Strategia

Tavoitteiden saavuttamiseksi Rejlersin strategian pääkohdat ovat:

Rejlers-konsernissa noudatetaan seuraavia strategisia lähtökohtia

  • Eri toimialoista muodostuva asiakaskunta, joka sisältää suhdannevaihteluiltaan toisistaan eroavia asiakkaita

  • Kasvu – pääsääntöisesti suurkaupunkialueilla – strategisten yritysostojen ja rekrytointien kautta

  • Selkeä yrityskulttuuri ja tunnettu brändi

  • Houkutteleva työpaikka, jossa työntekijöiden terveys, työhyvinvointi ja sitoutuminen sekä vahva johtajuus korostuvat

  • Kasvava kansainvälinen yhteistyö sekä eri toimialojemme välillä että yhteistyökumppaneidemme kanssa

  • Korkea sisäinen tehokkuus

  • Paikallisuus sekä vahva, myyntikeskeinen yrittäjyys

  • Liiketoiminnan tehostaminen tarjoamalla innovatiivisia kokonaisratkaisuja