Rejlers Spinnovan teknologiakumppaniksi

Vastuullisia tekstiilimateriaaleja kehittävä Spinnova ja Rejlers Finland Oy ovat sopineet yhteistyöstä Spinnovan teknologiaan liittyvän prosessiteknologiapaketin (Process Design Package) valmistelusta. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai maatalousjäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

(English version below)

Yhteistyö prosessiteknologiapaketin kehityksen osalta sisältää asiantuntija- ja suunnittelutyön, vaatimustenmäärittelyn sekä laitosmitoituksen tulevaisuudessa rakennettavien tuotantomittakaavan mukaisten tehtaiden seuraaviin hankekehitysvaiheisiin. Kokonaisuus ei ole tuotantolaitoksen osalta sijoituspaikkaan sidottu, vaan sitä voidaan hyödyntää laajasti ympäri maailmaa.

- Prosessiteknologiapaketin valmistelu on tapa formalisoida Woodspinin ensimmäisestä tehtaasta kerätyt opit ja luoda skaalattavissa oleva teknologiapaketti tulevaisuuden tehtaille. Ensivaiheessa hyödynnämme valmistelutyön tuloksia Woodspinin toisen tehtaan toteutettavuussuunnittelussa. Samaa pakettia voidaan hyödyntää myös laajemmin, kun suunnitellaan muista kuin puupohjaisesta raaka-aineesta kuitua valmistavia tehtaita, selittää Spinnovan tuotannon skaalauksesta vastaava johtaja Teemu Lindberg.

Rejlers on asiakkailleen luotettava investointihankkeiden suunnittelu- ja projektitoimittaja.

- Yhteistyö Spinnovan kaltaisen johtavan kiertotaloutta hyödyntävän yrityksen kanssa tukee vahvasti strategiaamme toimia teknologiakehittäjien asiantuntija-, suunnittelu- ja projektikumppanina. Samalla se on osoitus siitä, että vahvistamme asemaamme uusien teknologioiden kehityksessä ja hankkeiden elinkaaren alkuvaiheessa, sanoo Rejlers Finlandin teollisuuden toimialajohtaja Samuli Kyttälä.

Rejlers ja Spinnova arvioivat valmistelutyön ajoittuvan vuoden 2024 ensimmäiselle vuosipuoliskolle. 

 

Kuva/Image: Spinnova

 

***

Rejlers becomes Spinnova's technology partner

Spinnova, the manufacturer of sustainable textile materials, and Rejlers Finland Oy have agreed on cooperation in the preparation of Spinnova's process design package. Spinnova transforms the way textiles are manufactured globally. The company has developed breakthrough patented technology for making textile fibre out of wood or waste, such as leather, textile or agricultural waste, without harmful chemicals.

The process design package cooperation includes expert and design work, specification-and plant sizing for the next project development phases of the production-scale unit to be built in the future. The package is not site-specific or tied to a specific geographic location but can be widely deployed around the world.

- The process design package preparation is a way to formalize the learnings gathered from Woodspin’s first factory and creates a scalable technology package for future plants. Initially, we will use the results of the preparatory work in the feasibility planning of Woodspin’s second plant. The same package can also be used more widely when planning factories that produce fibre from other than wood-based raw materials, explains Teemu Lindberg, Executive Vice President, Production Scaling at Spinnova.

Rejlers offers long-term partnerships with industrial technology developers.

- Cooperation with a significant leader in circular economy such as Spinnova strongly supports our strategy to act as an expert, design and project partner for technology developers. It shows that we are strengthening our position in the development of new technologies and in the early stages of projects lifecycle, says Samuli Kyttälä, Senior Vice President Industry at Rejlers Finland.

Spinnova and Rejlers expect the preparatory work to take place in the first half of 2024.