Toiminta-ajatus ja visio

Home of the Learning Minds

Uskomme jatkuvaan oppimiseen ja kehitykseen. Parhaiden kykyjen avulla luomme parhaat ratkaisut ja varmistamme kannattavuuden.

Arvot

Avoimuus ja luottamus, Rohkeus, Briljantit verkostot

Tavoitteet

Rejlersin tavoitteena on tuottaa asiakkaillemme paras palvelukokemus ja olla ensisijainen valinta asiakkaidemme kumppaniksi. Tavoitteena on, että jokainen toimialamme on oman alansa parhaiden joukossa. Kehitämme palveluitamme asiakkaiden tarpeisiin.

2020 – 3030 – 4040: vuonna 2020 Rejlersillä on vähintään 3030 työntekijää ja vähintään 4040 miljoonaa Ruotsin kruunua liikevaihtoa.