Strategia

Tavoitteiden saavuttamiseksi Rejlersin strategian pääkohdat ovat:

  • Eri toimialoista muodostuva asiakaskunta, joka sisältää suhdannevaihteluiltaan toisistaan eroavia asiakkaita.
  • Kasvu Pohjoismaissa - pääsääntöisesti kaupunkikeskuksissa- strategisten yritysostojen ja rekrytointien kautta.
  • Selkeä yrityskulttuuri ja tunnettu brändi.
  • Houkutteleva työpaikka, jossa työntekijöiden terveys, työhyvinvointi ja sitoutuminen sekä vahva johtajuus korostuvat.
  • Kasvava kansainvälinen yhteistyö sekä eri toimialojemme välillä että yhteistyökumppaneidemme kanssa. 
  • Korkea sisäinen tehokkuus.
  • Paikallisuus sekä vahva, myyntikeskeinen yrittäjyys.
  • Liiketoiminnan tehostaminen tarjoamalla innovatiivisia kokonaisratkaisuja.