Rejlers ingår i konsortium som tecknar betydande ramavtal med Statnett

Konsortiet, som leds av Multiconsult, och företagen Rejlers, EFLA, Metier, Jøsok, Sitepartner och Regio 360, har nyligen ingått flera omfattande ramavtal med Statnett för att vidareutveckla och bygga ut det norska elnätet. Avtalen, som gäller i fyra år med option på ytterligare fyra år, möjliggör för Rejlers att leverera teknikkonsultjänster inom områden som är viktiga för Norges energiomställning.

Kravet på elektrifiering av Norge, där utfasning av fossila bränslen är centralt, har ökat behovet av en betydande utbyggnad av elnätet. Utöver omställningen av norsk industri kommer en allt större del av landets transporter ha behov av el, vilket ytterligare höjer kraven på en förstärkt elförsörjning. Rejlers har gedigen kompetens inom området och har i över 80 år bidragit till elektrifieringen av samhället.  

- Statnett är en viktig aktör i den norska hållbarhetsomställningen och vi är stolta över det förnyade förtroendet i samband med de nya ramavtalen. Statnetts ambition passar väl in i Rejlers hållbarhetsstrategi där vi gör störst skillnad genom att hjälpa våra kunder i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ser fram emot att bidra i arbetet med att planera, utforma och genomföra projekt som gör både Statnett och samhället mer hållbart, säger Petter Arnesen, vd Rejlers Norge.

Rejlers Norge kommer att tillhandahålla beställar- och projekteringstjänster för transformatorstationer, kraftledningar och kablar och bidra med resurser, kompetens och insikter i arbetet. Ramavtalen löper på fyra år, med option på fyra års förlängning.

- Vi drar nytta av vår samlade expertis inom Rejlers för att addera värde till våra kunder. I takt med att behovet av elektrifiering ökar ser vi en betydande efterfrågan på vår kompetens och med vår nordiska organisation står vi väl rustade för att bidra till utvecklingen av det norska elnätet, säger Nicolas A. Hall, divisionschef för Energy på Rejlers.

För ytterligare information kontakta:
Petter Arnesen, vd, Rejlers Norge AS, +47 95 19 53 17, petter.arnesen@rejlers.no
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, Rejlers Group, +46 70 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers cirka 3300 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2022 omsatte bolaget 3,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com