Netled strategiseen yhteistyöhön Rejlersin kanssa

Netled, joka kehittää viljelyteknologiaa, ulkoistaa projektihallintansa Rejlersille. Rejlers ottaa projektihallinnan vastuun EPCM-mallilla Netledin asiakastoimituksissa. Osana järjestelyä kuusi Netledin henkilöä siirtyy Rejlersille heinäkuun alussa.

(English version below)

- Meillä Rejlersillä on vankkaa kokemusta EPCM-toimituksista (engineering, procurement and construction management) ja uskomme, että tämä järjestely tuo lisäarvoa toimitusten loppuasiakkaille, Netledille ja meille. Netled edustaa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa – heidän teknologiansa myötä viljely tapahtuu energiatehokkaasti perinteiseen kasvihuoneviljelyyn verrattuna. Rejlers on vuosien varrella vastaanottanut useita onnistuneita ulkoistuksia ja nämä tukevat kasvuamme, sanoo Aki Hakkarainen, joka johtaa Rejlersin Teollisuusdivisioona Suomessa.

- Netledille kumppanuus mahdollistaa keskittymisen vertikaaliviljelyn kokonaisratkaisujen tuottamiseen. Lisäksi sopimus mahdollistaa nopeamman liiketoiminnan skaalautumisen, kun projektitoimituskapasiteetti kasvaa oleellisesti. Kun toimitamme kaupalliset projektit yhdessä vahvan projektiosaajan Rejlersin kanssa, pystymme keskittymään tuotantoratkaisuihin, joilla palvelemme suoraan kauppaketjuja ja muuta elintarvikehuoltoa. Nämä ratkaisut koostuvat laadukkaan toimitusprojektin lisäksi korkealaatuisesta Vera-teknologiasta sekä osaavasta farmien operoinnista. Netled keskittyy myös kehittämään vertikaaliviljelyratkaisuja yhä uusille kasveille, sekä integraatioratkaisuja korkeamman jalostusasteen markkinoille, Netledin toimitusjohtaja Niko Kivioja sanoo.

Kuusi henkilöä siirtyy Rejlersin Teollisuuden toimialalle vanhoina työntekijöinä 3.7.2023.

- Haluamme toivottaa uudet rejlersläiset lämpimästi tervetulleiksi meille, sanoo Aki Hakkarainen.

 

Netled on keskittynyt vertikaaliviljelyn teknologiaan, siis monikerrosviljelyjärjestelmiin. (Kuva: Netled)

***

Netled enters into strategic cooperation with Rejlers

Netled, designing and building farming technology, outsources its project management to Rejlers, with Rejlers taking responsibility for project management in line with the EPCM model for Netled customer deliveries. As part of the deal, six employees from Netled transfer to Rejlers per July.

“Rejlers has solid experience in EPCM deliveries (engineering, procurement and construction management) and we believe that this arrangement brings added value to the end customers of the deliveries, Netled and us. Netled represents sustainable business with a much more energy efficient solution compared to traditional greenhouse farming. During the years, Rejlers has successfully taken over several outsourced operations and this supports our growth,” says Aki Hakkarainen, leading Rejlers’ Industry division in Finland.

“For Netled, the partnership enables a focus on providing comprehensive solutions for vertical farming. Additionally, the agreement allows for faster business scalability as project delivery capacity significantly increases. By delivering commercial projects together with the strong project expertise of Rejlers, we can concentrate on production solutions that directly serve retail chains and other food supply channels. These solutions consist of not only high-quality project delivery, but also superior Vera technology and skilled farm operations. Netled also focuses on developing vertical farming solutions for new crops and integration solutions for higher value-added markets,” says Niko Kivioja, CEO at Netled.

Netled is specialized in solutions for vertical farming or growing crops in vertical layers. Six persons will transfer from Netled to Rejlers Finland Industry division on July 3, 2023 as old employees.

“We warmly welcome our new Rejlers colleagues,” says Aki Hakkarainen.

 

For further information, please contact:

Aki Hakkarainen, SVP Industry (interim), Rejlers Finland, +358 400 328 730

Pelagia Wolff, SVP Communications and Brand, Rejlers Finland, +358 50 366 0878

Netled is specialized in solutions for vertical farming or growing crops in vertical layers. (Image: Netled)