Kansainvälinen työskentely Abu Dhabissa avartaa maailmankuvaa

Työkokemus Rejlersin Abu Dhabin toimistolla on tarjonnut Ossi Valtolle ja Juuso Mäkiselle mahdollisuuden tutustua kansainväliseen tekemiseen osana mittavia teollisuushankkeita.

(English version below)

Vaihdon ajatuksena on tarjota matalan kynnyksen mahdollisuus kansainvälisiin tehtäviin. Hakijoilta ei vaadita aikaisempaa kansainvälistä kokemusta tai tiettyä positiota – ainoastaan tausta, joka mahdollistaa työskentelyn Rejlersin teollisuushankkeissa Abu Dhabissa.

Ossi Valto lähti matkaan noin vuosi sitten työskenneltyään kaksi vuotta Rejlersin Vantaan toimistolla. Hän jatkaa nykyään projekti-insinöörin vakituisessa tehtävässä Abu Dhabissa. Juuso Mäkinen oli puolestaan työskennellyt 3,5 vuotta putkistomekaniikkainsinöörinä Porin toimistolla ennen lähtöään Abu Dhabiin elokuussa.

Abu Dhabissa Valto ja Mäkinen ovat päässeet mukaan mielenkiintoisiin ja haastaviin öljy- ja kaasuteollisuuden hankkeisiin Arabiemiraattien alueella. Tämä pitää sisällään sekä offshore-hankkeita öljynporauslautoilla että onshore-hankkeita öljynjalostamoissa.

"Projektit ovat tyypillisesti kokonaisratkaisuja, joihin Rejlers toteuttaa kaikki suunnittelualat. Tämä on yleinen toimintatapa kansainvälisillä markkinoilla etenkin suurilla asiakkailla", Valto kertoo.

Yhdistelmä pohjoismaisia arvoja ja paikallisia toimintamalleja

Rejlers Abu Dhabin ilmapiiri on kansainvälinen: toimistossa työskentelee 180 henkilöä ja 15 kansallisuutta. Mäkinen ja Valto on otettu porukassa avoimesti ja lämpimästi vastaan. Toimistolla noudatetaan pohjoismaisia arvoja, mutta työkulttuurissa näkyvät paikalliset piirteet.

"Työnteko eroaa suomalaisesta varsinkin siinä, että täällä on hyvin vakiintuneet tavat toimia. Suomessa suunnittelijalle on vapaammat kädet", Mäkinen kuvailee.

Valto ja Mäkinen korostavat, että paikalliset tavat ovat perusteltuja. Suomalaisia toimintamalleja ei pidä tai voisikaan sellaisenaan tuoda Abu Dhabiin. Toimistossa tehdään suuria hankkeita, joiden toteuttajat tulevat erilaisista kulttuureista: hyvä lopputulos edellyttää, että kaikki toimivat samalla tavalla.

"Maailma laajenee, kun sitä katselee eri näkökulmasta. Moni asia peilautuu siihen, millaisesta kulttuurista ihminen on lähtöisin – tämä vaikuttaa niin perusarkeen kuin esimerkiksi siihen, kuinka kommunikoimme tai otamme vastaan palautetta. Suurin anti täällä ovat minulle olleet ihmiset, joita olen tavannut", Valto pohtii.

Kansainvälisissä tehtävissä pääsee haastamaan itseään

Kansainväliset tehtävät houkuttelevat monia työelämään siirtyviä nuoria osaajia. Haastavat projektit vieraassa ympäristössä tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden oppia uutta – niin kieltä ja kulttuuria kuin teollisuudessa käytettävää tekniikkaa.

"Koen, että Abu Dhabissa saan haastaa itseäni enemmän. Projektien mittakaava on suurempi ja vastaan tulee enemmän asioita, joita pitää ottaa huomioon. Myös ihmisten johtaminen korostuu täällä vahvemmin", Valto sanoo.

Siinä missä Valto tähtää kansainväliselle uralle, Mäkisen suunnitelmana on palata takaisin Suomeen. Sitä ennen hän haluaa ottaa kokemuksesta kaiken irti. Tämä on Rejlersille arvokasta: palatessaan Mäkinen tuo mukanaan kansainvälistä kokemusta ja näkemystä siitä, kuinka muualla työskennellään. Tästä voi ammentaa myös kehitysajatuksia Suomeen.

"Lisäksi vuodessa ehtii luoda paljon kontakteja. Uskon, että verkostoistani Abu Dhabissa ja Suomessa on hyötyä toimistojen tulevassa yhteistyössä", Mäkinen sanoo.

Kuvassa vasemmalla Ossi Valto ja oikealla Juuso Mäkinen

 

Working internationally broadens your horizons

Working at Rejlers’ Abu Dhabi office has provided Ossi Valto and Juuso Mäkinen hands-on experience in international operations as part of large-scale industrial projects.

The talent exchange aims to offer an easy access opportunity for international assignments. Applicants do not need to have previous international experience or work in a specific role – the only requirement is a background that enables them to work in Rejlers’ industrial projects in Abu Dhabi.

Ossi Valto started in Abu Dhabi about a year ago after having worked at Rejlers’ Vantaa office for two years. He is now permanently stationed as a project engineer in Abu Dhabi. Juuso Mäkinen had worked as a piping mechanical engineer at the Pori office for three and half years before leaving for Abu Dhabi in August.

In Abu Dhabi, Valto and Mäkinen have taken part in interesting and challenging oil and gas industry projects across the United Arab Emirates. The work has included both offshore projects on oil platforms and onshore projects in oil refineries.

“Typically, the projects are complete solutions for which Rejlers offers all areas of design. This is a common practice when it comes to the international market, especially with big customers,” Valto says.

A combination of Nordic values and local practices


Rejlers Abu Dhabi office employs 180 people representing 15 nationalities. The office adheres to Nordic values, but the work culture reflects local practices.

“What sets working here apart from working in Finland is that Abu Dhabi has a lot of really firmly established policies and practices. In Finland, designers have more freedom,” Mäkinen says.

Valto and Mäkinen stress that there’s a reasoning behind the local practices. Finnish ways of working should and could not be directly applied in Abu Dhabi. The office manages large projects carried out by multicultural teams: a successful outcome requires consistent working practices.

“The world expands when you look at it from a different angle, and many things can be traced back to the kind of culture a person comes from. It affects everything from basic everyday life to things like how we communicate or receive feedback. The most valuable aspect of my stay has been the people I have met,” Valto says.

Challenging international assignments allow for professional growth


International assignments attract lots of young experts in the early stages of their careers. Challenging projects in an unfamiliar environment provide an excellent opportunity to learn new things – both language and culture as well as industry technology.

“I get to challenge myself more. The scale of the projects is larger and there are more issues that I need to be aware of. People management also receives more emphasis here,” Valto says.

While Valto is aiming for an international career, Mäkinen plans to return to Finland after his exchange. But before that, he is determined to make the most of the experience. This is valuable also for the employer: Mäkinen’s international experience and insight can also provide development ideas for Finland.

“Staying a whole year will give me plenty of time to network. I’m convinced that my contacts in both Abu Dhabi and Finland will prove to be a valuable contribution to the future collaboration between the offices,” Mäkinen says.

From left Ossi Valto and Juuso Mäkinen