Muutoksia Rejlers Finlandin johtoryhmässä, toimialarakenne uudistuu

Rejlers Finland muokkaa toimialarakennettaan ja toteuttaa muutoksia johtoryhmässään. Rejlers Finlandin isoimman divisioonan Teollisuuden johtoon ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Samuli Kyttälä. Rejlers perustaa lisäksi uuden Infra-divisioonan ja nykyisestä toimialasta Energia ja infra tulee Verkot-divisioona.

(English text below)

- Olemme vahvassa kehityksessä oleva yritys, joka on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Muutoksemme vaatii uutta johtamista sekä uusia rakenteita. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla organisoimme Teollisuuden toimialaa segmenteittäin vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Tätä uutta organisaatiota tulee johtamaan Samuli Kyttälä, sanoo Rejlers Finlandin toimitusjohtaja Mikko Vaahersalo.

Kyttälä toimii tällä hetkellä teknisenä johtajana BioEnergolla, joka keskittyy kehittyneiden toisen sukupolven liikenteen biopolttoaineiden – bioetanolin ja nesteytetyn biokaasun – tuotantoon. Sitä ennen hän on tehnyt kansainvälisen uran Prohocilla, Wärtsilällä ja Neste Jacobsilla. Kyttälä aloittaa Rejlersillä 14.8.2023. Aki Hakkarainen, joka tällä hetkellä johtaa virkaa tekevässä roolissa Teollisuuden toimialaa, ottaa samanaikaisesti vastuun Rejlersin uudesta Infra-toimialasta ja sen rakentamisesta.

- Näemme paljon potentiaalia etenkin maarakentamisessa ja sen kasvattamisessa ja uusi Infra -toimialamme tulee Akin johdolla keskittymään tähän, sanoo Vaahersalo. 

Rejlersin Energia ja infra -toimialasta tulee Verkot-divisioona elokuun puolivälissä. Timo Holmberg, joka on johtanut Energia ja infra -toimialaa jättää yhtiön välittömästi. Toimialaa johtaa ylimenokauden toimitusjohtaja Mikko Vaahersalo.

- Haluan kiittää Timoa pitkästä urasta Rejlersillä. Verkot-toimialan johtajan haku aloitetaan heti, sanoo Vaahersalo.

- Tällä rakenteella viemme vahvasti kehittyvää Rejlersiä askeleen eteenpäin. Haluamme vastata tämän päivän yhteiskunnan merkittävimpiin haasteisiin ja tavoittelemme johtavaa asemaa vihreän siirtymän toteuttajana, Vaahersalo kommentoi.

 

Changes in Rejlers Finland management team, new division structure

Rejlers Finland implements changes in its division structure as well as the management team. Samuli Kyttälä has been appointed SVP, Industry and member of the management team and will take lead of Rejlers’ largest division in Finland. Rejlers establishes a new Infrastructure division, and the current Energy and infrastructure division will continue as division Networks.

“We are a company in strong development and have grown considerably during the past years. This progress demands new kind of leadership and new organisational structures. During the first half of 2023 we reorganised our Industry division into segments to better serve customer needs. This new organisation will be led by Samuli Kyttälä,” says Mikko Vaahersalo, CEO, Rejlers Finland.

Kyttälä currently works as Chief Technical Officer at BioEnergo, focusing on production of 2nd generation BioEthanol and liquified BioGas for traffic fuel use. Prior to that, he has made an international career at Prohoc, Wärtsilä and Neste Jacobs. Kyttälä will join Rejlers on August 14, 2023. Aki Hakkarainen, who is currently heading the Industry division in an interim role, will in mid-August take lead of Rejlers’ new Infrastructure division and its build-up.

“We see a lot of potential especially in land construction and our new Infrastructure division will focus on this,” Vaahersalo comments. 

The division Energy and infrastructure will continue as division Networks from mid-August. Timo Holmberg, who has led the Energy and infrastructure division, will leave the company immediately and CEO Mikko Vaahersalo will temporarily take lead of the division.

“I want to thank Timo for a long career at Rejlers. We are starting the recruitment of a new lead for division Networks,” says Vaahersalo.

“With this structure, we take a Rejlers in strong development one step further. We want to meet society’s needs and aim for a leading position in delivering the green transition,” Vaahersalo comments.