Koskelan varikon kehitysvaihe käynnistyi

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on tehnyt sopimuksen Koskelan varikkohankkeen allianssimallisen urakan kehitysvaiheesta. Hankkeen palveluntuottajana on Akseli-niminen ryhmittymä, johon kuuluvat päätoteuttajana Skanska ja suunnitteluosapuolina Sweco Finland Oy, Sipti Infra Oy, Rejlers ja Arkkitehtityöhuone APRT Oy. Hankkeen kokonaisinvestoinnin kustannusarvio on 275 miljoonaa.

Rejlersin asiantuntijat vastaavat hankkeen talotekniikkasuunnittelusta.

- On hienoa olla mukana yhteistoiminnallisessa allianssihankkeessa, joka tukee pääkaupunkiseudun kestävää liikkumista. Tuomme projektiin vahvaa talotekniikan ja energiasuunnittelun osaamista, liiketoimintajohtaja Topi Tissari sanoo.

Koskelasta tulee toinen pääraitiovaunuvarikko rakenteilla olevan Ruskeasuon varikon ohella. Koskelan nykyisen varikon vanhat, osittain epätarkoituksenmukaiset tilat korvataan uudella varikolla. Varikolle rakennetaan tilat noin sadan raitiovaunun säilytykselle, kunnossapidolle ja korjaukselle. Lisäksi varikkokokonaisuuteen kuuluu ratainfran kunnossapidon varikko.

Elokuussa käynnistyi noin vuoden kestävä kehitysvaihe, jossa allianssi määrittelee raamit hankkeen toteutukselle, tarkentaen suunnitelmia Kaupunkiliikenne Oy:n tavoitteita tukeviksi. Toteutusvaiheeseen on tarkoitus siirtyä syksyllä 2024. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne tekee asiasta päätöksen erikseen.

Koskelan varikko on osa laajempaa raitiovaunuvarikoiden kehittämissuunnitelmaa, jonka mukaisesti varaudutaan pääkaupunkiseudun raitioliikenteen kasvuun.

Uutta varikkoa voidaan alkaa rakentaa, kun Koskelan nykyisen varikon toiminnot siirtyvät kesällä 2024 valmistuvalle Ruskeasuon varikolle. Tavoitteena on, että Koskelan uusi varikko valmistuu vuonna 2028.

 

 

Koskelan nykyinen varikko. Kuva: Kaupunkiliikenne Oy