Tavoite

Tavoitteemme on tuottaa lisäarvoa asiakkaille, työntekijöille ja osakkeenomistajille.

Taloudellinen tavoite:

Rejlersin taloudellisena tavoitteena vuodesta 2015 eteenpäin on vähintään 8 prosentin liikevoittomarginaali kullakin tarkastelujaksolla.

Tavoitteena on vakaa kehitys, jolla omavaraisuusaste pidetään yli 30 prosentin tasolla.

Kasvutavoite:

Rejlersin vuosittaisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa noin 15 prosenttia ja lisätä työntekijämäärää noin 10 prosenttia. Tämä mahdollistaa tavoitteen 2020 – 3030 – 4040 toteutumisen.

Vuonna 2020 meillä on vähintään 3030 työntekijää ja liikevaihtoa vähintään 4040 miljoonaa ruotsin kruunua.

Henkilöstötavoite

Rejlers katsoo henkilöstönsä terveyden ja työhyvinvoinnin olevan olennainen tekijä yrityksen menestykselle. Toiminnallamme varmistamme, että sairauspoissaolot ovat alle 2 prosenttia työajasta ja työntekijöiden vaihtuvuus alle 10 prosenttia vuodessa. Henkilöstötutkimuksen arvosana on yli 80 prosenttia maksimiarvosanasta. 

Kestävän kehityksen tavoitteet

Rejlers on asiakkaan ensisijainen valinta energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen ratkaisuihin.

Kannustamme terveyttä edistävään elämään, ja innostamme nuoria valitsemaan insinöörin ammatin.