Rejlers osti Sitowisen teleliiketoiminnan ja tuplasi kaupalla oman Telecom-yksikkönsä

Rejlers on ostanut suunnittelu- ja konsultointitoimisto Sitowisen teleliiketoiminnan. Kaupan myötä Rejlersin Telecom-yksikkö pystyy tarjoamaan asiakkailleen kaikki televerkkojen ylläpitoon, suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyvät palvelut.

(English version below)

Kaupassa Rejlersille siirtyivät nelisenkymmentä tietoliikenneammattilaista vanhoina työntekijöinä ja kaikki teleliiketoiminnan sopimukset ja asiakkaat.

– Parastahan tässä on, että asiakas saa jatkossa yhdeltä luukulta kaikki tarvitsemansa asiantuntijapalvelut tietoliikenneinfran toteuttamiseksi, niputtaa Rejlersin Telecomin liiketoimintajohtaja Ari Vainikka kaupan seurauksia.

Sitowise haluaa keskittyä jatkossa entistä vahvemmin ydinliiketoimintojensa kehittämiseen.

– Teleliiketoiminnan vahvasti sitoutuneet työntekijät ovat olleet tärkeä osa Sitowiseä pitkään ja meille oli tärkeää löytää omistaja, joka vie toimintaa eteenpäin. Uskomme, että osana Rejlersiä osaajillamme on mahdollisuus kehittyä osana vahvaa asiantuntijataloa, mikä tuo lisäarvoa myös asiakkaille. Me keskitymme ydinliiketoimintojemme kautta jatkossakin hyvinvoivan elinympäristön kehittämiseen, sanoo Sitowisen toimitusjohtaja Pekka Eloholma.

Sitowisen palveluihin ovat kuuluneet muun muassa matkapuhelinverkkojen suunnittelu ja rakennuttaminen sekä kuuluvuuskartoitukset. Suunnittelun - ja rakennuttamisen kohteita ovat olleet kiinteät ja langattomat verkot, mastot, pylväät ja kiinteistöt.

- Sitowiselta meille siirtyvä osaaminen täydentää mainiosti omaamme, Vainikka toteaa.


Käyttövarmuus korostuu tulevaisuudessa

Verkoissa suorituskyky- ja kapasiteettivaatimukset kiristyvät jatkuvasti samalla kun käyttäjämäärät kasvavat. Juuri käyttövarmuusnäkökulmasta nousee tulevaisuudessa yhä enemmän riskejä, jotka on kyettävä hallitsemaan sekä sisä- että ulkoverkoissa.

- Rejlersillä pystymme jatkossa tarjoamaan monipuolisempaa asiantuntijapalvelua. Rejlersin vahvuus on monialaisuus ja luotettavuus.
Vainikka sanoo, että yrityksellä on myös vahva tahto kehittää ja panostaa teleliiketoimintaan.

- Kaupan myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä kokonaisvaltaisemmin. Sen varmistavat tietoliikenneasiantuntijamme, joita meillä on Suomessa nyt jo lähes sata ympäri maan ja reilusti yli 300 Pohjoismaissa.

*****


Yhteistiedot

Rejlers Finland Oy. Toimitusjohtaja Seppo Sorri seppo.sorri@rejlers.fi +358 445 745 034,
liiketoimintajohtaja Ari Vainikka, +358 400 358 685
ari.vainikka@rejlers.fi
Sitowise Oy. Toimitusjohtaja Pekka Eloholma, +358 50 555 5590, pekka.eloholma@sitowise.com

Yritysfaktat Sitowise

Sitowise on Suomen suurimpia rakennetun ympäristön kehittäjiä, kaupunkiseutujen monialahankkeiden johtava osaaja sekä tiedolla johtamisen ja tietomallintamisen edelläkävijä. Sitowisen vision on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittäjänä. Konserni tuottaa uutta ja korjaa vanhaa, luoden näin kestävää ja älykästä elinympäristöä. Yrityksessä työskentelee 1800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa. Yrityksen onnistumisen perusta ovat työssään viihtyvät ja siitä innostuneet, osaamistaan kehittävät ja vastuulliset asiantuntijat. Sitowisen omistaa Intera Partners ja yrityksen noin 200 avainhenkilöä.

Yritysfaktat Rejlers

Rejlers on kansainvälinen, monipuolisia insinööripalveluita tuottava yritys, joka yhdistää ICT- ja insinööriosaamisen. Rejlers tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palvelu- ja projektiratkaisuja sekä konsulttipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen ja infrastruktuuriin aloille.
Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2019 oli noin 73 miljoonaa euroa. Suomen Rejlers on osa pohjoismaista Rejlers AB -yhtiötä. Toiminta Suomessa alkoi vuonna 1980 Mikkelissä. Tällä hetkellä Rejlers toimii Suomessa 20 paikkakunnalla ja työllistää lähes tuhat asiantuntijaa.

 

**********     **********

Rejlers acquired Sitowise’s telecommunications operations and doubled their own Telecom unit

Rejlers has purchased the telecommunications operations of the planning and consulting company Sitowise. This acquisition will allow the Rejlers Telecom unit to offer customers comprehensive services concerning the maintenance, design and contracting of telecommunications networks.

As a result of this acquisition, forty data communications experts were transferred to Rejlers as senior employees along with all of the contracts and customers of the telecommunications operations.

– “The best thing about this acquisition is that the customer will now have access to any expert services they may need to realise their data communications infrastructure under the same roof,” Rejlers Telecom Business Area Director Ari Vainikka says of the purchase.

Going forward, Sitowise wants to focus more on developing its core business.

– “The committed employees of our telecommunications operations have been an important part of Sitowise for a long time, and we wanted to find a new owner that would develop the operations further. We believe that, at Rejlers, our experts have the chance to improve their skills as part of a strong expert organisation, which will also provide customers with added value. We will continue to focus on developing well-being in living environments through our core operations,” says Sitowise CEO Pekka Eloholma.

Sitowise services used to include mobile network design and contracting as well as reception surveys. The company used to plan and contract the construction of landline and wireless networks, masts, towers and properties.

- “The expertise now transferred from Sitowise to us is the perfect companion to our existing know-how,” Vainikka says.


The future is all about reliability

The performance and capacity requirements of networks keep increasing, while at the same time the number of users keeps growing. An increasing number of future risks are related to reliability, and these risks must be managed both in intranets and external networks.

- “At Rejlers, we will be able to offer a more versatile selection of expert services in the future. Rejlers’ strength lies in its multisectoral approach and reliability.”

According to Vainikka, the company also has a strong will to develop and focus on its telecommunications operations.

- “This acquisition will allow us to provide more comprehensive services to our customers. This is ensured by our telecommunications experts, of whom nearly one hundred live and work in locations all over Finland and more than 300 in the Nordics.”

*****