yhteistoimintaa ja avointa vuorovaikutusta sekä työyhteisön sisällä että asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, johon haluan osaltani kannustaa. Uskon pitkäaikaisiin kumppanuuksiin, joissa molemmat osapuolet hyötyvät ja kehittävät toimintaa yhdessä", sanoo Topi Tissari.

***

Rejlers Rakentaminen