Rejlers tecknar ramavtal med Solkompaniet om solparker

Rejlers har ingått ett ramavtal med Solkompaniet om att tillhandahålla konsult- och miljötjänster för Solkompaniets framtida solparksprojekt. Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet till årsvisa förlängningar.

Genom ramavtalet får Solkompaniet tillgång till ett komplett utbud av tjänster för miljötillstånd. Dessa tjänster är nödvändiga för att beskriva anläggningens påverkan på omgivningen och utgör viktiga underlag under både miljötillståndsfasen och val av lokalisering.

– Vi har gedigen erfarenhet av att leda miljötillståndsprojekt, där den största volymen ligger inom området för kraftledningsprojekt. Miljötillståndstjänster för solparker är en relativt ny och spännande del av vår verksamhet och ligger helt i linje med vår hållbarhetsstrategi, att vara våra kunders experter på omställning, säger Adrian Baars, Business Unit Manager på Rejlers division Energy.

Bland annat kommer Rejlers att genomföra samråd och ta fram miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). För att skapa dessa underlag krävs i regel detaljerade utredningar och inventeringar inom områden som hydrologi, art- och biotopskydd, arkeologi och geologi. Ramavtalet inkluderar även uppdragsledning och att fungera som biträde vid samråd med exempelvis länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter samt vid dialog med enskilda enligt kraven i miljöbalken.

Solkompaniet, som grundades 2010, är ett av Sveriges mest meriterade företag inom design, leverans och installation av nätanslutna solelsystem för tak- och markinstallationer. Antalet installationer överstiger 1200, den största med en installerad effekt på 22 MWp.

För ytterligare information kontakta:
Sara Kimell, divisionschef Energy, Rejlers Sverige, 070 144 38 99, sara.kimell@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, Rejlers Group, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 3300 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2023 omsatte bolaget 4,1 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com