Rejlers auttaa, kun datahub tulee

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä datahub otetaan käyttöön alkuvuodesta 2022. Leppäkosken Sähkö siirtyy datahubiin Rejlersin avulla.

(English version below)

Datahub-järjestelmään tallennetaan Suomen noin 3,7 miljoonaa sähkönkäyttöpaikkaa asiakas-, sopimus- ja mittaustietoineen. Näitä tietoja käyttävät Suomen noin sata sähkön vähittäismyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä. Laki velvoittaa toimijat datahubiin ja järjestelmä on otettava käyttöön yhtä aikaa.

- Muutoksen haastavuus on jakeluverkkoyhtiöiden ja myyntiyhtiöiden kirjavat ratkaisut asiakas- ja mittaustietojärjestelmien teknisen toteutuksen osalta. Datahubin samanaikainen käyttöönotto on myös resurssihaaste, Rejlersin datahub-projektipäällikkö Samuli Saine toteaa.

Saine arvioi, että kaiken kaikkiaan datahubin tuoma muutos tulee olemaan suurin sitten vuoden 1999, jolloin sähkömarkkinat avautuivat kaikille sähkönkäyttäjille.

Leppäkoski -yhtiöiden ICT-projektipäällikkö Greetta Arha uskoo samoin suureen käänteeseen.

- Suomen pirstaloituneet sähkömarkkinat tulevat yhtenäistymään tiukemman sääntelyn, datahub-prosessien ja tulevan helpomman valvonnan myötä, Arha sanoo.

- Uskon, että sähkön vähittäismarkkinoilla tulee olemaan aika ennen ja jälkeen datahubin. Datahub on valtava ponnistus toimialalle.

Rejlers tukee asiakkaan strategiaa

Leppäkoski-yhtiöt on valinnut Rejlersin avuksi datahub-järjestelmään siirtymisessä mittaustiedonpalveluntarjoajana huolehtien niihin liittyvät datahub-prosessit.

- Rejlers on ollut aktiivisena toimijana kaikissa datahubin välitavoitteissa niin tietokonversioon kuin testaukseen ja sertifiointiin liittyen, Greetta Arha kertoo.

- Näin pienen sähköyhtiön ei ole kustannustehokasta hankkia mittaustiedonhallintajärjestelmää ja asiantuntijoita itselleen. Pienessä organisaatiossa voimme keskittyä suunnittelemaan strategian mukaiset tarpeemme ja tilata toimeksiantona palvelun luotettavalta kumppanilta.

Samuli Saine kertoo, että datahub-järjestelmään siirtymisessä Rejlers vastaa käytännössä kaikkien asiakkaidensa liitynnästä datahubiin mittaustietojen osalta.

- Tietojärjestelmät monimuotoisuudessaan ovat iso haaste energiasektorin yrityksille niin kustannusten kuin resurssien osalta. Tähän ongelmaan Rejlers pystyy vastaamaan sekä kustannustehokkuuden kuin myös luotettavuuden osalta.

- Voimme tukea laajalti erilaisia asiakastieto- ja luentajärjestelmäratkaisuita. Teemme myös yhteistyötä asiakastietojärjestelmätoimittajien kanssa.

- Rejlers on myös ketterä. Pystymme räätälöimään palvelut aina asiakkaan strategiaa tukien, Saine mainitsee.

Arhan mukaan Rejlers kannattaa valita palveluntuottajaksi, sillä yhtiössä on vahva osaaminen mittaustietoihin ja taseselvitykseen liittyen.

- Henkilöt ovat sekä osaavia että helposti tavoitettavissa. Näin säännellyllä toimialalla on tärkeää seurata tiiviisti lainsäädäntöä sekä eri foorumien kuten TEM:n älyverkkotyöryhmän, Energiateollisuuden kuin Fingridinkin ohjeita ja suosituksia. Rejlersillä on ollut ajantasaista tietoa kehityksestä ja monet datahub-projektin liitännäiset kuten pientuotannon tuntinetotukseen siirtyminen hoitui jouhevasti Rejlersin kanssa.

Mikä muuttuu?

Samuli Sainen mukaan datahubin tuoma muutos vaikuttaa asiakaspalvelun toimintaan vähintään uusina tai päivitettyinä järjestelminä sekä liiketoimintaprosesseina, joita ohjataan suositusten sijaan automaattisesti datahubista.

- Mittausjärjestelmien osalta näkyvin muutos on taseselvitysvastuun siirtyminen datahubille sekä nykyisestä sanomaliikenteestä luopuminen.

Greetta Arha tietää, että käytännössä muutokset näkyvät eniten asiakaspalvelussa järjestelmien päivittyessä datahub-yhteensopiviksi ja yhtiöiden välisten sähköpostien ja puheluiden määrien vähentyessä.

- Muutos tapahtuu myös ajattelutavassa. Aiemmin jokainen on huolehtinut tiedot omiin järjestelmiinsä, kun taas jatkossa tiedot on saatettava tavalla tai toisella datahubiin.

- Monet aiemmin omissa järjestelmissä olleet tiedot tulevat läpinäkyviksi muille osapuolille mikä lisää painetta tiedon oikeellisuuteen, Arha toteaa.

Ja kuka hyötyy?

Datahubin hyödyt näkyvät Samuli Sainen mukaan ensisijaisesti prosesseissa, jotka on datahubissa on automatisoitu.

- Myös yksi yhteinen mittauskanta tarjoaa hyötyjä erityisesti myyjille.

Arha kuvailee, että sähkönmyyjä voi tarkastaa asiakkaan valtuutuksella esimerkiksi sopimustilanteen, jonka perusteella hän voi laatia asiakkaalle paremman tarjouksen ja näkee nykyisen määräaikaisen myyntisopimuksen päättymispäivän.

- Datahubin ansiosta prosessien läpiajo nopeutuu ja esimerkiksi sähkönmyyjän vaihto nopeutuu asiakkaalle.

- Toivon, että manuaalinen työ asiakaspalvelussa vähenee ja asiakaskokemus paranee.

- Odotan myös lisää uusia palveluntarjoajia toimialalle, kun mukaan tulo helpottuu avointen rajapintojen myötä ja lisäpalveluiden tuottaminen on aiempaa helpompaa. Uusien toimijoiden myötä odotamme sekä asiakkaille, että yhtiöille lisää palveluja, kuten esimerkiksi laskutuspalveluja, Greetta Arha sanoo.

”Go Live” häämöttää helmikuussa

Datahubin alkuperäinen tavoiteaikataulu käyttöönotolle oli huhtikuu 2021. Uuteenkin käyttöönoton deadlineen, alkuvuoteen 2022, on maaliin päästäkseen vielä paljon työtä. Sekä Arha että Saine tietävät, että kiire ei jakaudu tasaisesti alalla.

- Rejlersin valmius on erittäin hyvällä tasolla ja datahubin valmistelut sekä toimitukset on toteutettu aikataulussa. Myös toimialan yleinen valmius näyttää olevan hyvä, Saine tietää.

- Ensimmäinen täyden mittakaavan tuotannollinen koekäyttö toteutettiin kesäkuussa, toinen on edessä syyskuussa ja kenraaliharjoitus marraskuussa. Seuraavat kuukaudet tulevat näyttämään, kuinka isoja riskejä projekti vielä sisältää, Saine toteaa.

Greetta Arha uskoo, että kovan tahtotilan ansiosta ”Go Live” kuitenkin toteutuu suunnitellusti 21.2.2022.

- Tsemppiä kaikille datahubin parissa työskenteleville, hän sanoo.
- Tällä hetkellä, jos koskaan, olemme sähkömarkkinoiden näköalapaikalla. Nautitaan matkasta.

 

Leppäkoski Group Oy:n ICT-projektipäällikkö Greetta Arha on ollut mukana datahub-kehityksessä jo vuodesta 2017 ja on datahubin käyttöönottotyöryhmän jäsen. Työryhmä on laatinut toimialalle Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottosuunnitelman, jota päivitetään jatkuvasti. - Usein saamme kinkkisiä kysymyksiä ratkaistavaksi esimerkiksi Fingridiltä, muista datahubin työryhmistä ja toimialta, Arha kertoo.
 

***

Lisätietoja:

Rejlers Finland Oy, samuli.saine@rejlers.fi p. +358 408 011 582

Leppäkoski Group Oy, greetta.arha@leppakoski.fi, p. +358 50 534 1100

 

Yritysfaktat:

Rejlers on insinööripalveluja vuodesta 1942 tarjoava pörssiyhtiö, joka työllistää yli 2400 työntekijää yli 80 toimistossa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Arabiemiirikunnissa. Rejlers tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palvelu- ja projektiratkaisuja sekä konsulttipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen ja infrastruktuurin aloille. Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2020 oli noin 93 miljoonaa euroa. Suomessa Rejlers työllistää yli 1 000 työntekijää 21 paikkakunnalla.  www.rejlers.fi

 

Leppäkoski Group Oy tarjoaa asiakkailleen kestäviä sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasupalveluja sekä energiaratkaisuja muuttuviin tarpeisiin. Yhtiössä työskentelee yli 70 henkilöä erilaisissa sähköverkon, tuotannon ja kaukolämmön sekä sähkönmyynnin työtehtävissä. Konsernin muodostavat emoyhtiö Leppäkoski Group Oy ja sen sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Leppäkosken Sähkö Oy, Leppäkosken Energia Oy, Leppäkosken Lämpö, sekä Grid.vc Oy. https://leppakoski.fi/

 

Rejlers helps operators connect to Datahub

The centralised information exchange system of the electricity retail market, Datahub, will be introduced in early 2022. Rejlers is helping Leppäkosken Sähkö connect to Datahub.

Nearly 3.7 million electricity accounting points and their customer, contractual and reading data will be stored in the Datahub system. This data will be processed by approximately one hundred electricity retailers and eighty power distribution network companies in Finland. Electricity operators are legally obligated to join Datahub simultaneously.

“Different power distribution companies and sales companies tend to utilise different customer and measurement data systems. This makes the transition to the shared system challenging. The simultaneous implementation of Datahub is also a resource challenge,” says Rejlers’ Datahub Project Manager Samuli Saine.

According to Saine, the introduction of Datahub will be the most significant change in the electricity sector since 1999, when the electricity market was opened up.

ICT Project Manager Greetta Arha from Leppäkoski Group believes that this is a crucial turning point for the industry.

“Stricter regulation, the Datahub processes and improved market surveillance will unify the Finnish electricity market, which is currently fragmented,” says Arha.

“I believe that there will be a before-Datahub and an after-Datahub in the retail electricity market. Datahub is a gigantic effort.”

Rejlers supports its customers’ strategy

Leppäkoski Group has contracted Rejlers to help it join the Datahub system as a measurement data service provider by handling relevant Datahub processes.

“Rejlers has been actively involved in reaching our intermediate Datahub targets, from converting data to testing and certification,” says Greetta Arha.

“It is not cost-effective for such a small electricity company to acquire a measurement data management system and hire in-house experts. By outsourcing services to a reliable partner, we can focus on addressing the needs and strategy of our small organisation.”

Samuli Saine says that Rejlers’ role in the transition to the Datahub system is to connect the measurement data of customers to the Datahub.

“Data systems pose a major challenge to energy companies in terms of costs and resources. Rejlers addresses this problem by providing a cost-effective and reliable solution.”

“We provide extensive support to different customer data and reading system solutions. We also cooperate with customer data system providers.”

“Rejlers is an agile service provider. We always customise our services to support the customer’s strategy,” says Saine.

According to Arha, Rejlers is an excellent choice for a service provider, because the company has broad expertise in processing measurement data and imbalance settlements.

“Rejlers’ experts are skilled and competent and easy to contact. In a sector that is so strictly regulated, it is important to closely observe legislation and the guidelines and recommendations issued by various forums, such as the Ministry of Economic Affairs and Employment’s smart grid working group, Finnish Energy and Fingrid. Rejlers has kept us up to date on the development of Datahub and handled the ancillary elements of the project, such as the transition to hourly netting of small-scale production, smoothly.”

What is changing?

Samuli Saine states that the implementation of Datahub will impact customer service in one way or another. Systems will have to be replaced or upgraded, and new business processes managed directly via Datahub will be established.

“In terms of measurement systems, the most visible changes are the transfer of the imbalance settlement responsibility to Datahub and the discontinuation of the current telecommunications system.”

Greetta Arha knows that, in practice, the changes brought about by Datahub will be most prominent in customer service, where systems will be updated to be compatible with Datahub and the number of inter-company emails and phone calls will decrease.

“There will also be a change in thinking. Previously, everyone stored their data in their own systems. In future, everything must be transferred to Datahub.”

“Other operators will have access to data that used to be processed only by the owner of the data. This brings more pressure to provide accurate data,” says Arha.

Who benefits from the change?

According to Samuli Saine, the benefits of Datahub are most noticeable in processes that are automated by Datahub.

“The shared measurement base is also particularly useful to electricity retailers.”

Arha explains that an electricity retailer may be authorised to review e.g. a customer’s contractual situation and use the information to make the customer a better offer. The retailer can also check when the customer’s current contract is going to expire.

“Datahub makes all processes faster. Switching one’s electricity provider will be easier than before.”

“I hope that the change will decrease the volume of manual customer service work and improve customer experience.”

“I am also expecting to see more service providers emerge on the market as a result of the open interfacing. In addition, Datahub makes producing supplementary services easier than before. We expect new, and existing, operators to provide new services to both customers and companies. Such services include invoicing services,” says Greetta Arha.

 

Datahub to go live in February

Datahub was originally intended to be implemented in April 2021. The new deadline is in early 2022, and there is still a lot of work to be done. Both Arha and Saine know that the urgency to prepare for the transition is not evenly spread on the operators in the electricity sector.

“Rejlers is very well prepared for the implementation of Datahub. They have made the preparations and delivered everything on time. In general, the industry seems to be well prepared for the event,” says Saine.

“The first full-scale trial in production was carried out in June, the second trial will take place in September and the final trial has been scheduled for November. The next few months will reveal the scale of the risks posed by the project,” says Saine.

Greetta Arha believes that, thanks to the operators’ determined mindset, Datahub will go live as planned on 21 February 2022.

“Good luck to everyone for the final stretch of the Datahub project!”

“We are part of a major event in the electricity sector. Let’s enjoy the ride.”

ICT Project Manager Greetta Arha from Leppäkoski Group Oy has been involved in the development of the Datahub project since 2017 and is a member of the Datahub implementation committee. The committee has prepared a plan for the centralised information exchange system for the electricity retail market, which is constantly updated. “We are often tasked to find solutions to issues raised by e.g. Fingrid, other committees working on the project and industry representatives,” says Arha.

***

 

CONTACT DETAILS:

Rejlers Finland Oy, samuli.saine@rejlers.fi, +358 40 8011582

Leppäkoski Group Oy, greetta.arha@leppakoski.fi, +358 50 5341100

 

COMPANY FACTS:

Rejlers is a listed engineering services company founded in 1942, employing more than 2,400 employees in over 80 offices throughout Finland, Sweden, Norway and the United Arab Emirates. Rejlers offers its customers digital service and project solutions, as well as consulting services, in the fields of industry, energy, construction and infrastructure. The turnover of the Rejlers group in Finland was approximately 93 million euros in 2020. In Finland, Rejlers employs over 1,000 people at 21 locations. www.rejlers.fi

 

Leppäkoski Group Oy provides sustainable electricity, district heat and natural gas services and develops energy solutions to its customers’ ever-changing needs. The company employs more than 70 experts in grid technology, electricity production, district heating and electricity retail. The Group consists of parent group Leppäkoski Group Oy and its wholly-owned subsidiaries Leppäkosken Sähkö Oy, Leppäkosken Energia Oy, Leppäkosken Lämpö, and Grid.vc Oy. https://leppakoski.fi/