Insinööritoimisto R.J. Virta sulautui Rejlersiin

Merkittävä talotekniikan asiantuntija R.J.Virta Oy sulautui Rejlers Finland Oy:n Rakentamisen toimialaan 30.4.2021. Fuusion myötä Rejlers sai Turun toimipisteeseen 10 hengen lisäyksen talotekniikan asiantuntijatiimiin ja Turun yli 150 henkilön Rejlers-tiimiin.

(English version below)

Rejlersin Rakentamisen toimiala vahvistui entisestään, kun turkulainen, vuonna 1996 perustettu insinööritoimisto R.J.Virta Oy sulautui Rejlers Finlandiin. Virta tuo mukanaan Rejlersin rakentamisen toimialalle merkittävää talotekniikan asiantuntijuutta, jonka ydinosaaminen koostuu LVIA- ja energiasuunnittelusta.

R.J. Virta Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Rauno Virta jatkaa Rejlersin Rakentamisen toimialalla Senior advisorina.

”Olemme toimineet Rejlersin kanssa pitkään yhdessä, tytäryhtiönä vuodesta 2017 alkaen. Fuusio oli luonteva jatkumo tälle”, Rauno Virta sanoo. ”Rejlersiin sulautuminen tuo monipuolisuutta ja vahvistaa LVIA:n jalansijaa Turun alueella.”

Nyt tapahtunut sulautuminen on osa Rejlersin strategian mukaista suunnitelmaa, joka edellyttää voimakasta kasvua Rakentamisen toimialalla. Rakentamisen toimiala on Rejlers-konsernin yksi neljästä toimialasta ja tavoitteena on pitää toimialat hyvässä keskinäisessä tasapainossa.

”Talotekniikassa olemme nyt Turussa lähes 40 asiantuntijan tiimi ja tarjoamme laajasti niin suunnittelu- ja konsultointi- kuin myös rakennuttamisen ja valvonnan palveluja. Tätä kokonaisuutta tulemme vahvistamaan jatkossa edelleen. Rejlers on monialainen toimija ja meillä on kaikkiaan yli 150 ammattilaista Turussa”, sanoo Kirsi Hautala, Rejlersin Rakentamisen toimialajohtaja.

 

****

Insinööritoimisto R.J. Virta merged with Rejlers

On April 30, 2021, R.J.Virta Oy, a prominent building technology expert, merged with Rejlers Finland Oy's Buildings division. Along with this merger, Rejlers Turku office's building technology expert team grew by ten people. Rejlers Turku office employs more than 150 people.

Rejlers' Buildings division was further strengthened when Turku-based engineering company R.J.Virta Oy, founded in 1996, merged with Rejlers Finland Oy. R.J.Virta Oy brings about its significant building technology expertise to Rejlers' Buildings division. Their core competence consists of HVAC and energy design.

Rauno Virta, the founder and CEO of R.J.Virta Oy, will continue at  Rejlers as a Senior Advisor in the Buildings division.

“We have been working with Rejlers for a long time, and as a subsidiary since 2017. The merger was a natural step,” says Rauno Virta. "The merger with Rejlers brings diversity and strengthens the company's foothold of HVAC expertise in the Turku area."

The merger is in compliance with Rejlers' strategy requiring strong growth in the Buildings division. Buildings is one of the four divisions of the Rejlers Group, and the goal is to maintain a good balance between the divisions.

”Our building technology team has now close to 40 experts in Turku, and we offer a wide range of design and consulting services, as well as construction and supervision services. We will further strengthen this entirety in the future. Rejlers is a diversified technology company and we have more than 150 professionals in Turku”, says Kirsi Hautala, Business Area Director, Buildings.