Valmet tehostaa projektitoimintaansa Rejlersin kehittämän AOS–etävalvontatyökalun avulla

Valmet on ottanut käyttöön Accelerated Operations –palvelun tehostaakseen omaa projektitoimintaansa globaalisti. Palvelu on parhaillaan myös käytössä Naistenlahden voimalaitosprojektissa. AOS-palvelu on Rejlers Finland Oy:n kehittämä digitaalinen projektipalvelu, joka lisää projektien näkyvyyttä ja helpottaa tiedon etsimistä ja jakamista.

(English version below)

Accelerated Operations (AOS) -palvelu on internetselaimella toimiva pilvipalvelu, mikä mahdollistaa helpon ja nopean käyttöönoton ilman ohjelmistoasennuksia. Kuvamallipalvelun ja 360-kameran avulla mahdollistetaan ajan tasalla oleva näkymä työmaalta lähes reaaliajassa. AOS-palvelu on ollut Valmetilla käytössä viime vuoden syyskuusta lähtien.

- Otimme Rejlerin AOS-palvelun käyttöömme vuoden 2020 syyskuussa. Yhteistyö oli sujuvaa ja aloitimme kuukauden kestävällä pilotointipaketilla, jonka jälkeen päätimme jatkaa palvelun käyttöä. Nyt käytämme palvelua omissa projekteissamme pääasiassa Suomessa, hyödyntäen palvelua globaalisti eri osa-alueiden suunnittelussa, sanoo Tuomas Riikonen, Product Manager, Plant Engineering, Energy Rebuilds & Conversions, Valmet.

- Tarjoamme asiakkaillemme aina ensin mahdollisuutta kuukauden kestävään pilotointipakettiin, joka pitää sisällään kokeilujakson koulutuksineen. Koulutuksessa on mahdollista tehdä pilotointi asiakkaan omasta projektista. Tarjosimme Valmetille AOS-palvelua Naistenlahden kattilalaitosprojektia varten, joka aloitettiin pilotointipaketilla. Asiat menivät sujuvasti, joten tästä Valmetin oli luonnollista jatkaa palvelun käyttöä, kertoo Jaakko Larvanto, Business Unit Manager, Accelerated Operations Service, Rejlers Finland Oy.

AOS-ohjelma rakentaa digitaalista tulevaisuutta ja tuo markkinoille uusinta teknologiaa ja perinteistä toimialaosaamista yhdistäviä kokonaisratkaisuja. Rejlers on kehittänyt alun perin palvelun tehostaakseen omaa projektitoimintaansa, mutta asiakkailta tulleen palautteen myötä tuotteistanut palvelun.

- Rejlersin oma projektiliiketoiminta on hyvin samantapaista kuin asiakkaidemme oma projektiliiketoiminta. AOS-palvelu sopiikin erinomaisesti myös asiakkaiden omaan projektikäyttöön, vaikka Rejlers ei olisikaan projektissa mukana muuten kuin tuottamassa palvelua, sanoo Larvanto.

- Olemme dokumentoineet 360-kuvien avulla olemassa olevan voimalaitosympäristön tiloja ja näin saaneet ajantasaisen tilanteen uusien rakenteiden ja järjestelmien sijoittamiseksi. Projektipalveluun on ollut helppo luoda muistiinpanoja ja sen avulla on ollut mahdollista katsoa näkymiä laitoksesta myös etänä, sanoo Riikonen.

 

Projektihenkilöstö kokee 360-kuvat tärkeänä tukena

Työmaaprojektivalvonnan lisäksi Valmet on hyödyntänyt AOS-palvelua myös monissa muissa eri käyttötarkoituksissa.

- Naistenlahden voimalaitosprojektissa olemme käyttäneet AOS-palvelua muun muassa tiedonvaihtoon urakoitsijoiden, suunnittelun ja työmaan johdon välillä. Lisäksi olemme kouluttaneet henkilöstöä, kuten asennussuunnittelijoita, ja saaneet tätä kautta paremmin lisättyä heidän ymmärrystään, kun olemme pystyneet palvelun avulla havainnollistamaan asioita, Riikonen kertoo.

- Projektihenkilöstö on kokenut 360-kuvat tärkeänä tukena pistepilven käytön lisäksi, ja palvelu on saanut kiitosta helppokäyttöisyydestään. Palvelusta ovat hyötyneet työmaan ja suunnittelutoimintojen lisäksi urakoitsijat, HSE-valvonta ja markkinointi.

Ajantasainen näkymä vähentää matkustamistarvetta

AOS-palvelun avulla saa tuotettua helposti ajantasaista näkymää projektityömailta koko projektihenkilöstölleen ja kumppanuusverkostolleen. Tämä vähentää turhaa matkustamista ja mahdollistaa tiedon helpon löytämisen.

- Kuvamallipalvelun ja 360-kameran avulla saadaan ajan tasalla olevaa näkymää työmaalta lähes reaaliajassa. Tämä mahdollistaa nopean tiedon saamisen, jolloin matkustaminen paikan päälle ei ole välttämätöntä. Palvelu vähentää riskejä ja käyttökatkoksia parantaen merkittävästi työturvallisuutta kentällä, Larvanto sanoo.

Valmet on ottanut palvelun käyttöön myös Tsekeissä sijaitsevaan voimakattilaprojektiin.  AOS-palvelun avulla Valmet on luonut virtuaalisen näkymän projektikohteesta niin, että riittää kun yksi henkilö vierailee kohteessa. Kohteessa vieraileva henkilö voi tuottaa saman näkymän projektin muulle henkilöstölle, kuin mitä hän näkee paikan päällä ollessaan.

- Covid19-vaikutusaikana matkustaminen kohteeseen tarjousvaiheessa ei ollut mahdollista, joten paikallinen henkilöstömme kävi kuvaamassa laitoksen 360-kameralla. Projektipalvelun avulla saimme tarjoussuunnittelun tueksi 360-kuvat käyttöömme viikon kuluessa ilman matkustamista, Riikonen kiittelee.

 

***

Lue lisää aiheesta: www.rejlersaccelerated.com

 

****

Yhteyshenkilöt:

Valmet Technologies Oy |Tuomas Riikonen, Product Manager, Plant Engineering , Energy Rebuilds & Conversions, tuomas.riikonen@valmet.com, +358 407 073 773

Rejlers Finland Oy | Jaakko Larvanto, Business Unit Manager, Accelerated Operations Service, jaakko.larvanto@rejlers.fi, +358 40 567 0678

 

Yritysfaktat:

Rejlers on insinööripalveluja vuodesta 1942 tarjoava pörssiyhtiö, joka työllistää yli 2400 työntekijää yli 80 toimistossa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Arabiemiirikunnissa. Rejlers tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palvelu- ja projektiratkaisuja sekä konsulttipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen ja infrastruktuurin aloille. Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2020 oli noin 93 miljoonaa euroa. Suomessa Rejlers työllistää yli 1 000 työntekijää 21 paikkakunnalla.  www.rejlers.fi

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,7 miljardia euroa. 14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

www.valmet.fi


****

Valmet improves project efficiency with AOS remote monitoring tool developed by Rejlers

 

Valmet has adopted the Accelerated Operations Service to boost its project operations globally. The service is also currently being used for the Naistenlahti power plant project. AOS is a digital project service developed by Rejlers Finland Oy that increases the visibility of projects and makes it easier to find and share information.

 

The Accelerated Operations Service (AOS) is a browser-based cloud service, allowing for quick and easy deployment without any software installation. The image model service and the 360-degree camera provide an up-to-date view of the worksite, almost in real time. Valmet has been using AOS since September last year.

- We started using the Rejlers AOS in September 2020. The cooperation was smooth and we started with a one-month pilot package, after which we decided to continue using the service. We now use the service in our own projects, mainly in Finland, utilising the service globally for a variety of planning activities, says Tuomas Riikonen, Product Manager, Plant Engineering, Energy Rebuilds & Conversions, Valmet.

 

- We always first offer our customers the option of a one-month pilot package, which includes a trial period with training. The training can include a pilot of the customer’s own project. We offered AOS to Valmet for the Naistenlahti boiler plant project, which was started with a pilot package. Things went smoothly, so it was natural for Valmet to continue using the service, says Jaakko Larvanto, Business Unit Manager, Accelerated Operations Service, Rejlers Finland Oy.

 

The AOS programme builds towards a digital future and designs comprehensive solutions that combine the latest technology with traditional competence in the sector.  Rejlers originally developed the service to boost its own project operations, but in response to customer feedback, the service was productised.

- Rejlers’ own project operations are very similar to those of our customers. Therefore, AOS is ideally suited for our customers’ own projects as well, even if Rejlers is not involved in the project other than by providing the service, says Larvanto.

- Using 360-degree images, we have documented the existing power plant environment to provide an up-to-date situational image for the placement of new structures and systems. It has been easy to create notes in the project service and the service has also made it possible to look at views of the facility remotely, says Riikonen.

Project staff find 360-degree images to be an important aid

In addition to worksite project monitoring, Valmet has used AOS for many other purposes.

- In the Naistenlahti power plant project, we have used AOS to share information with the contractors, engineering and site management, among other things. We have also trained staff, such as installation engineers, and using the service to illustrate the subject matter has helped us improve their understanding, Riikonen says.

- Project staff have found the 360-degree images to be an important aid along with the point cloud, and the service has received praise for its ease of use. In addition to the worksite and engineering functions, the service has benefited contractors, HSE monitoring and marketing.

An up-to-date view reduces the need to travel

AOS makes it easy to produce an up-to-date view of the project site for the entire project staff and partner network. This reduces unnecessary travel and makes it easy to find information.

- The image model service and the 360-degree camera provide an up-to-date view of the worksite, almost in real time. This way, information is available quickly and travelling to the site is not necessary. The service reduces risks and downtime and greatly improves occupational safety on the site, Larvanto says.

Valmet has also adopted the service in their boiler plant project in the Czech Republic.  With AOS, Valmet has created a virtual view of the project site so that only one person needs to visit the site. The visitor can provide the same view to the rest of the project staff as they see when they are on site.

-Due to the COVID-19 pandemic, it was not possible to travel to the site during the tender phase, so our local staff visited the site to shoot it with a 360 camera. The project service enabled us to gain 360-degree images to support our tender planning within a week and without travelling, Riikonen commends.

 

 

****

 

Contact persons:

Valmet Technologies Oy | Tuomas Riikonen, Product Manager, Plant Engineering, Energy Rebuilds & Conversions, tuomas.riikonen@valmet.com, +358 407 073 773

 

Rejlers Finland Oy | Jaakko Larvanto, Business Unit Manager, Accelerated Operations Service, jaakko.larvanto@rejlers.fi, +358 40 567 0678

 

Company facts:

Rejlers is a listed engineering services company founded in 1942, employing more than 2,400 employees in over 80 offices throughout Finland, Sweden, Norway and the United Arab Emirates. Rejlers offers its customers digital service and project solutions as well as consulting services in the fields of industry, energy, construction and infrastructure. Rejlers Finland’s turnover was approximately 93 million euros in 2020. In Finland, Rejlers employs over 1,000 people at 21 locations.  www.rejlers.fi

Valmet is the leading global developer and supplier of process technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries. We aim to become the global champion in serving our customers.

The strong technology offering includes pulp mills, tissue, board and paper production lines, as well as power plants for bio-energy production. Valmet’s advanced services and automation solutions improve the reliability and performance of our customers’ production processes and increase the efficiency of their use of raw materials and energy.

Valmet’s turnover in 2020 was approximately EUR 3.7 billion. Our 14,000 professionals around the world work close to our customers and are committed to moving our customers’ performance forward – every day. Valmet’s shares are listed on the Nasdaq Helsinki and the head office is located in Espoo, Finland.

www.valmet.fi