Rejlers vinner avtal för Huddinge Samhällsfastigheter

Rejlers har ingått ett avtal med Huddinge Samhällsfastigheter för den första fasen av ett planerat storskaligt energiprojekt. Målet är att minska energianvändningen med minst 35 procent för de fastigheter som ingår i avtalet.

Kommunalägda Huddinge Samhällsfastigheter AB äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor och förskolor, äldreboenden och idrottsanläggningar. Huddinge Samhällsfastigheter har nu som ett av de första bolagen i Sverige fått ett EU-bidrag för att kunna genomföra ett storskaligt energiprojekt.

Projektet som är indelat i två faser, projektutveckling och genomförande av åtgärder, omfattar totalt cirka 110 av bolagets över 150 fastigheter och förväntas pågå fram till år 2030. För hela projektet är målet att minska energianvändningen med minst 30 procent, ett ambitiöst men inte orimligt mål att uppnå.

Rejlers ansvarar för energikartläggning i delprojekt 1 i projektutvecklingsfasen, som inleds under våren och innefattar kartläggning och identifiering av möjliga energibesparingar för fastigheterna i projektet. Syftet är att minska energianvändningen med 35 procent och därmed minska klimatpåverkan. Övriga mål i projektet är att förbättra inomhusklimatet och arbetsmiljön i fastigheterna samt anpassa fastigheterna för digital styrning och uppföljning.  

- Vi är glada över att vara i gång med de första energikartläggningarna för vårt energiprojekt. Rejlers har etablerad erfarenhet av kartläggningar och att ta fram genomförbara energiåtgärder. Vi ser fram emot att tillsammans med Rejlers få fram åtgärdsförslag som leder till energieffektiva fastigheter, säger Frida Gustafsson, projektledare på Huddinge Samhällsfastigheter.

- Vi ser fram emot att använda vår erfarenhet från stora energiprojekt och totalentreprenader för att hjälpa Huddinge Samhällsfastigheter att uppnå sina mål i detta betydande samhällsprojekt. Utvecklingsfasen är avgörande för hela projektet eftersom det etablerar grunden för arbetssätt och leveransnivåer. Vi är stolta över det förtroende vi har fått, säger Katrine Lind, projektledare och affärsområdeschef Rejlers Energiprojekt.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Holmstedt, divisionschef Buildings, Rejlers Sverige, 072 050 22 45, jonas.holmstedt@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, Rejlers Group, 070 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 3300 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2023 omsatte bolaget 4,1 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com