Rejlers mukana Kajaven historian suurimmassa jakeluverkon investointihankkeessa

Kajaven ja Rejlersin yhteistyö toimii kuin Strömsössä. Rejlers Finland Oy toimii Kajave Oy:n strategisena kumppanina voimajohtojen, sähköasemien ja jakeluverkkojen asiantuntijapalveluissa. Kajaven historian suurin jakeluverkon investointihanke Strömsö käynnistyi keväällä.

Rejlers on mukana Kajaven historian suurimmassa jakeluverkon investointihankkeessa. 

Strömsö-hankkeen kesto on lähes pari vuotta ja sen aikana parannetaan merkittävästi Kajaven pien- ja keskijänniteverkon toimitusvarmuutta.  Samalla hankkeen työllistämisvaikutukset Kainuun alueelle ovat erittäin huomattavat.  Rejlers toimii Strömsö-hankkeessa jakeluverkon projektinhallinnan, työmaavalvonnan ja turvallisuuskoordinoinnin sekä dokumentoinnin tehtävissä.

- Yhteistyö Kajaven kanssa on erittäin aktiivista ja toimintaa kehitetään jatkuvasti yhdessä. Kajave on jo useiden vuosien aikana panostanut todella merkittävästi sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen ja tämä jatkuu myös tulevaisuudessa. Tässä yhteiskunnan kannalta tärkeässä työssä on todella hienoa olla mukana, Rejlersin sähköverkkojen liiketoimintajohtaja Jani Viljakainen kertoo ylpeänä.

Rejlersin aktiivinen yhteistyö Kajaven kanssa käynnistyi aikanaan voimajohtojen ja sähköasemien rakennuttajakonsultoinnista sekä esi- ja yleissuunnittelusta. Rejlers on toiminut myös turvallisuuskoordinaattorina sekä valvonut rakentamisen turvallisuutta ja laatua.

- Yhteistyö Rejlersin kanssa on ollut aiemminkin toimivaa ja nyt myös jakeluverkon hankkeet ovat lähteneet mallikkaasti käyntiin. Yhteistyöltä odotamme aktiivista ja kehittämislähtöistä kumppanuutta, toteaa Kajaven hankepäällikkö Jenny Martiskainen tyytyväisenä.

Kajaven kumppanina Rejlersillä on parhaillaan työn alla muun muassa Metsälamminkangas – Kestilä ja Seitenoikea – Lumivaara 110 kV voimajohtojen yleissuunnittelu sekä kolmen voimajohtohankkeen rakennuttaminen. Tämän lisäksi Rejlers toimii sähköasemiin liittyen muun muassa Metsälamminkankaan ja Kestilän sähköasemien esisuunnittelussa sekä neljän sähköaseman rakennuttamisessa.

Lisätiedot:
Jani Viljakainen
Liiketoimintajohtaja, Sähköverkot
jani.viljakainen@rejlers.fi
+358 40 801 1659

****

Rejlers on kansainvälinen, monipuolisia insinööripalveluita tuottava yritys, joka yhdistää ICT- ja insinööriosaamisen. Rejlers tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palvelu- ja projektiratkaisuja sekä konsulttipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen ja infrastruktuuriin aloille.

Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2019 oli noin 73 miljoonaa euroa. Suomen Rejlers on osa pohjoismaista Rejlers AB -yhtiötä. Toiminta Suomessa alkoi vuonna 1980 Mikkelissä. Tällä hetkellä Rejlers toimii Suomessa 20 paikkakunnalla ja työllistää lähes tuhat asiantuntijaa.

 

Kajave Oy on osa Loiste-konsernia. Kajave Oy palvelee asiakkaitaan sähkön jakelussa Kainuun ja osittain Pohjois-Pohjanmaan verkkoalueella. Yhtiö vastaa verkkoalueellaan sähkön toimittamisesta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta. Loiste-konsernilla on 200 000 asiakasta ja vuonna 2018 liikevaihto oli yli 121 M €. Loiste-konsernin omistavat Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta ja Kanerva Energia Oy.