Tero Kurvinen on paras esimies

Voiko sama (esi)mies olla hyvä tyyppi sekä johdon että työntekijätiimin mielestä? Kyllä voi. Rejlersin Telecomin ryhmäpäällikkönä työskentelevä Tero Kurvinen on saanut monesta suunnasta jo sen verran kiitosta, että saa nyt luvan kertoa muillekin, mistä esimerkillinen henkilöstöjohtaminen ja tiimin suorituskyky syntyvät.

Tero Kurvinen kuuntelee asiakkaiden ja johdon viestejä palavereissa tarkasti, seuraa tiiminsä suorituskykyä ja asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Hän vakavoituu, kun puhutaan kannattavuudesta. Omassa yksikössä alkuvuosi on mennyt hyvin, mutta Kurvinen haluaa, että hänen tiiminsä kiinnittää yhä ja aina uudestaan huomiota kannattavuuteen.

Hän avaa alaisilleen yksityiskohtaisesti asioita, mitä jokainen yksilönä ja kaikki yhdessä voivat tehdä kannattavuuden parantamiseksi.

- Meillä on loistava mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. Oikeasti pienet teot vuoden mittaan vaikuttavat lopputulokseen. Oman työn ohjaamisen hallinta on tärkeää.

Vaativa esimies, eikö vaan?

Piiskuriksi häntä ei kuitenkaan mielletä, ainakaan jos on uskominen henkilöstötyytyväisyyskyselyyn, jossa Kurvinen arvioitiin Rejlers Finland Oy:n parhaaksi esimieheksi. Miksi näin kävi, Tero Kurvinen?

- Osaksi varmastikin siitä syystä, että olen paljon yhteydessä ryhmääni. Pyrin antamaan oman tukeni, jotta ryhmäni työntekijät voisivat onnistua ja kehittyä omassa työssään.

Osaamisesta saa olla ylpeä

Tero Kurvinen johtaa Rejlersin Telecom -liiketoiminta-alueella 14 hengen asiantuntijaryhmää. Tärkeimmiksi tehtävikseen Kurvinen mainitsee yrityksen strategian viestimisen ja jalkauttamisen, oman tiimin työhyvinvoinnista huolehtimisen ja päivittäiset työasiat.

Kurvisen ryhmässä on kokemusta ja osaamista monelta suunnalta, pitkältä ajalta.

- Neuvoja pyydetään, kun tarvitaan ja aina kaveria autetaan parhaan mukaan omia vaivoja säästämättä. Vahvuutenamme on hyvä ja toisia tukeva ilmapiiri höystettynä huumorilla.

- Yritän huolehtia siitä, että en jäisi etäiseksi. Ryhmäkoon kasvaessa se on tosin tullut vaikeammaksi.

- Toivottavasti olen helposti lähestyttävä, kannustava ja luotettava. Ja tarpeen tullen jämäkkä.

Kurvisen mielestä esimiehen tärkeimmät ominaisuudet ovat kärsivällisyys, huumori, kokonaiskuvan näkeminen, vuorovaikutustaidot ja jokaisen työntekijän arvostaminen.

Hän haluaa painottaa ryhmälleen, että jokaisen tiimiläisen rooli on tärkeä, koska kaikilla on erityisosaamista. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ihmiset pitäisi pitää tiukasti samoissa tehtävissä. Kurvinen haluaa järjestää porukalleen projekteja, joista tulee töihin vaihtuvuutta ja jokainen pääsisi sopivasti oppimaan myös jotain uutta.

Kun tavoitteisiin päästään, Kurvinen ei säästele kehuja. Hän haluaa olla avoimesti tiiminsä osaamisesta ylpeä ja näyttää myös, että työ on taloudellisesti kannattavaa.

- Kenenkään selkänahasta sitä ei kuitenkaan tarvitse repiä, kun kaikki olemme yhteisellä asialla.

Tiimin johtaminen on ”aivan mahtavaa”

Tero Kurvinen ohjaa ryhmäänsä useissa telecom-toiminnoissa ja osallistuu myös itse tuottavaan työhön. Yhteydenpito asiakkaisiin on olennainen osa työtä. Lisäksi hänen vastuullaan on projektien laskutus, taloudellinen seuranta, resursointi ja laatu.

- Olen myös mukana Telecomin sisäisissä kehitysprojekteissa.

- Päivät ovat aika repaleisia, mutta eivät ainakaan tylsiä. Työpäivä koostuu muutamasta palaverista ja useasta puhelusta. Niiden välissä teen laskutettavaa työtä joko suunnittelun tai rakennuttamisen saralla.

Esimiehenä oleminen merkitsee Tero Kurviselle vastuuta yhteisistä tavoitteista ja luottamusta sekä työntekijöiltä että työnantajalta. Hän ei ole juurikaan kokenut ristiriitaa täyttäessään velvollisuuksiaan kumpaankaan suuntaan, sillä asiat yleensä keskustellaan auki ja ristiriitoja ei pääse syntymään.

- Meillä on Energia & Infrassa aika vapaamuotoinen protokolla ja saan tehdä esimiestyötä oman tapani mukaisesti.

- Silloin kun johtajaa tarvitaan, osaan ja uskallan ottaa vastuuta siinä roolissa. Ohjaaminen on sujuvaa, koska minulla on avoimet ja luottamukselliset välit tiimini kanssa. Koen työn palkitsevaksi, kun pääsen auttamaan toisia ongelmien ratkaisuissa.

Sattumaa ja valintoja

Kurvinen valmistui ohjelmistotekniikan insinööriksi Helsingin AMK:sta 2005. Uravalinta oli vähän sattumaa.

- Ajauduin kesätöihin Telialle ja jatkoin töitä opiskeluiden ohessa. Sitä kautta sitten ohjelmistot vaihtuivat tietoliikenteeseen ja edelleen sen parissa ollaan. Rejlersille päädyin yrityskaupan mukana. Olimme aiemmin toimineet alikonsultteina Rejlersille, joten toiminta oli jo tuttua.

Esimieheksi Tero Kurvinen siirtyi pomonsa pyynnöstä ja kollegoiden kannustamana kolme vuotta sitten.

- Telecomissa oli ryhmäpäällikön paikkaan etsitty oikeaa henkilöä jo hetki. Kyseessä oli siis ryhmä, jossa itse työskentelin.

- Ajattelin, että ryhmäpäällikön olisi hyvä tulla meistä, kun olimme aika tiivis porukka ja ryhmässä oli erittäin hyvä henki. Kollegoiden kannustamana otin työn vastaan.

- Aluksi työnkuvan muuttuminen jännitti ja mietin, mitä se tuo tullessaan. Esimieheksi siirtyminen ja vastuiden lisääntyminen on kuitenkin tapahtunut luontevasti.

Johtamisosaamista Kurvinen on hankkinut itselleen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon kautta. Hän kokee, että on kasvanut tehtävässään oikeaan suuntaan.

- Olen luonteeltani hyvin spontaani ja reagoin nopeasti tilanteisiin. Esimiehenä työskentely on tuonut lisää harkintaa, vaikkakin edelleen haluan toimia nopeasti.

- Kokonaiskuvan paremman hahmottamisen myötä olen saanut lisää työkaluja tiimin ohjaamiseen ja asiakkaiden kanssa toimimiseen. Asiantuntijana keskityin oman osa-alueeni hallintaan, mutta nyt esimiehenä pystyn paremmin auttamaan koko tiimiä Rejlersin yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Tyytymättömyys ajaa eteenpäin

Tero Kurvinen on yhtä aikaa tyytyväinen ja tyytymätön työnantajaansa.

- Siinä mielessä olen tyytyväinen, että haluan ehdottomasti työskennellä tulevaisuudessakin Rejlersillä. Kuitenkin aina on parannettavaa ja pieni ”tyytymättömyys” ajaa eteenpäin kehittämään asioita. Koen, että Rejlersillä panostetaan yrityksen ja sen henkilökunnan kehittämiseen ja jatkuvaan toiminnan parantamiseen.

- Tällä hetkellä tavoitteenani on pyrkiä kehittämään ja laajentamaan Telecomin toimintaa. Henkilökohtaisesti haluan saada lisää kokemusta johtamisen osalta ja kehittyä siinä. Työuraa on reilu 20 vuotta vielä toivottavasti jäljellä, joten kyllä tässä vielä on intoa kehittyä ja päästä ”pitkälle”.

Henkilökohtaisessa elämässä Kurvisen tavoitteena on viettää enemmän ulkoilmaelämää perheen kanssa.

- Asun Kempeleessä vaimoni ja neljän lapsemme kanssa. Vapaa-aika kuluu pitkälti perheen kanssa. Sopivan hetken tullen harrastan liikuntaa sekä luonnossa liikkumista retkeilyn, metsästyksen ja kalastuksen yhteydessä.

- Nyt, työpäivän päätteeksi, lähden leikkimään kaksivuotiaan poikani kanssa vähän legoilla ja ehkä sen jälkeen on pienen treenin paikka.


Tero Kurvinen kokee oman tiimin johtamisen ”aivan mahtavaksi”. - Koen, että olemme vahvasti yhtä tiimiä. - Kyse ei ole minusta, vaan koko ryhmästä ja sen toiminnasta. Yritän antaa ryhmälle vähintään sen saman tuen, mitä heiltä itsekin saan. Siitä syntyy se dynamiikka ja se yhteispeli heijastuu ryhmän sisällä, asiakkaan suuntaan ja uskoisin, että myös ryhmien välillä sisäisestikin, Kurvinen pohtii.