Vahva yhteistyö jatkuu: Rejlersille merkittävä EPC-sopimus uudesta muuntamosta Auroran kanssa

Rejlers on allekirjoittanut sopimuksen merkittävästä suunnittelu-, hankinta- ja rakennusurakasta (EPC) Aurora Kilpilahden kanssa koskien Porvoon Kilpilahden alueelle tulevan uuden sähköaseman suunnittelua, rakentamista ja testausta. Sähköasema laajentaa ja vahvistaa Auroran sähköverkkoa Kilpilahden yritysalueella, joka on merkittävä bio- ja kiertotalouden keskittymä Pohjoismaissa. Hankkeen arvioidaan valmistuvan keväällä 2025.

(English version below)

Sopimus sisältää muuntamon sähkötekniikan suunnittelun, itse rakennuksen suunnittelun ja rakentamisen sekä kaikki sähkönjakeluun tarvittavat sähkölaitteet asennettuna, testattuna ja valmiina käyttöönottoa varten. Lisäksi Rejlers vastaa työmaan johtamisesta ja turvallisuudesta.

Aurora on suomalainen teollisuuden sähköverkkokumppani, joka tukee asiakkaitaan matkalla kohti fossiilivapaata, sähköistyvää tuotantoa.

- Isot sähköverkkohankkeet vaativat hyvää tiimityötä ja selkeää vuorovaikutusta läpi hankkeen. Rejlers on ollut meille luotettava kumppani aikaisemmissa toimituksissa ja uskomme yhteistyön onnistuvan hyvin myös tässä tärkeässä hankkeessa, sanoo Jyrki Havukainen, Aurora Kilpilahti Oy:n Site Manager.

- EPC-projekteissa tarvitaan spesifiä asiantuntemusta ja vahvaa projektinhallintaa. Olemme toimittaneet Auroralle EPC-projekteja sekä vaativia sähkösuunnittelupalveluita ja toimineet Kilpilahden alueen sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelun kumppanina jo useiden vuosien ajan. Tämä hanke vahvistaa entisestään yhteistyötämme, sanoo Rejlers Finlandin teollisuuden toimialajohtaja Samuli Kyttälä.

 

****

Rejlers receives renewed confidence from Aurora: signs  EPC contract for new industrial project in Finland

Rejlers has signed a significant engineering, procurement and construction contract (EPC) with Aurora Kilpilahti concerning engineering, construction and testing of the new substation in the Kilpilahti area in Porvoo, Finland. The substation will expand and strengthen Aurora’s electricity network in the Kilpilahti business area, an important hub for circular economy in the Nordic region. The project is expected to be completed in spring 2025.

The agreement signed includes the electrical engineering of the transformer substation, the design and construction of the building itself, and all electrical equipment required for electricity distribution, installed, tested and ready for commissioning. In addition, Rejlers is responsible for construction site management and safety.

Aurora is a Finnish electricity network partner for the industry, who supports its customers on their paths towards fossil free and increasingly electrified production.

“Large-scale electricity network projects require good teamwork and clear interaction throughout the project. Rejlers has been a reliable partner for us in previous deliveries and we believe that the cooperation will be successful also in this important project”, says Jyrki Havukainen, Site Manager at Aurora Kilpilahti Oy.

“EPC projects require specific expertise and strong project management. We have delivered EPC projects and demanding electrical design services to Aurora and have been a partner in electrical, instrumentation and automation design in the Kilpilahti area for several years. This project further strengthens our cooperation, says Samuli Kyttälä, Senior Vice President Industry at Rejlers Finland.

***