Rejlers vastaa suunnittelusta Pori Energian miljoonahankkeessa

Pori Energia rakentaa Tiilimäen jäähdytyslaitokselle uuden energiavaraston, joka vastaa asiakkaiden kasvaviin jäähdytystarpeisiin. Yhtiö valitsi Rejlersin kumppanikseen energiavaraston kokonaissuunnitteluun.

(in English below)

Pori Energia tuottaa asiakkailleen energiaratkaisuja sähköstä kaukolämpöön ja prosessienergiatoimituksiin. Yhtiö on käynnistänyt Tiilimäen jäähdytyslaitoksella investointihankkeen, jonka tarkoitus on kasvattaa laitoksen jäähdytys- ja lämmityskapasiteettia asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tiilimäelle rakennettava energiavarasto käsittää kaksi 850 kuutiometrin akkua, joita voidaan käyttää sekä jäähdytys- että lämmitysenergian varastointiin. Kyseessä on mittava investointi Pori Energian tuotantokokonaisuudessa.

Resurssit ja referenssit ratkaisivat

Rejlers valittiin hankkeen kokonaissuunnittelijaksi kaksiosaisessa kilpailutuksessa. Pori Energia kilpailutti ensin hankintojen ja rakentamisen suunnittelun, sitten prosessi- ja sähköautomaatiosuunnittelun. Rejlers voitti molemmat kilpailutukset ja vastaa koko suunnittelukonseptista.

”Suunnittelutyöllä on suuri merkitys mittavan projektin onnistumisen kannalta. Päätöksessä painoivat kilpailukykyisen hinnan lisäksi resurssit, laatu ja referenssit. Projekti on aikataulullisesti melko tiukka, joten meille on tärkeää luottaa siihen, että resursseja on käytettävissä joka tilanteessa ja asiat toimivat laadullisesti. Rejlers on suuri suunnittelutoimisto, jolla on hyvät referenssit alaltamme. Tämä kaikki vaikutti päätökseen”, sanoo kehityspäällikkö Merja Heliniemi Pori Energialta.

Yhteistyötä laajalla rintamalla

Pori Energia on Rejlersille uusi asiakas ja yhteistyö käynnistyi heti laajalla rintamalla.

”Suunnittelijamme istuvat vierekkäin ja voivat viedä hanketta eteenpäin tehokkaasti, kustannustehokkaasti ja koordinoidusti eri osa-alueilla. Tämä helpottaa myös Pori Energian työtä ja säästää heidän resurssejaan”, sanoo Rejlersin Porin sähköautomaatioyksikön päällikkö Toni Kukkula.

Tiilimäen energiavaraston rakennuslupahakemus on jätetty, ja prosessi- sekä sähköautomaatiosuunnittelu etenevät kevään aikana. Rakennustyöt on määrä aloittaa kesällä, ja uusi energiavarasto valmistuu kevään 2023 aikana.

Yhteystiedot

Toni Kukkula, yksikönvetäjä, Rejlers Finland, +358 44 5611644, toni.kukkula@rejlers.fi

Pelagia Wolff, viestintäjohtaja, Rejlers Finland, +358 50 366 0878, pelagia.wolff@rejlers.fi

Faktat

Rejlers

Rejlers on insinööripalveluja vuodesta 1942 tarjoava pörssiyhtiö, joka työllistää 2500 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Arabiemiirikunnissa. Rejlers tarjoaa palveluita teollisuuden, rakentamisen, energian ja infran aloille. Suomessa Rejlers työllistää noin 1 000 työntekijää yli 20 paikkakunnalla.

Pori Energia

Pori Energia myy energiaa ja energia-alan palveluja asiakkailleen pääasiassa Satakunnan alueella. Yritys vastaa yli 50 000 verkon käyttäjän sähkönsiirrosta ja kaukolämmittää yli 50 % porilaiskodeista. Pori Energia rakentaa parempaa elämää, siksi yrityksen tuotanto tulee olemaan jo vuoden 2023 aikana 90 %:sti hiilineutraali.

 

Rejlers in charge of design for Pori Energia’s extensive investment

Pori Energia is building a new energy storage facility at the Tiilimäki cooling plant to meet its customers’ growing cooling needs. The company chose Rejlers as its partner for the overall design of the energy storage facility.

Pori Energia provides its customers with energy solutions ranging from electricity to district heating and process energy supply. The company has launched an investment project at the Tiilimäki cooling plant to increase the cooling and heating capacity of the plant in line with customer needs. The energy storage facility to be built at Tiilimäki will consist of two 850-cubic-metre batteries, which can be used to store both cooling and heating energy. This is a major investment in Pori Energia’s production.

Resources and references were key

Rejlers was selected as the overall designer for the project in a two-part tendering process. Pori Energia first invited tenders for the procurement and construction design, then for the process and electrical automation design. Rejlers won both tenders and is responsible for the entire design concept.

“Design work plays a major role in the success of a large-scale project. In addition to a competitive price, the decision was influenced by resources, quality and references. The project is quite tightly scheduled, so it is important for us to be confident that resources are available at all times and that everything works in terms of quality. Rejlers is a large consultancy firm with good references in our field. All of this contributed to the decision,” says Merja Heliniemi, Development Manager at Pori Energia.

Cooperation on a wide front

Pori Energia is a new customer for Rejlers, and the cooperation started immediately on a wide front.

“Our designers sit side by side and can drive the project forward in an efficient, cost-effective and coordinated way across its different areas. This also makes Pori Energia’s work easier and saves them resources,” says Toni Kukkula, Business Unit Manager at Rejlers.

The building permit application for the Tiilimäki energy storage facility has been submitted, and the process and electrical automation design will progress during the spring. Construction is due to start in the summer, and the new energy storage facility will be completed in spring 2023.

Pori Energia sells energy and energy-related services to its customers mainly in the Satakunta region. The company is responsible for supplying electricity to over 50,000 customers and provides district heating to more than 50% of homes in Pori. Pori Energia is building a better life, which is why the company’s production will be 90% carbon neutral by the end of 2023.