Rejlersin SuomiAreena-paneeli tarkasteli vihreän siirtymän mahdollisuuksia ja kipupisteitä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seurannut energiakriisi pakottivat Suomen ja muut EU-maat nopeuttamaan siirtymää uusiutuvaan energiaan. Tulevaisuuden näkymiä ruotivat ”Tuulesta temmatut toiveet ja vetyyn piirretyt viivat!” -keskustelussa Nesteen Outi Ervasti, Energiateollisuuden Jukka Leskelä, LUT:in Esa Vakkilainen, sekä Rejlersin Marita Niemelä. Keskustelua juonsi Peter Nyman.

Vihreässä siirtymässä fossiilista öljyä, hiiltä ja maakaasua korvataan uusiutuvalla energialla. Murroksen mahdollistaa se, että uusiutuvan energian teknologiat ovat tulleet kilpailukykyisiksi valtavirran ratkaisuiksi. Suomessa siirtymä on aloitettu jo 1970-luvulla rakentamalla ydinvoimaa, bioenergiaa ja vesivoimaa. Nyt kasvatetaan uusiutuvan energian osuutta ja edistetään Suomen asemaa vihreässä siirtymässä ja vetytaloudessa.

Tuulivoima puhututtaa

Tuuli- ja aurinkovoimasta kohistaan paljon paitsi energiaratkaisuina, myös maisema- ja luontonäkökulmasta. Suomessa rannikko- ja tunturialueilla on hyvät tuuliolosuhteet. Aurinkoenergian tuotantopotentiaalilta Suomi on Keski-Euroopan maiden veroinen. Voimaloiden sijoittelukysymyksiä pitää vielä ratkoa ja luontovaikutukset on arvioitava osana kaavoitus- ja YVA-prosessia, jotta vaikutus on mahdollisimman pieni luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Vety mahdollistaa uusteollistamisen

Uusiutuva, vihreä vety valmistetaan vedestä uusiutuvalla sähköllä. Vihreän vedyn valmistus ja käyttö fossiilisen vedyn korvaajana vähentää merkittävästi päästöjä ja tarjoaa mahdollisuuden tuottaa erilaisia vihreitä polttoaineita ja kemikaaleja. Suomen vähäpäästöinen ja eurooppalaisittain edullinen sähkö houkuttelee Suomeen uusia investointeja, jolloin meille tarjoutuu mahdollisuus kotiuttaa mahdollisimman suuri lisäarvo käynnissä olevasta murroksesta.

EU- ja hallitustaso asettaa raamit

EU:n ja hallituksen toimet voivat merkittävästi edistää tai hidastaa energiamurroksen toteutumista. EU:n vetyregulaatio etenee ja Suomessa tuoreessa hallitusohjelmassa on monia vetytaloutta tukevia kirjauksia. Suomen on todella tärkeätä olla houkutteleva kohde sekä investoinneille että myös osaajille. Tehdään yhdessä tästä murroksesta totta!

Katso tallenne Rejlersin SuomiAreenan paneelikeskustelusta ”Tuulesta temmatut toiveet ja vetyyn piirretyt viivat” MTV Katsomossa.