Rejlers ja Helsingin yliopisto: AR-sovellus opetuskäyttöön

Rejlers on aktiivisesti mukana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kehittämässä lisätyn todellisuuden sovelluksessa, joka havainnollistaa molekyylien lämpöliikettä. Ratkaisulla on tarkoitus selvittää lisätyn todellisuuden potentiaalia opetuksessa. Vastaaville sovelluksille on käyttöä myös teollisuudessa.

Rejlersin Accelerated Operations -yksikön ohjelmoima sovellus havainnollistaa fysiikan ilmiöille keskeistä Boltzmannin vakiota lisätyn todellisuuden avulla. Microsoft Hololens2 -laseille toteutetussa sovelluksessa lasien käyttäjä näkee molekyylien liikkeen eri ympäristöissä ja lämpötiloissa.

– Lisätty todellisuus tekee näkymättömästä havaittavaa ja abstraktista konkreettista. Tämä motivoi ihmisiä ja edistää oppimista. Oppimistulokset paranevat selkeästi osalla oppilaista. Uudesta teknologiasta hyötyvät sekä useat koulussa muuten heikosti menestyvät mutta myös monet luokan parhaat oppilaat. Uudet menetelmät parantavat Suomessa tyypillisesti poikien oppimistuloksia, kertoo professori, tutkimuspäällikkö Hannu Salmi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.

Tämä todellisuus on jo arkea teollisuudessa

Lisätty todellisuus voi tukea oppimista ja kehittymistä myös liiketoiminnassa ja teollisuudessa. Rejlers on kehittänyt lisätyn todellisuuden ratkaisuja suurten teollisuusyritysten käyttöön.

– Lisättyä todellisuutta hyödynnetään teollisuudessa esimerkiksi koulutustarkoituksiin sekä huoltotehtävien tukena. Sovellusten avulla voidaan muun muassa havainnollistaa huolto-ohjeita ja helpottaa laitteiden kunnossapitoa, kertoo Rejlersin Senior Software Engineer Timo Mäkimattila.

Taustalla pitkäjänteinen kehitystyö

Helsingin yliopisto on tutkinut lisätyn todellisuuden opetuskäyttöä jo yli 15 vuotta. Uusi sovellus on osa tätä kehitysjatkumoa. Rejlers on vastannut sovelluksen ohjelmoinnista sekä toteutuksesta ja yliopisto sen sisällöstä.

Sovellus esiteltiin yleisölle kasvatustieteellisen tiedekunnan Digitori-tapahtumassa 24.1.2023. Kehitystyötä jatketaan nyt muun muassa opettajankoulutuslaitoksen kursseille ja hyödyntämällä sovellusta koulun ulkopuolisessa tiedeopetuksessa.

Sovelluksen jatkokehitykseen haetaan myös EU-rahoitusta. Helsingin yliopisto on aiemmin selvittänyt digitaalisten keinojen käyttöä opetuksessa muun muassa Virtual Pathways- ja Discovery Trail -EU-hankkeissa.