Rejlers hjälper Borealis accelerera hållbar omställning

Rejlers har tecknat ett 3-årigt ramavtal med Borealis i Stenungsund. Avtalet omfattar ett brett utbud av ingenjörs-, inköps- och projektledningstjänster som ska bidra till Borealis omställningsprojekt under perioden.  

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier. Företaget har ambitiösa hållbarhetsmål och har samarbetat med Rejlers i många år. Avtalet omfattar olika tjänster såsom underhåll, studier, förprojektering samt genomförande enligt EPCM-modellen (Engineering, Procurement, and Construction Management) för Borealis anläggningar i Stenungsund, Sverige.

- Vi har samarbetat med Borealis under flera år och intensifierar nu vårt partnerskap för att fortsätta skapa värde för en hållbar transformation. Med vårt heltäckande erbjudande kan vi möta Borealis behov, leda utvecklingen framåt och bistå företaget i deras strävan att uppnå sina hållbarhetsmål, säger Irvin Muskic, ansvarig för kemiindustri och raffinaderier på Rejlers Sverige. 

- I takt med att våra produkter spelar en allt större roll för omställningen i samhället är det prioriterat för oss att accelerera vår egen omställning. Det innefattar att vidareutveckla vår produktionskapacitet för att hantera förnybara material, fortsätta ligga i framkant av utvecklingen mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi och utforska nya metoder för att öka effektivitet och hållbarhet i våra verksamheter. I detta arbete är våra partnerskap, exempelvis med Rejlers, viktiga då de bidrar med sin expertis för att främja denna utveckling, säger Louise Andersson, Technical Development & Engineering Manager på Borealis i Stenungsund. 

För ytterligare information kontakta:
Mikael Fränckel, divisionschef Industry, Rejlers Sverige, 070 593 69 96, mikael.franckel@rejlers.se
Riku Halme, Vice President, Chemicals, Rejlers Finland, +358 40 482 0020, riku.halme@rejlers.fi
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, Rejlers Group, 070 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 3200 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2023 omsatte bolaget 4,1 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com