Talga väljer Rejlers som partner för digital utveckling i projekt för hållbar anodproduktion

Talga investerar i anodproduktion i norra Sverige, vilket har potential att väsentligt minska CO\2\-utsläppen vid tillverkning av elfordon och energilagringssystem. Rejlers har fått uppdraget att stödja Talga i den digitala utvecklingen av projektet, från förstudie till färdig produktionsanläggning, med tekniskt stöd och tjänster inom IT (Information Technology), OT (Operational Technology) och ET (Engineering Technology).

Talga gör betydande investeringar i anodproduktion, vilket kommer ge möjlighet att väsentligt minska CO2-utsläppen vid tillverkning av till exempel elfordon och energilagringssystem. Anoden utgör hälften av det aktiva materialet i ett modernt litiumjonbatteri. Processen är vertikalt integrerad och inkluderar egen gruvdrift i Vittangi - där några av världens mest högkvalitativa grafitfyndigheter finns - samt materialförädling och tillverkning av anodprodukter vid en ny fabrik i Luleå.

Rejlers har fått uppdraget att driva och stödja Talga i den digitala utvecklingen, med tekniskt stöd och tjänster inom området för IT/OT/ET. Dessa tjänster är kopplade till alla delar i Talgas utveckling, från förstudie till färdig produktionsanläggning.

I den inledande fasen utvecklar Rejlers systemarkitektur samt de digitala modeller och processer som ligger till grund för att uppnå en optimal process inför kommande konstruktion och byggproduktion. En viktig aspekt är att skapa flerdimensionella informationsmodeller som ger konstruktörerna verktyg och valmöjligheter för att kunna välja lösningar och hitta en balans mellan parametrar som kostnad, tid och klimatpåverkan.

– Talgas ambition är att ligga i framkant både vad gäller projektering, produkter och produktionsprocess, där vi kommer att bistå med rådgivning kring ny teknik och innovativa lösningar, säger Amandus Yngvesson, Advanced solutions manager, industriell IT inom Rejlers division Industry.

– Att bygga upp en ny och hållbar europeisk värdekedja för batterianoder är både viktigt och krävande. Därför är vi glada att samarbeta med Rejlers kring IT-lösningar, säger Martin Phillips, Europachef hos Talga.

– Genom projektet bidrar vi till industriomställningen där Talgas verksamhet kommer att spela en nyckelroll för elektrifieringen och bidra till ett minskat fotavtryck genom en hållbar, lokal produktion, säger Malin Ljung Eiborn, Hållbarhetchef på Rejlers.

Inledande markförberedelser är påbörjade inför den planerade byggstarten av Talgas fabrik i Luleå. I sin första fas beräknas fabriken kunna producera 19 500 ton anodmaterial per år, vilket motsvarar ungefär 16 GWh batterikapacitet.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Fränckel, divisionschef Industry, Rejlers Sverige, 070 593 69 96, mikael.franckel@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, Rejlers Group, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers cirka 3300 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2022 omsatte bolaget 3,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com

Om Talga
Talga är ett globalt teknik- och materialföretag med patentskyddad teknologi för anrikning av grafitmalm till grafit- och grafenprodukter. Dessa produkter underlättar för tillverkning av smarta och miljövänliga lösningar såsom batterianoder till elbilar, högpresterande kolfiberkompositer samt beläggning på̊ material för ökad hållbarhet. Talgas vision är att skapa hållbar tillväxt genom att förädla samhällsnödvändiga metaller och mineraler till produkter som bidrar till en grön omställning. Talgas verksamhet innefattar högteknologisk materialförädling, gruvdrift, samt forskning och utveckling. Talga har sitt huvudkontor i Perth i Australien, är noterade på den australienska börsen ASX och har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. För ytterligare information besök www.talgagroup.com.