Rejlers selvitti Digipolikselle: Meri-Lapissa merkittävää potentiaalia vetytaloudessa

Rejlers toteutti Kemin Digipolis Oy:lle teknologiaselvityksen vetytalouden mahdollisuuksista Meri-Lapin alueella. Alueen infrastruktuuri, teollisuus ja logistiset yhteydet luovat hyvät edellytykset vetytalouden edistämiseen. Selvityksen tulokset julkaistaan yleisötilaisuudessa Kemissä 29.9.2022.

Vedyn mahdollisuudet Kemille -hankkeen tavoitteena on varmistaa, että Meri-Lapin alue ja yrityskenttä saavat tietoa vetytaloudesta ja pääsevät hyödyntämään sen mahdollisuuksia ajoissa. Hankkeessa tehtiin erilliset selvitykset vedyn mahdollisuuksia teknologian ja logistiikan näkökulmista, ja lisäksi lähialueella toteutettavista kansainvälisistä vetyhankkeista. Rejlers vastasi Digipoliksen kumppanina teknologiaselvityksen osuudesta.

Teknologiaselvityksellä kokonaiskuva vedyn arvoketjusta

Teknologiaselvityksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva vedyn arvoketjun mahdollisuuksista alueella. Selvityksessä perehdyttiin muun muassa alueen infrastruktuuriin, teollisuuden toimijoihin ja prosesseihin, joissa vetyä voitaisiin hyödyntää.

Selvitys kattoi lisäksi muun muassa vedyn tuotanto- ja valmistusteknologioita, vetytalouden turvallisuusnäkökulmia sekä vedystä valmistettujen synteettisten polttoaineiden ja tuotannossa syntyvien sivutuotteiden käyttökohteita.

”Selvitys loi kattavan katsauksen tämän hetken vetyteknologioista ja tilanteesta. Kirjallisuusselvityksen lisäksi Rejlers haastatteli alueen yrityksiä ja järjesti työpajoja, mikä avasi yritysten näkökulmaa aiheeseen. Saimme myös suosituksia siitä, mitä kehitysyhtiön ja alueen yritysten pitäisi tehdä seuraavaksi vetytalouden edistämiseksi”, kertoo projektipäällikkö Eveliina Nousiainen Digipoliksesta.

Hyvät edellytykset vetyinvestoinneille

Teknologiaselvitys nosti esiin Meri-Lapin vahvan potentiaalin vetytalouden kehittämiselle. Alueen runsas teollisuus ja infrastruktuuri luovat valmiuksia vetyinvestoinneille. Lisäksi Meri-Lapista on lyhyt matka ja hyvät yhteydet Pohjois-Ruotsiin, missä vetytalouteen panostetaan voimakkaasti. Kemissä on myös pitkään tehty työtä kiertotalouden parissa, mikä tukee vetytalouden edistämistä.

”Teknologiaselvityksellä halusimme tietoa tämän hetken teknologioista ja turvallisuusnäkökulmista sekä pyrimme selvittämään alueen potentiaalia. Rejlersin tuottama selvitys vastasi tarpeisiimme ja antoi tietoa kaikista näistä kysymyksistä. Se vahvisti ajatustamme siitä, että vetytalous kiinnostaa alueemme yrityksiä ja muita toimijoita, ja avaa uusia mahdollisuuksia Meri-Lapille”, Nousiainen iloitsee.

Tulokset julki 29.9.2022

Vedyn mahdollisuudet Kemille -hankkeen selvitysten tulokset julkaistaan Vetytietoisku-tilaisuudessa 29.9.2022. Selvityksen tekijät esittelevät työn tuloksia ja yleisö voi esittää lisäkysymyksiä aiheesta. Tilaisuus on avoin kaikille ja siihen voi ilmoittautua 25.9.2022 saakka.

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Teknologiaselvitys toteutettiin osana Vedyn mahdollisuudet Kemille -hanketta. Kyseessä on EAKR-hanke, jolla on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitus yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksesta.

Kuva: Kuvavuorinen