Asiakkaan ääni: ”Sähköyhtiöiden investoinnit vaarassa”

Carunan yhteiskuntasuhde- ja regulaatiojohtaja Noora Neilimo-Kontion mukaan sähköyhtiöiden investoinnit ovat vaarantuneet Energiaviraston toimenpiteestä muuttaa yhtiöiden valvontamenetelmiä kesken valvontajakson. – Samaan aikaan Ukrainan tilanne ja venäläisestä energiasta irtautuminen ovat vain kasvattaneet energiamurroksen edistämisen tärkeyttä, Neilimo-Kontio sanoo.

Energiavirasto toteuttaa lainsäätäjien tahtotilaa sähkönjakelun hintojen laskemiseksi ja tuottojen leikkaamiseksi muuttamalla sähkönjakeluyhtiöiden valvontamenetelmiä tämän vuoden alusta. Viraston mukaan toimenpiteet eivät vaaranna modernin yhteiskunnan edellyttämien toimitusvarmojen ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä.

Carunan yhteiskuntasuhde- ja regulaatiojohtaja Noora Neilimo-Kontio näkee asian toisin. Hänen mielestään muutokset vaikeuttavat yhtiöiden toimintaa ja verkon kehittämistä sekä suomalaisen huoltovarmuuden parantamista.

- Muutokset laskevat yhtiöiden kohtuullista tuottoa ja sallittua liikevaihtoa merkittävästi. Carunan tapauksessa kohtuullinen tuotto laskee noin 40 prosenttia ja sallittu liikevaihtokin noin 15 prosenttia. Tämä tarkoittaa monella yhtiöllä sopeutustoimenpiteitä ja esimerkiksi nykytilanteessa huoltovarmuuden kannalta kriittisten verkon kehitysinvestointien vähentämistä. Investointien väheneminen vaikuttaa myös suunnittelu- ja konsultointialaan, Neilimo-Kontio sanoo.

Neilimo-Kontion mukaan Energiaviraston toimenpiteet ovat myös lisänneet epävarmuutta suomalaista valvontaa ja sen johdonmukaisuutta kohtaan. Nyt esimerkiksi luottoluokitukset laskevat. Niillä on vaikutusta jatkossa niin rahan hintaan kuin investointihalukkuuteen Suomeen.

- Suomalainen poliittinen ympäristö ja sähkönjakelun sääntely on perinteisesti katsottu hyvin ennustettavaksi. Se on turvannut alhaisen riskin ja kustannustehokkaan rahoituksen sähköverkon kehittämiseen, Neilimo-Kontio sanoo.

Neilimo-Kontion mielestä nykyisessä tilanteessa, jossa suomalainen huoltovarmuus ja venäläisestä energiantuonnista riippumattomuus ovat nousset toiminnan keskiöön, on entistä tärkeämpää pystyä jatkamaan työtä energiamurroksen edistämiseksi.

- Sähköverkkoinfrastruktuurin kehittäminen vaatii tuekseen vakaata lainsäädäntöä ja kannustavaa valvontamallia.  Vihreän siirtymän edistämisessä on tärkeää pitää pää kylmänä ja poliittinen päätöksenteko systemaattisesti haluttuun suuntaan ohjaavana.


- Suomessa ollaan tehty viime vuosina oikeita asioita energiamurroksen edistämiseksi. Tässä murroksessa viranomaiset ja sähköalan toimijat ovat kaikki tehneet osansa. Teot näkyvät Eurooppaa parempana tilanteena venäläisestä energiasta irtautumiseksi. Tällä tiellä kannattaa systemaattisesti jatkaa, Carunan yhteiskuntasuhde- ja regulaatiojohtaja Noora Neilimo-Kontio sanoo.