Rejlers och Sinfra tecknar ramavtal inom säkerhet

Inköpscentralen Sinfra, med över 500 kommunala medlemsföretag, och Rejlers har tecknat ramavtal gällande ett brett utbud av konsulttjänster inom säkerhet, såsom informationssäkerhet, kris och kontinuitet. Rejlers är en av elva leverantörer som omfattas av ramavtalet som gäller i två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Sinfra stödjer sina medlemsföretag genom att upphandla teknisk utrustning och tjänster. För första gången har organisationen upphandlat säkerhetskonsultjänster, vilket gör att medlemsföretagen med sin samhällskritiska verksamhet inom fjärrvärme, VA och el, ges ökade möjligheter att stärka sitt säkerhetsskydd.

– Vi befinner oss i ett nytt säkerhetsläge som innebär att samhällskritiska organisationer har behov av att framtidssäkra sina verksamheter. Sinfra har genomfört en omfattande och viktig upphandling, som förenklar för medlemmarna att säkra sina verksamheter. Vi ser fram emot att hjälpa dem i detta viktiga arbete, säger Terje Steisjö, Business Unit Manager inom Totalförsvar och samhällssäkerhet på Rejlers division Communication & Security.

Det tvååriga ramavtalet, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år, träder i kraft den 15 mars. Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom områdena: fysisk säkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet, kris och kontinuitet, penetrationstester, personalsäkerhet och säkerhetsskydd. Rejlers har en stark lokal närvaro och ett stort partnernätverk och kommer att kunna leverera inom samtliga tjänsteområden över hela Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Niklas Siljeblad, divisionschef Communication & Security, Rejlers Sverige, 070-310 83 85 niklas.siljeblad@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, Rejlers Group, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 3300 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2023 omsatte bolaget 4,1 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com