Palkittu hanke pureutuu sähköverkkojen turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toteutettu ajankohtainen tutkimushanke KOESTUS palvelee sähköverkkoyhtiöitä ja suomalaista teollisuutta. Hankkeessa kehitettiin sähköverkkojen suojausten TKI-ympäristö, jossa sähköverkon turvallisuutta voidaan tutkia todellisuutta vastaavassa, simuloidussa ympäristössä ilman, että se aiheuttaa häiriöitä oikeiden sähköverkkojen toimintaan.

Sähköverkon toimintavarmuus on yksi huoltovarmuuden avainkysymyksistä ja uusiutuvan energian tuotannon kasvaessa voimakkaasti myös erittäin tärkeä vihreän siirtymän edistämisessä.

KOESTUS-hanke palkittiin Sähköteknisen alan kansallisen standardointijärjestön SESKO ry:n vuoden 2023 lopussa järjestämässä TKI- eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kilpailussa, joka oli suunnattu sähköalan ammattikorkeakouluille ja yliopistoille.

Palkitussa ympäristössä voidaan koestaa sähköverkkojen suojauksissa käytettäviä suojalaitteita ja -tapoja sekä kehittää näihin liittyviä data-analytiikkaratkaisuja. Ympäristö soveltuu käytettäväksi koulutuksessa sekä sähköverkon ilmiöiden, turvallisuuden ja kyberturvallisuuden tutkimisessa.

Uutta osaamista tarvitaan

Sähköverkkojen turvallisuus ja toimintavarmuus perustuu suojareleiden toiminnan ja niiden numeeristen asetteluiden luotettavuuteen. Tulevaisuudessa näiden merkitys kasvaa entisestään jakeluverkkojen maakaapeloinnin, sähkön pientuotannon ja sähköverkon älykkyyden lisääntyessä. Sähköverkon rakenne ja sen vaatimat suojausmenetelmät muuttuvat entistä monimutkaisemmiksi. Samalla kasvavat vaatimukset suojareleiden parissa työskentelevien ammattihenkilöiden osaamisesta.

- Hankkeen tuloksina Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) sai käyttöönsä sähköverkon suojalaitteiden TKI-ympäristön. Myös Keski-Suomen alueen yritykset ja muut toimijat saavat uusinta tietoa ja selvityksiä suojalaitteiden tuottaman datan hyödyntämisestä, kertoo hankkeen ohjausryhmän jäsenenä toiminut Arto Vatjus Rejlersiltä.

Sähköverkon suojalaitteiden TKI-ympäristöä hyödynnetään Jamkin insinöörikoulutuksessa. Tämä on Vatjuksen mukaan tärkeää myös tulevaisuuden osaajia tarvitsevalle Rejlersille. Hankkeessa syntyvillä tuloksilla parannetaan alueellisten yritysten ja toimijoiden edellytyksiä kehittää sähköverkkojen toimintaa osana kansallista huoltovarmuutta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun KOESTUS – Sähköverkon suojausten TKI-ympäristö-hanke toteutettiin 1.6.2021 - 31.8.2023 Euroopan aluekehitysrahaston, hankkeen toteuttajan ja hankekumppaneiden rahoittamana. KOESTUS-hankkeen toteutuksessa olivat vahvasti mukana ALVA Sähköverkko Oy, Elektron E Oy, Enerva Oy, Fingrid Oyj, Rejlers Finland Oy ja Äänekosken Energia Oy.