Rejlers publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Rejlers publicerade i dag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2023 på bolagets hemsida www.rejlers.com/se samt Progress Report 2024.

"Som Home of the Learning Minds ligger vår framgång i ett outtröttligt engagemang för hållbarhet, vilket genomsyrar allt vi gör – både internt och i våra relationer med kunder. Med vår nya hållbarhetsstrategi stärker vi ambitionen att vara en drivande kraft i energiomställningen, industriomvandlingen, samt i arbetet med att framtidssäkra våra samhällen. Vår roll som katalysator förändrar inte bara hur vi driver vår affär utan även hur vi tillsammans formar framtiden.”

Viktor Svensson, Rejlers vd

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett utskrivet exemplar av års- och hållbarhetsredovisningen 2023 kan beställa det via arsredovisning@rejlers.se.

För ytterligare information, besök www.rejlers.com/se eller kontakta:

Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se 

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2024 kl. 14.00 CEST.

Om Rejlers

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 3300 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2023 omsatte bolaget 4,1 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm.