Rejlers jatkaa Carunan kumppanina kohti miljoonaa tyytyväistä asiakasta

Rejlers on voittanut Carunan jakeluverkon ja suurjännitteisen jakeluverkon rakentamisen laadun valvontapalvelun sekä sähköasemien esi- ja yleissuunnittelun kilpailutukset.

Rakentamisen laadun valvontapalveluiden sopimus on 3+1+1 -vuotinen.

- Sopimus on jatkumoa jo yli neljä vuotta kestäneelle yhteistyölle rakentamisen laadunvalvonnassa ja turvallisuuskoordinoinnissa, Rejlersin sähköverkkojen liiketoimintajohtaja Jani Viljakainen

- Carunan visio on miljoona tyytyväistä asiakasta. Rejlers pystyy vaikuttamaan tähän merkittävällä tavalla laadun valvontapalvelun kautta.

- Rejlers vastaa kaikkien Carunan verkonrakennushankkeiden kenttävalvonnasta, joilla vaikutetaan rakentamisen turvallisuuteen, laatuun, ympäristöasioihin sekä asiakastyytyväisyyteen.

Carunalle mieluisa tulos

Carunan hankintajohtaja Mervi Haukilahti toteaa, että Rejlers on toiminut menestyksekkäästi vastaavissa tehtävissä jo useita vuosia ja julkisen kilpailutuksen tulos oli Carunalle mieluisa.

- Rejlers toimii Carunan silminä ja korvina työmailla valvoen ja opastaen, että maksimaalinen työturvallisuus toteutuu rakennusprojektien jokaisessa vaiheessa. Samalla Rejlers varmistaa, että rakennettava sähköverkko täyttää Carunan laatu- ja vastuullisuusvaatimukset, Haukilahti sanoo.

- Nyt uuden sopimuksen aikana keskitymme aiempaa enemmän rakentamisen aikaisen työturvallisuuden ja laadun kehittämiseen uuden toimintamallin myötä. Tämä edellyttää myös Rejlersiltä aktiivisempaa otetta kehitystyöhön kanssamme.

Carunan aluejohtaja Henrik Suomi vahvistaa, että Carunan tarkoituksena on tuoda uusia, innovatiivisia työkaluja ja toimintatapoja rakentamisen laadunvalvonnan alueelle.

- Odotamme hyvää, kehittyvää yhteistyötä tulevina vuosina kumppanimme kanssa, Suomi sanoo.

Määrätietoisesti markkinajohtajaksi

Sähköasemien esi- ja yleissuunnittelun sopimus Carunan kanssa on toistaiseksi voimassa oleva, uusi sopimus, mutta ei yllättävä, sillä Rejlers on kehittänyt määrätietoisesti sähköasemien rakennuttamisen ja esi– ja yleissuunnittelun palveluliiketoimintaa jo vuosia.

- Olemme jo markkinajohtaja sähköasemien rakennuttamiseen sekä esi- ja yleissuunnitteluun liittyvissä asiantuntijapalveluissa, Jani Viljakainen sanoo tyytyväisenä.

- Olemme tehneet tämän uuden sopimuksen tyyppisiä sähköasemien esisuunnitteluprojekteja jo lähes 30 sähköverkkoyhtiölle.

- Näemme sähköasemien esisuunnittelun osalta digitalisaatiossa erittäin merkittäviä mahdollisuuksia esimerkiksi sähköasemien 3D-suunnitteluun ja tietomallintamiseen liittyen.

Rakennuttamisen ja suunnittelun ohella Rejlers on panostanut merkittävästi myös sähköverkon suojauksen asiantuntijapalveluiden kehittämiseen.

- Sähköasematiimissämme on noin 20 asiantuntijaa erittäin pitkillä työkokemuksilla.

Vahva ja valmis

Viljakaisen mielestä Rejlers on paras tarjoamaan sopimuksen palvelut Carunalle, sillä Rejlersin palveluiden takana on vahva osaaminen ja Carunalle sopivat, kehittyvät prosessit.

- Rejlersillä on vahva osaaminen ja valmis paikallinen projektiorganisaatio Carunan jakeluverkon ja suurjännitteisen jakeluverkon rakentamisen laadunvalvontaan. Rejlers tuntee Carunan vaatimukset, toimintamallit, yhteyshenkilöt sekä järjestelmät.

- Olemme tehneet Carunan ja aiemmin Fortum Sähkönsiirto Oy:n kanssa jo vuosia hyvää ja aktiivista yhteistyötä, Viljakainen sanoo.

Yhteistyöhistoriaan kuuluu muun muassa jakeluverkon sähköteknistä suunnittelua, jakeluverkon pitkän tähtäimen suunnittelua, rakentamisen laadun ja turvallisuuden valvontaa, kaapelireittitarkastuksia ja kaavalausuntoja.

- Yhteistyö on toiminut erittäin hyvin ja toimintaa on kehitetty yhteistyössä Carunan ja urakoitsijoiden kanssa. Meillä on hyvin toimivat kokouskäytännöt. Toiminnan kehittäminen on systemaattista.

Viljakainen pohtii, että Rejlersin erityisiä vahvuuksia ovat hyvin hoidetut kilpailutukset, laadukkaat tarjoukset, toimivat palvelumallit, laadukkaat asiakasprojektit, luottamus ja parhaat tekijät. Ja se, että talossa on kasvettu jatkuvan oppimisen ja kehittymisen kulttuuriin.

On erittäin hyvä, että nykyisiä toimintamalleja ja prosesseja tarkastellaan kriittisesti ja kehitetään niitä asiakkaan kanssa yhdessä, Viljakainen sanoo.

 

***

Yritysfaktat:

Rejlers on kansainvälinen, monipuolisia insinööripalveluita tuottava yritys, joka yhdistää ICT- ja insinööriosaamisen. Rejlers tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palvelu- ja projektiratkaisuja sekä konsulttipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen ja infrastruktuuriin aloille.

Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2018 oli noin 56,2 miljoonaa euroa. Suomen Rejlers on osa pohjoismaista Rejlers AB -yhtiötä. Toiminta Suomessa alkoi vuonna 1980 Mikkelissä. Tällä hetkellä Rejlers toimii Suomessa 20 paikkakunnalla ja työllistää lähes tuhat asiantuntijaa. www.rejlers.fi

***

Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli 680 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Verkon toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden, jotta asiakkaille voidaan taata mahdollisimman häiriötön sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa. Säävarma, älykäs sähköverkko luo myös pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja. www.caruna.fi, Twitter @CarunaSuomi

*****

Lisätietoja:

Rejlers: Jani Viljakainen, liiketoimintajohtaja, sähköverkot, jani.viljakainen@rejlers.fi, +358 40 801 1659

Caruna: mediapuhelin 020 520 5500