Rejlers vinner avtal med Käppalaförbundet för modernisering av reningsverk

Rejlers har ingått i ett omfattande samarbete med Käppalaförbundet för att modernisera Käppalaverket på Lidingö samt öka dess kapacitet. Projektet pågår fram till 2028 och förväntas ge resultat i form av kraftigt minskade utsläpp av kväve, fosfor och organiskt material vilket kommer att bidra till ett renare Östersjön. 

I Käppalaverket på Lidingö renas i dagsläget avloppsvatten från mer än 500 000 invånare samt verksamheter i elva kommuner norr och öster om Stockholm. För att klara skärpta utsläppsvillkor samt öka kapaciteten byggs anläggningen om och uppgraderas med en ny biologisk reningsprocess. Den ökade kapaciteten ger medlemskommunerna nya tillväxtmöjligheter.

Rejlers ansvarar för att projektera all elkraft, allmän kraft och belysning, styr och automation samt processel i projekt Käppala 900k - uppgraderingens största projekt, som ska stå klart till 2028. För närvarande pågår arbete i olika discipliner inom projektet, där flera av Rejlers divisioner samt det helägda dotterbolaget Eurocon samverkar och bidrar med expertis.

– Det är ett viktigt projekt som visar på den breda kompetens Rejlers har och styrkan i att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. Vi har en mycket intresserad och kompetent kund i form av Käppalaförbundet. Det är helt enkelt fantastiskt att få vara med om att bygga denna viktiga infrastruktur för framtiden, berättar Mats Molander, som är uppdragsledare med utökat projektledaransvar på Rejlers division Industry.

Då anläggning fortsätter att vara i drift under moderniseringen och arbetsutrymmena är begränsade, krävs innovation i form av att hitta genomförbara lösningar. Extra stor vikt har därför lagts på samordningen mellan samtliga parter involverade i projektet.

– Genom att uppgradera Käppalaverket gör vi en stor insats för miljön i Östersjön samtidigt som vi ger våra medlemskommuner möjlighet att växa. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Rejlers i det här projektet som är både komplext, tidspressat och mycket omfattande, säger Josefin Larsson, biträdande projektledare på Käppalaförbundet.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Fränckel, divisionschef Industry, Rejlers Sverige, 070 593 69 96, mikael.franckel@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, Rejlers Group, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 3200 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2023 omsatte bolaget 4,1 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com